ALBLASSERDAM – Een onafhankelijk milieuadviesbureau gaat de negen onderzoeken die in het verleden zijn gedaan naar de ernstige bodemverontreiniging bij de voormalige wasserij aan de Pijlstoep, nabij het Lammetjeswiel in Alblasserdam beoordelen. Dat heeft de gemeenteraad van Alblasserdam deze week besloten. De actie werd aangevraagd door de D66-fractie, voorgesteld door het college en werd unaniem gesteund door de andere politieke partijen in Alblasserdam.

“Wij vinden dit dossier van dermate belang dat we als D66 fractie bij de wethouder om deze actie hebben gevraagd. We zijn dan ook zeer verheugd met deze vervolgstap,” aldus Ramon Pardo van de D66.

9 onderzoeken
Door de jaren heen zijn er in het totaal al 9 bodemonderzoeken gedaan op het terrein van de voormalige wasserij aan de Pijlstoep in Alblasserdam. Verschillende van die onderzoeken spreken over een “onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid”. Toch is het steeds de conclusie van het bevoegd gezag (de provincie) dat onmiddellijk ingrijpen niet vereist is. Sanering is volgens de provincie pas nodig indien de eigenaar het terrein gaat ontwikkelen.

Onderzoek naar conclusie
Pardo: “De ontwikkelkosten zijn, gezien deze sanering, echter zo hoog dat iedere ontwikkelaar afhaakt. Kortom, de verontreiniging blijft. Wij willen dat een onafhankelijk milieuadviesbureau de negen rapporten uit het verleden beoordeelt en onderzoekt of de conclusie van de omgevingsdienst en provincie juist is en dat ingrijpen op dit moment niet nodig is. Indien de uitkomst van dit onderzoek ingrijpen noodzakelijk maakt, dan willen wij dat het college in overleg met omgevingsdienst en provincie kijkt hoe de sanering uitgevoerd kan worden.”

Onrust
De VVD, bij monde van Herman Verweij, kon zich ook in het collegevoorstel vinden: “We willen helderheid op dit dossier, omdat de gezondheid in het geding is. Dan kun je maar één ding doen: op zoek naar duidelijkheid.” SGP’er Harrold van Vliet vulde aan: “Al is het maar om mogelijke onrust weg te nemen in het dorp.” Ook de PvdA, de ChristenUnie en het CDA gingen akkoord met het initiatief om nader onderzoek te doen naar de eerdere onderzoeken. De partij Leefbaar Alblasserdam was niet aanwezig bij de vergadering en deed dus niet mee met stemmen.

Resultaten
Wethouder Arjan Kraijo meldde dat de resultaten van het onderzoek op korte termijn verwacht kunnen worden. “Maart / april zou haalbaar moeten zijn. Afhankelijk van de conclusie wordt bepaald wat de vervolgstappen kunnen zijn.”

Kosten
De beoordeling door een onafhankelijk deskundige, in dit geval SGS Search, kost 3.250 euro exclusief btw. Hiervoor wordt een kwalitatieve beoordeling met rapportage geleverd. Daarnaast zullen de resultaten mondeling worden toegelicht.

Oude wasserij
De toenmalige (chemische) wasserij Van Beest op Pijlstoep 31 in Alblasserdam gebruikte in de periode 1965 tot 1997 het reinigingsmiddel tetrachlooretheen. Dit middel lekte de bodem in, wat leidde tot ernstige vervuiling van het grondwater. De vervuiling bestaat uit vluchtige organische chloorverbindingen (VOCI) en zware metalen. De grond bij de oude wasserij is één van de tien meest vervuilde gebieden in Zuid-Holland. In 1997 werd de wasserij overgenomen. Sindsdien is er alleen nog maar gereinigd met water en reguliere schoonmaakmiddelen. In 2007 werd het terrein gekocht door een projectontwikkelaar.

Geen bedreiging
Volgens de provincie en de controleurs van de zwemwaterkwaliteit in de regio (team Geodata en Monitoring van het Waterschap Rivierenland) vormt de bodemverontreiniging bij de Pijlstoep echter geen bedreiging voor de kwaliteit van het zwemwater in het nabijgelegen Lammetjeswiel en ook niet voor de direct omwonenden.