Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: commissievergadering

de plantageALBLASSERDAM – De meerderheid van de gemeenteraad van Alblasserdam gaat volgende week zo goed als zeker instemmen met het beschikbaar stellen van ruim een half miljoen euro voor het herinrichten van het gebied De Plantage in Alblasserdam. Dat bleek dinsdagavond 17 september al tijdens de commissievergadering ‘Grondgebied’. Het is de bedoeling dat De Plantage,  het gebied tussen de kinderboerderij en basisschool Het Palet, het komende jaar een compleet nieuwe inrichting krijgt. Zo worden er, áls de gemeenteraad instemt met het voorstel, een voetbalkooi geplaatst en een nieuwe speeltuin in een (educatief) parkje aangelegd. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Ramon Pardo D66 AlblasserdamALBLASSERDAM – Het college van B&W van Alblasserdam heeft dinsdagavond 18 juni van de meerderheid van de politieke partijen groen licht gekregen om de grond achter de woningen aan de Oost-Kinderdijk 48-66 eventueel te onteigenen van het Waterschap. Dit is nodig om achter deze huizen een buitendijks fietspad aan te kunnen leggen, zodat er aaneengesloten fietspad langs de dijk kan ontstaan. Alleen de D66 vond het nog te vroeg om te beslissen over een onteigening, omdat er volgens de partij nog te weinig gecommuniceerd zou zijn met de bewoners.
Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse politieke partijen zijn het niet met elkaar eens over de plaats waar de nieuwe voetbalkooi in Alblasserdam moet komen. Dat bleek deze week tijdens een commissievergadering op het gemeentehuis. Het CDA vindt dat het college van burgemeester en wethouders de kooi niet bij de Wilde Woutstraat moet plaatsen. “Zet ‘m dan bij het Zuiderstek of bij de Alblasserwerf neer, want op de beoogde locatie wonen voornamelijk oude van dagen,” aldus Arie van ’t Zelfde namens het CDA. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Freek de Gier (VVD) heeft deze week tijdens een commissievergadering op het gemeentehuis in Alblasserdam met klem aandacht gevraagd voor de steeds verder in verval rakende Hof Souburgh aan de rand van het Damdorp. “Als wij niet op korte termijn iets ondernemen voorzie ik problemen die resulteren in een verloren kans. Kunnen meneer Broere (eigenaar van de grond, red) en de gemeente niet hun positie herzien? Dit moet toch op te lossen zijn?,” aldus De Gier. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft dinsdagavond 27 september ingestemd met het beschikbaar stellen van 985.000 euro voor het vervangen van de riolering in de Rivierenbuurt in Alblasserdam. Het gebied tussen de Blokmakersstraat, W.B. van der Veldenstraat en de Maasstraat is aan de beurt om aangepakt te worden. Dit deel van de wijk Kinderdijk dateert uit de eerste helft van de jaren vijftig en het riool is volgens de uitgevoerde inspectie aan vervanging toe. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het CDA heeft dinsdagavond 27 september tijdens een commissievergadering in het gemeentehuis vragen gesteld over het faillissement van de aannemer die werkzaam was bij de begraafplaats in Alblasserdam. “U heeft onlangs aangegeven dat het allemaal anders zou gaan en dat contracten nageleefd zouden worden. Hoe kan het nu dan weer zo mis gaan? Is er geen financieel onderzoek gedaan naar de kredietwaardigheid van het bedrijf. Ik kan hier geen chocola van bakken,” aldus Arie van ’t Zelfde namens het CDA. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De VVD in Alblasserdam voelt zich ‘bij de neus genomen’ door het gemeentebestuur wat betreft de invoering van de precariobelasting. De bleek deze week tijdens de commissievergadering op het gemeentehuis. De ChristenUnie pleitte zelfs voor een totale afschaffing van de belasting. Het gemeentebestuur van Alblasserdam besloot dit jaar om in navolging van zo’n veertig andere gemeentes in Nederland precariobelasting te heffen over kabels en leidingen die in de grond van de gemeente liggen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Iedere Alblasserdammer met een goedonderbouwde mening mag met de gemeente meedenken over hoe er bezuinigd moet worden in hun dorp. Dat vertelde wethouder Peter Verheij (financiën) tijdens de commissievergadering, nadat de D66 wat wantrouwende vragen had gesteld over de huidige lijst met ‘meedenkers’. Ramon Pardo: “Wij kregen het idee dat de gemeente zelf een exclusief lijstje had gemaakt met daarop tien mensen uit de burgerbevolking. We zijn blij dat iedereen zich bij de wethouder kan melden om mee te denken.” Naar verwachting moet er de komende vier jaar zo’n twee miljoen euro worden bezuinigd. Dit op een begroting van 52 miljoen.

ALBLASSERDAM – De kruisingen met het nieuwe fietspad bij de Ruigenhil in Alblasserdam wordt binnenkort veiliger. Dat beloofde wethouder Sjoerd Veerman tijdens de commissievergadering van dinsdag 18 januari. D66’er Ramon Pardo kaartte het probleem aan, omdat er volgens hem heel regelmatig bijna-ongelukken gebeuren. Veerman verwacht de situatie snel te kunnen verbeteren: “Omdat de winter dit jaar vroeg inviel, was het fietspad nog niet af. Er komt nog een toplaag op en daarna moet er nog belijning worden aangebracht. Ik denk dat het probleem daarmee verholpen moet zijn. Als dat niet zo is, gaan we er nogmaals naar kijken.” Vorige maand werd het probleem ook al aangekaart door één van de lezers op deze site. Hij vroeg om extra voorzichtigheid.

ALBLASSERDAM – De Bouw –en Woningtoezicht heeft de afgelopen tijd de handen vol gehad aan Hornbach in Alblasserdam. De Duitse bouwmarktgigant hield zich volgens de gemeente niet aan de regels en moest daarom wekelijks worden gecontroleerd op overtredingen. Inmiddels is er een einde gekomen aan de overtredingen en heeft de gemeente een totale dwangsom van 720.000 euro kunnen innen. Arie van ’t Zelfde vroeg zich tijdens de commissievergadering van dinsdagavond 18 januari namens het CDA af of de ambtelijke uren ook verhaald kunnen worden op ‘de veroorzaker’. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Vanaf januari 2011 vergadert de gemeenteraad volgens een nieuwe stijl. De opvallendste verandering is dat de raad alleen nog op dinsdagen vergadert. Daarnaast kan de raad voortaan elke dinsdag besluiten nemen. Kernwoord is flexibiliteit; het presidium – waarin alle fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier zitting hebben – bepaalt elke maand de invulling van de vergaderingen en het proces van besluitvorming. Vandaag, dinsdag 18 januari wordt de eerste commissievergadering gehouden. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De D66 van Alblasserdam heeft maandagavond 4 oktober, tijdens de commissievergadering op geroepen om te werken aan een open dialoog tussen diverse bevolkingsgroepen in Alblasserdam. De oproep werd gedaan door partijleider Ramon Pardo naar aanleiding van de landelijke discussie bij het CDA over het al dan niet meewerken aan een kabinet waarin de PVV gedoogsteun gaat geven. Volgens de D66 is dit niet alleen een landelijke issue, maar verdient het ook op lokaal gebied aandacht. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De SGP heeft maandagavond 6 september tijdens een commissievergadering op het gemeentehuis de suggestie gedaan om een fietspad aan te leggen naast het voetpad van het Cortgene naar de HEMA-ingang bij het Makado. “Er wordt namelijk met regelmaat naar beneden gefietst en het lijkt er op dat we dit gaan accepteren en gedogen. Waarom halen we de hekjes niet weg en leggen we een fietspad aan?,” aldus Eric Boersma. Hij plaatste de opmerking in het kader van het voorstel van het gemeentebestuur om de ‘achtertuin’ van het Makado op te gaan knappen voor 147.500 euro. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.