Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: provincie

ALBLASSERDAM – De Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland maken zich zorgen om de financiële positie van de gemeente Alblasserdam. Dat blijkt uit een brief van het provinciebestuur, die is verzonden aan de gemeenteraad in Alblasserdam. “Desalniettemin maken wij ons zorgen om de ontwikkeling van de financiële positie van uw gemeente.” In de brief worden zorgen geuit over de begroting voor de komende jaren. De gemeente wordt onder meer aangespoord alert te blijven op de kosten die te maken hebben met de coronacrisis. Verder waarschuwt de provincie de gemeente Alblasserdam ervoor dat netbeheerder Stedin in 2021 en 2022 waarschijnlijk veel minder dividend zal uitkeren, dan waar nu vanuit wordt gegaan. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

REGIO – Provinciale Staten roept Qbuzz op het matje. In januari moet de vervoerder zich verantwoorden in een hoorzitting. “Het is goed mis bij Qbuzz”, vertelt een van de initiatiefnemers, Statenlid Lisa van Aelst (SP). “Treinen hebben veel vertraging, zijn slecht onderhouden en er is een groot tekort aan stewards.” Bij de bussen is het niet veel beter: “Veel bussen komen niet op tijd of rijden gewoon helemaal niet. De waslijst met problemen is groot.”

Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – “We kunnen er kort op wachten en we kunnen er lang op wachten, maar die sluis in Alblasserdam gaat weer in functie.” Dat stelt Jan Huijbers van Burgerinitiatief Stutsluis Alblasserdam. Verder zijn er volgens Huijbers, tevens algemeen directeur van het waterbouwbedrijf Van den Herik uit Sliedrecht, twijfels over de deugdelijkheid van de Dam in Alblasserdam als waterkering. Zijn verwachting is dat de kering in 2021 zal worden afgekeurd. Dat biedt volgens hem nieuwe kansen voor de heropening van de schutsluis die in 1998 dicht werd gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam liet onlangs in een brief aan de leden van het burgerinitiatief weten dat de sluis dicht blijft en dat de betrokken partijen alleen mee willen werken aan een optisch herstel van de sluis. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Een onafhankelijk milieuadviesbureau gaat de negen onderzoeken die in het verleden zijn gedaan naar de ernstige bodemverontreiniging bij de voormalige wasserij aan de Pijlstoep, nabij het Lammetjeswiel in Alblasserdam beoordelen. Dat heeft de gemeenteraad van Alblasserdam deze week besloten. De actie werd aangevraagd door de D66-fractie, voorgesteld door het college en werd unaniem gesteund door de andere politieke partijen in Alblasserdam. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_9355 (Medium)ALBLASSERDAM – Het CDA, afdeling Alblasserdam, heeft donderdagavond 16 juni 2016 een discussieavond gehouden in de Havenkerk over verkeer en infrastructuur. Arjan Driesprong, directeur Verkeer & Infrastructuur bij de provincie Zuid-Holland was gastspreker en vertelde over zijn werk en de knelpunten in de regio. De gegeven presentatie van Driesprong is hier terug te vinden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

kaart-omleiding-groot-n480NIEUW-LEKKERLAND – De N480 bij Nieuw-Lekkerland is van maandag 31 maart 2014 06.00 uur tot en met dinsdag 22 april 2014 20.00 uur afgesloten. Het betreft de Schoonenburgweg vanaf de kruising met de Nieuwe Zijdeweg en de Schoonenburglaan tot de bebouwde kom. De provincie voert in die periode groot onderhoud uit. Het verkeer richting Nieuw-Lekkerland wordt via borden omgeleid langs Streefkerk. Fietsers worden omgeleid via de Zijdeweg en Tiendweg. De bushalte P. van der Veldenstraat van lijn 19 vervalt, de tijdelijke halte bevindt zich aan de Adriaan Heynisstraat. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

commissievergaderingALBLASSERDAM – Windmolens zijn niet welkom in Alblasserdam. Dat vinden in ieder geval vijf van de zes politieke partijen in het Damdorp, zo bleek dinsdagavond 15 oktober tijdens de gemeenteraadscommissievergadering. De meerderheid van de partijen schaarde zich met die mening achter de stellingname van het college van b&w. De provincie Zuid-Holland wil dat de gemeente het toelaat dat er windmolens in het dorp worden gebouwd. Bij weigering wil de provincie met een inpassingsplan de aangewezen locaties voor windenergie ruimtelijk zelf mogelijk maken. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

beeld-vanaf-papendrechtALBLASSERDAM – Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland willen overgaan tot inpassingsplannen voor 4 Zuid-Hollandse gemeenten die weigeren of verzuimen windenergielocaties op te nemen in hun bestemmingsplannen. Met een inpassingsplan maakt de provincie de aangewezen locaties voor windenergie ruimtelijk zelf mogelijk. Het gaat om de gemeenten Midden-Delfland, Westland, Papendrecht en Alblasserdam. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

asbesterdamALBLASSERDAM – De gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht gaan in beroep tegen het besluit van de Provincie Zuid Holland om Nedstaal vergunning te verlenen voor proeven  om asbesthoudend schroot te verwerken. In een eerste reactie laten de gemeenten weten dat ze zien dat de Provincie een aantal verbeteringen heeft doorgevoerd in hun besluit naar aanleiding van de ingediende zienswijzen in januari 2013. De gemeenten vinden echter dat er nog steeds een aantal zaken niet goed geregeld is in het besluit. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam is niet tevreden met de cijfers die de provincie heeft gepresenteerd in een brief van 18 februari 2013 en op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) op 31 januari 2013. Deze cijfers geven volgens de gemeente geen volledig beeld en roepen nieuwe vragen op. Een toelichting bij de cijfers ontbreekt. Vrijdag 1 maart heeft de gemeente een brief gestuurd naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Hierin dringt de gemeente er op aan om snel duidelijkheid te geven over de cijfers van de uitstoot van stoffen van Staalbedrijf Nedstaal. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Freek de Gier (VVD) heeft deze week tijdens een commissievergadering op het gemeentehuis in Alblasserdam met klem aandacht gevraagd voor de steeds verder in verval rakende Hof Souburgh aan de rand van het Damdorp. “Als wij niet op korte termijn iets ondernemen voorzie ik problemen die resulteren in een verloren kans. Kunnen meneer Broere (eigenaar van de grond, red) en de gemeente niet hun positie herzien? Dit moet toch op te lossen zijn?,” aldus De Gier. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De VOORLOPIGE, Alblasserdamse uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 2 maart 2011 zijn bekend. Als het aan de Alblasserdamse kiezer ligt wordt de SGP met 1.477 stemmen bij de provincie het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door de PvdA met 1.277 stemmen. Als derde partij eindigde de VVD met 1.116 stemmen. De opkomst in Alblasserdam was 58,4 procent. Dat houdt in dat 8.240 van de 14.099 kiesgerechtigden hebben geprobeerd hun politieke voorkeur kenbaar te maken. Bij negen personen werd het stembiljet afgekeurd. Onder meer omdat er meerdere vakjes waren aangekruist. Zes mensen brachten een blanco stem uit. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De Christen Unie in Alblasserdam liet vorige maand tijdens een vergadering weten zich ernstig zorgen te maken over de staat van de monumentale panden bij Hof Souburgh. Uit een onlangs verschenen raadsinformatiebrief van portefeuillehouder Sjoerd Veerman, blijkt dat er inderdaad een probleem is. “Er is een fors probleem wat betreft de haalbaarheid van het voorgestelde bestemmingsplan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de procedure spijtig genoeg erg uitloopt. Door deze vertraging zijn de monumentale panden (boerderij, appelhuisje en molen) zeer verslechterd en is door vandalisme en criminaliteit grote schade toegebracht,” aldus Veerman. De provincie is volgens de brief een ‘zeer vertragende factor’. Grondeigenaar Anne Broere heeft te kennen gegeven niet met de restauratie te willen beginnen, voordat zeker is dat hij zijn gewenste zes huizen op de Souburghgrond mag bouwen. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.