ALBLASSERDAM – De VOORLOPIGE, Alblasserdamse uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 2 maart 2011 zijn bekend. Als het aan de Alblasserdamse kiezer ligt wordt de SGP met 1.477 stemmen bij de provincie het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door de PvdA met 1.277 stemmen. Als derde partij eindigde de VVD met 1.116 stemmen. De opkomst in Alblasserdam was 58,4 procent. Dat houdt in dat 8.240 van de 14.099 kiesgerechtigden hebben geprobeerd hun politieke voorkeur kenbaar te maken. Bij negen personen werd het stembiljet afgekeurd. Onder meer omdat er meerdere vakjes waren aangekruist. Zes mensen brachten een blanco stem uit.

In de onderstaande tabel zijn de uitslagen van alle meedoende partijen te zien.

Alblasserdamse uitslagen van de Provinciale Statenverkiezing (2 maart 2011)

Partij Aantal stemmen Percentage 2011 Percentage 2007
SGP 1.477 18,0 18,1
PvdA 1.277 15,5 17,7
VVD 1.116 13,6 11,4
CDA 966 11,7 19,6
PVV 926 11,3 0,0
ChristenUnie 812 9,9 15,0
Socialistische Partij 627 7,6 10,7
D66 526 6,4 1,0
50plus 200 2,4 0,0
GroenLinks 170 2,1 2,0
Partij voor de Dieren 115 1,4 2,1
Platform Lokale Partijen 8 0,1 0,0
Unie van Democraten 5 0,1
Overige 0 0,0 2,4

Provinciale Statenverkiezingen
Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Aan deze verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen.  De leden van Provinciale Staten kiezen eens in de vier jaar de Eerste Kamer. De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van ‘getrapte verkiezingen’ gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

In het verleden zijn, (mede) als gevolg van de nasleep van Provinciale Statenverkiezingen, diverse kabinetten gevallen. Het kabinet-Van Agt II viel op 12 mei 1982, nadat regeringspartij PvdA flink had verloren bij de Statenverkiezingen van 24 maart 1982. De Nacht van Schmelzer, van 13 op 14 oktober 1966, leidde tot de val van het kabinet-Cals. Eerder dat jaar, op 23 maart 1966, hadden de regeringspartijen PvdA en KVP een nederlaag moeten incasseren bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ten slotte viel op 11 december 1958 het rooms-rode kabinet-Drees IV, na nederlagen van de PvdA bij de Statenverkiezingen van 16 maart en de gemeenteraadsverkiezingen van juni 1958.