commissievergaderingALBLASSERDAM – Windmolens zijn niet welkom in Alblasserdam. Dat vinden in ieder geval vijf van de zes politieke partijen in het Damdorp, zo bleek dinsdagavond 15 oktober tijdens de gemeenteraadscommissievergadering. De meerderheid van de partijen schaarde zich met die mening achter de stellingname van het college van b&w. De provincie Zuid-Holland wil dat de gemeente het toelaat dat er windmolens in het dorp worden gebouwd. Bij weigering wil de provincie met een inpassingsplan de aangewezen locaties voor windenergie ruimtelijk zelf mogelijk maken.

Ondemocratisch
De SGP vindt dat de provincie met die stelling voor haar beurt spreekt: “We zijn nog bezig met overleg in de Drechtsteden. De provincie praat dus voor haar beurt. Eigenlijk zeggen ze:  ‘Dit is ons plan en daar heb je maar naar te luisteren’.  Die houding vinden wij ondemocratisch,” zei commissielid Jan-Willem de Leeuw.

Krengen
“Wij vinden de windmolens niet fraai. Laten we een veel mooier molengebied bij Kinderdijk nu niet verknoeien met deze krengen. Kijk wat er regionaal mogelijk is,” was het advies van Teus Stam van de ChristenUnie. De VVD stelde voor om wellicht nog verder dan een regionale investering te kijken. “Waarom investeren we niet gewoon in een project buiten de Drechtsteden?,” opperde VVD’er Herman Verweij.

Te klein
De PvdA vindt windmolens niet passen bij het dorp. “Alblasserdam is te klein om daar afzichtelijke windmolens te bouwen. We moeten kijken naar andere mogelijkheden om energie op te wekken en daar geld in steken,” aldus  Jan Lok van de PvdA.  Het CDA was het daarmee eens. Arie van ’t Zelfde: “Wij zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen windenergie in Alblasserdam.”

Eerst rapport
De D66 wacht nog met het innemen van een stelling. De partij wil eerst het rapport van de Drechtsteden over de windmolens afwachten. D66’er Ramon Pardo vroeg zich verder af waarom er niet eenduidig vanuit de Drechtsteden naar de provincie is gecommuniceerd. Pardo: “Nu wordt ons verweten dat we verzuimd hebben om te laten weten wat ons standpunt is. Het had veer krachtiger geweest als ook Papendrecht en Dordrecht en de andere Drechtstedengemeenten hadden gewacht met een antwoord.”

Reageren
Volgens wethouder Sjoerd J. Veerman is de stelling van de provincie, dat er verzuimd is te reageren, niet waar. “We zouden als Drechtstedenbestuur een gezamenlijke visie opstellen aan de hand van een rapport. Er is afgesproken dat we het probleem gezamenlijk willen tackelen. Dat weet en wist de provincie. Ik ben teleurgesteld dat de provincie zegt dat we verzuimd hebben te reageren, want dat is niet zo. Er is een mail met uitleg verstuurd.”

Overleg
Woensdagavond spreekt wethouder / portefeuillehouder Veerman tijdens een hoorzitting met de provincie. Veerman zal dan vertellen hoe de politiek in Alblasserdam over windmolens denkt. De wethouder beloofde de raad te informeren waar die discussie van woensdag toe heeft geleid. Wat Veerman betreft is de strijd nog lang niet gestreden: “Ik ga er vanuit dat we regionaal een goede afweging kunnen maken over waar windmolens moeten komen. We kunnen als gemeente nog steeds ‘nee’ zeggen. Als de provincie doorzet, zijn er nog heel wat verzetsmogelijkheden, die ik u in een vertrouwelijke memo kan laten zien.”

Ongehoorzaam
Ook ‘Tegenwind Alblasserdam’ blijft strijden tegen de windmolenplannen, zo bleek dinsdag. Dirk Meiners en Willem Schulpen spraken namens Tegenwind Alblasserdam in. Meiners riep de gemeente op om ‘ongehoorzaam’ te zijn. “Windmolens zijn duur en onbetrouwbaar. Voorkom dat deze luchtkastelen gebouw worden,’ luidde het advies van Meiners.

8000 miljoen
Willem Schulpen zei: “Door windenergie betalen we straks maandelijks per gezin tachtig euro meer. Banken verdienen met deze plannen 8000 miljoen euro aan subsidies over de ruggen van de Nederlanders. Als die autistische gedeputeerde van de provincie blijft volhouden, zeg dan gewoon ‘fuck you’. Dit moet gewoon stoppen. Hier wordt kennelijk net als in de Tweede Wereldoorlog gedacht: Befehl ist Befehl.”

Netter
Voorzitter Aart Boele vond zowel ‘fuck you’ als de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog te ver gaan en vroeg Schulpen om netter te communiceren. Schulpen gaf daar uiteindelijk gehoor aan.

Molens ombouwen
Aan het einde van de vergadering gaf de SGP het college mee om eens te kijken naar het ombouwen van de huidige molens, naar molens die energie kunnen opwekken. “Misschien een idee voor de Souburghse molen….,” tipte Jan-Willem de Leeuw.