Advertentie
Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: uitstoot

ALBLASSERDAM – De concentratie fijnstof (PM10) in Alblasserdam was in het afgelopen jaar hoger dan elders in het Rijnmondgebied. Dat blijkt uit de resultaten van milieudienst DCMR. Bij het meetstation op De Helling in Alblasserdam werd gemiddeld 22 microgram fijnstof per kubieke meter lucht gemeten. Bij de meetstations nabij snelwegen in Overschie, Ridderkerk, Schiedam en Dordrecht was dit aantal lager. Ook in de voorgaande drie jaar was de concentratie fijnstof in Alblasserdam hoger dan in bovengenoemde plaatsen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

kwikALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam heeft in september 2014 meer kwik uitgestoten dan volgens de vergunning is toegestaan. Kwikverbindingen zijn vrijwel zonder uitzondering erg giftig, bekend om zijn giftigheid is kwikoxide dat makkelijk ontstaat waar verwarmd kwik met lucht in contact komt. De gemeente Alblasserdam laat in een persbericht weten dat de gezondheidkundige norm voor kwik niet is overschreden. “De volksgezondheid is niet in het geding geweest,” aldus Ilona Binnerts, woordvoerster van de gemeente. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_9964-Kopie“Laat verkeer op A15 bij Alblasserdam 80 km/u rijden en stel Torenbrug open voor vrachtverkeer”

ALBLASSERDAM – De cijfers van de kwartalen twee en drie van het fijnstofmeetpunt langs de Ruigenhil in Alblasserdam zijn nog steeds niet bekend. Dat bleek dinsdagavond 14 oktober tijdens de commissievergadering ‘Grondgebied’ in het gemeentehuis. “De emissiecijfers moeten nog gevalideerd en gefinetuned worden door de DCMR (milieudienst). Ze komen op korte termijn onze kant op,” vertelde wethouder Arjan Kraijo. “Dat klinkt of er nog aan gesleuteld moet worden,” schamperde Marko Stout (D66). Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – Staalfabriek Nedstaal in Alblasserdam gaat vanaf 2 januari 2014 een test uitvoeren om de uitstoot van stoffen die niet via de schoorsteen gaan, terug te dringen. Momenteel gaan er stoffen via onder meer de dakkappen de lucht in, zonder dat daar verder controle over is. Met het terugdringen van deze zogenoemde ‘diffuse emissies’ hoopt Nedstaal een milieuprestatie neer te zetten die uitstijgt boven de wettelijke Europese norm die in 2016 van toepassing wordt. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Brug - Nedstaal 020ALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam moet van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid onderzoek gaan doen naar de geuruitstoot, zodat er een niveau ontstaat om geurhinder vast te kunnen stellen. Verder moet het bedrijf een onderzoek uitvoeren naar de diffuse emissies (o.m. de ongeregistreerde uitstoot van stoffen via de dakluiken) in en rondom de fabriek. De OZHZ constateert dat nu geen duidelijke normen voor diffuse emissies zijn vastgesteld. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam wil duidelijke regels voor de uitstoot van met name fijn stof door staalbedrijf Nedstaal. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) moet die regels vaststellen namens het bevoegd gezag de provincie Zuid-Holland, stelt de gemeente. Met duidelijke regels kan beter toezicht worden gehouden en kan de OZHZ namens de provincie handhaven. Dit staat in een brief die het college van B&W deze week aan de raad heeft gezonden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Foto Nedstaal (Kopie)ALBLASSERDAM – De uitstoot van ondermeer stof, kwik en zink via de schoorsteen van Nedstaal in Alblasserdam is in 2012 fors afgenomen ten opzichte van 2011. Dat meldt de staalproducent woensdag 1 mei op basis van onlangs verschenen jaarcijfers. De gemeten emissiewaarden blijven ruim onder de norm, zoals die vastgelegd zijn in de milieuvergunning. “De belangrijkste reden voor de afname van de uit stoot is het verbeterde onderhoudsregime van het stoffilter. Daarnaast heeft een krimp van het productievolume met ongeveer tien procent een rol gespeeld. Maar de behaalde milieuwinst is groter dan tien procent,” concludeert Nedstaaldirecteur Jan Henk Wijma tevreden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam heeft tussen de jaren 2007 en 2010 meer kwik via de schoorsteen uitgestoten dan de vergunning toeliet. Ook werd er in 2009 meer stof uitgestoten dan was toegestaan. Dat laat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid per brief aan het Alblasserdamse college van burgemeester en wethouders weten. Eerder meldde de dienst in een persbericht dat er geen sprake was van overschrijdingen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam is niet tevreden met de cijfers die de provincie heeft gepresenteerd in een brief van 18 februari 2013 en op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) op 31 januari 2013. Deze cijfers geven volgens de gemeente geen volledig beeld en roepen nieuwe vragen op. Een toelichting bij de cijfers ontbreekt. Vrijdag 1 maart heeft de gemeente een brief gestuurd naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Hierin dringt de gemeente er op aan om snel duidelijkheid te geven over de cijfers van de uitstoot van stoffen van Staalbedrijf Nedstaal. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

wethouder-Sjoerd-Veerman-van-Alblasserdam-Desktop-ResolutieALBLASSERDAM – Wethouder Sjoerd Veerman vindt dat hij sneller had communiceren toen hij te horen kreeg dat staalbedrijf Nedstaal het plan had om asbesthoudend staal te willen verwerken. “Ik bied mijn excuses aan dat het proces zo is gelopen en dat ik het college, de raad en de inwoners van Alblasserdam niet eerder heb betrokken bij de plannen. Ik heb hiervan geleerd. En zal in het vervolg sneller communiceren en strakker vinger aan de pols houden als het over dergelijke gevoelige zaken gaat,” zo schrijft Veerman in een brief aan de gemeenteraad. Op 12 februari zal de wethouder tegenover de raad verantwoording afleggen over zijn rol in dit proces. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.