Advertentie
vervuiling - Alblasserdamsnieuws.nl Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: vervuiling

ALBLASSERDAM / KINDERDIJK – Op de rivieren de Lek en de Noord bij Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk drijft sinds zondagmiddag 20 oktober 2019 olie. Het spoor is kilometers lang. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat is nog niet bekend om wat voor soort olie het gaat en hoe dit in de rivier terecht is gekomen. Wel is inmiddels gestart met het opruimen van de vervuiling. Verder zet Rijkswaterstaat drones in om de vervuiling goed in kaart te brengen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse haven is weer open. Boten kunnen weer in -en uitvaren. Tussen maandag 9 en dinsdag 10 september 2019 raakte het water in de haven vervuild met gasolie. De volledige haven aan de kant van de rivier de Noord werd afgesloten. “We gaan uit van tientallen liters gasolie die in het water terecht zijn gekomen,” vertelde een woordvoerster van Rijkswaterstaat. Om de situatie goed in beeld te brengen, vloog dinsdagochtend 10 september 2019, op verzoek van Rijkswaterstaat, een politiehelikopter boven Alblasserdam. Vanuit de heli zijn overzichtsfoto’s gemaakt. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

KINDERDIJK – Door een kapotte slang van een graafmachine met hydraulische aandrijving is er maandag 6 februari 2017 zo’n vijf liter hydraulische olie in de boezem bij Kinderdijk terecht gekomen. De kraan werd gebruikt in verband met baggerwerkzaamheden in opdracht van Waterschap Rivierenland. Nadat het lek en de olie werden ontdekt, werd besloten om het vervuilde water weg te pompen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Een onafhankelijk milieuadviesbureau gaat de negen onderzoeken die in het verleden zijn gedaan naar de ernstige bodemverontreiniging bij de voormalige wasserij aan de Pijlstoep, nabij het Lammetjeswiel in Alblasserdam beoordelen. Dat heeft de gemeenteraad van Alblasserdam deze week besloten. De actie werd aangevraagd door de D66-fractie, voorgesteld door het college en werd unaniem gesteund door de andere politieke partijen in Alblasserdam. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_9074 (Medium)ALBLASSERDAM – De dierenpolitie heeft vrijdagmiddag 14 augustus 2015 samen met de wijkpolitie en een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming drie honden uit een woning in Alblasserdam laten halen. Het betreffende huis bleek ernstig vervuild te zijn met poep, plas en kots. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Pijlstoep-Alblasserdam [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De grond onder en rondom de oude wasserij aan de Pijlstoep in Alblasserdam is niet alleen ernstig vervuild met vluchtige organische chloorverbindingen (VOCI) en zware metalen, maar waarschijnlijk ook met asbest. Dat is te lezen in een memo van wethouder Sjoerd Veerman aan de gemeenteraad van Alblasserdam. Volgens de eigenaar van de wasserij is er echter niets aan de hand en gaat het om een strategisch tijdrekken van de gemeente Alblasserdam. “Er wordt erg interessant gedaan over vervuiling, maar uiteindelijk valt het allemaal erg mee. We zijn al jaren bezig met plannen om er woningen te bouwen, maar de gemeente weigert mee te werken,” vertelt David Kardol, directeur bij Vano Vastgoed uit Nunspeet. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_9784 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De Omgevingsdienst ZHZ (OZHZ) denkt dat de vervuilde grond onder en rondom de oude wasserij aan de Pijlstoep in Alblasserdam geen risico vormt voor de volksgezondheid van recreanten in het Lammetjeswiel. Dat laat wethouder Sjoerd Veerman op basis van informatie van de Omgevingsdienst in een raadsmemo weten. D66 stelde vorige maand vragen over het verontreinigingsprobleem. De partij vindt dat de vervuiling serieuzer en sneller aangepakt moet worden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De vervuiling bij de oude wasserij aan de Pijlstoep in Alblasserdam moet serieuzere aandacht krijgen. Dat vindt de D66 van Alblasserdam. Marko Stout (D66) vindt dat, ondanks dat de provincie verantwoordelijk is voor het ondernemen van actie, het college van burgemeester en wethouders zich meer betrokken en verantwoordelijk op moet stellen bij het probleem. Om meer duidelijkheid te scheppen zijn deze week vragen gesteld over de vervuiling. Daarbij wordt het rapport van Hofstede uit 2006 aangehaald waarin onder meer staat: “Op de locatie is volgens de criteria uit de Wet Bodembescherming zonder meer sprake van ernstige bodemverontreiniging. Voor het onderhavige geval zijn risico’s voor de volksgezondheid en/of verspreiding te verwachten.” Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Er is voor de provincie geen noodzaak om de vervuilde grond onder de oude wasserij aan de Pijlstoep in Alblasserdam snel te saneren. Dat stelt wethouder Sjoerd Veerman, naar aanleiding van vragen van de D66 over de vervuilde locatie. De wasserij is één van de tien meest vervuilde gebieden in Zuid-Holland. “Het is een immobiele verontreiniging die niemand dwars zit. Het is daarom volgens de provincie niet noodzakelijk om direct actie te ondernemen. De wasserij is één van de weinige locaties in de provincie die nog niet is aangepakt,” aldus de wethouder, die zelf ook liever ziet dat er sneller actie wordt ondernomen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De grond onder de wasserij aan de Pijlstoep in Alblasserdam is één van de tien meest vervuilde gebieden in Zuid-Holland. Dat meldt wethouder Sjoerd Veerman op basis van een door Staatssecretaris Atsma (milieu) vrijgegeven lijst. De grond kan een bedreiging vormen voor bewoners of omwonenden en wordt daarom voor 2015 gesaneerd. De lijst met vervuilde gebieden is tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek waarbij sinds 2004 tienduizenden verdachte locaties zijn gescreend. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.