Advertentie
Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: ozhz

Staalbedrijf nedstaal alblasserdamALBLASSERDAM – Na de overname van staalbedrijf Nedstaal uit Alblasserdam door de Andus groep in 2014 hebben de directies van Nedstaal en FNsteel besloten om de bestaande inrichting ‘Ruigenhil’ te splitsen in twee delen. Hierbij horen ook afzonderlijke omgevingsvergunningen. Nedstaal heeft in de zomer van 2015 een aanvraag revisieomgevingsvergunning ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Brug - Nedstaal 020ALBLASSERDAM – De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft deze week voorschriften toegevoegd aan de vergunning van Ruigenhil Vastgoed B.V, de inrichting waar staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam deel van uitmaakt. Aan de vergunning worden voorschriften toegevoegd met betrekking tot diffuse emissies (uitstoot via dakluiken), geuruitstoot en acceptatie en registratie van afvalstoffen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – De bewoners van de Ruigenhil, de Dam en de Oranjestraat in Alblasserdam hebben afgelopen zaterdag een gesprek gevoerd met burgemeester Bert Blase over onder meer de stankoverlast van Nedstaal. Ook de uitstoot van fijn stof en de aanvraag voor het verwerken van asbesthoudend staalschroot werd uitvoerig besproken. Bewoners hadden ruim 130 protestbrieven ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ). Behalve de ‘hinderlijkheid’ van de stank, willen bewoners weten of die geur niet slecht is voor de gezondheid. Er wordt een buurtcommissie opgericht. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Brug - Nedstaal 020ALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam moet van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid onderzoek gaan doen naar de geuruitstoot, zodat er een niveau ontstaat om geurhinder vast te kunnen stellen. Verder moet het bedrijf een onderzoek uitvoeren naar de diffuse emissies (o.m. de ongeregistreerde uitstoot van stoffen via de dakluiken) in en rondom de fabriek. De OZHZ constateert dat nu geen duidelijke normen voor diffuse emissies zijn vastgesteld. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam heeft tussen de jaren 2007 en 2010 meer kwik via de schoorsteen uitgestoten dan de vergunning toeliet. Ook werd er in 2009 meer stof uitgestoten dan was toegestaan. Dat laat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid per brief aan het Alblasserdamse college van burgemeester en wethouders weten. Eerder meldde de dienst in een persbericht dat er geen sprake was van overschrijdingen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Nedstaal in AlblasserdamALBLASSERDAM – Voor 1 juni 2013 wordt een besluit genomen over de tijdelijke omgevingsvergunning voor Nedstaal. Dat meldt de Omgevingsdienst ZHZ. “In het proces van vergunningverlening rond de proefneming staat voor OZHZ de zorgvuldigheid voorop,” zo stelt de dienst op haar website. Vanwege het aantal zienswijzen en het grote aantal vragen dat daarin wordt gesteld, is meer tijd nodig dan was voorzien om alles te beoordelen en te beantwoorden. De vragen zullen samen met de ingediende zienswijzen integraal worden behandeld. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam is niet tevreden met de cijfers die de provincie heeft gepresenteerd in een brief van 18 februari 2013 en op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) op 31 januari 2013. Deze cijfers geven volgens de gemeente geen volledig beeld en roepen nieuwe vragen op. Een toelichting bij de cijfers ontbreekt. Vrijdag 1 maart heeft de gemeente een brief gestuurd naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Hierin dringt de gemeente er op aan om snel duidelijkheid te geven over de cijfers van de uitstoot van stoffen van Staalbedrijf Nedstaal. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De over 2011 gemeten emissies van kwik, zink en fijnstof bij staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam, overschrijden geen vergunninggrenzen. Dat stelt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in een bericht. Onlangs bleek uit cijfers van een onafhankelijk tegenonderzoek dat er mogelijk veel te veel kwik, zink en fijnstof uitgestoten zouden worden. Zowel Nedstaal als de Omgevingsdienst ontkennen de vermeende overschrijdingen. In een eerder bericht liet de OZHZ weten al weten dat de door Nedstaal gerapporteerde emissiecijfers voor kwik waren gebaseerd op een rekenfout. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_8447 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Tot en met 21 januari 2013 konden zienswijzen over de vergunningprocedure voor de proeven met licht asbesthoudend staalschroot bij Nedstaal in Alblasserdam worden ingediend. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft 308 zienswijzen ontvangen, waaronder die van de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. De komende weken zullen de zienswijzen bekeken en beoordeeld worden. Op vrijdag 1 februari komt de Omgevingsdienst met nieuwe informatie. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_6212 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM –  De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) organiseert op maandagavond 14 januari 2013 een informatiebijeenkomst over de vergunningaanvraag van Nedstaal om asbesthoudend schroot te gaan verwerken. De bijeenkomst wordt gehouden in Cultureel Centrum Landvast aan de Haven in Alblasserdam. De bijeenkomst is bedoeld voor omwonenden van het bedrijf Nedstaal en andere geïnteresseerden. Er is plaats voor 300 man. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.