nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam is niet tevreden met de cijfers die de provincie heeft gepresenteerd in een brief van 18 februari 2013 en op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) op 31 januari 2013. Deze cijfers geven volgens de gemeente geen volledig beeld en roepen nieuwe vragen op. Een toelichting bij de cijfers ontbreekt. Vrijdag 1 maart heeft de gemeente een brief gestuurd naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Hierin dringt de gemeente er op aan om snel duidelijkheid te geven over de cijfers van de uitstoot van stoffen van Staalbedrijf Nedstaal. De gemeente Alblasserdam heeft op 17 januari 2013 een zienswijze ingediend tegen de ontwerpbeschikking voor Nedstaal om een proef te kunnen doen met de verwerking van asbesthoudend schroot. De gemeente adviseert de provincie geen vergunning te verlenen op de voorliggende aanvraag van deze proef. In die brief heeft de gemeente ook gevraagd om op korte termijn duidelijkheid te geven over de emissiecijfers van Nedstaal. Hierover was grote onrust bij de inwoners ontstaan nadat was gebleken dat er over de afgelopen jaren heel hoge emissiecijfers waren gerapporteerd.

Ontbrekende gegevens
De provincie presenteert in haar brief nieuwe cijfers van kwik, zink en stof die afwijken van de cijfers die eerder door Nedstaal zijn gerapporteerd. Ook blijkt uit deze nieuwe cijfers dat enkele emissienormen in de afgelopen jaren werden overschreden, terwijl eerder is bericht op de website van OZHZ dat er geen overschrijdingen waren.

De gemeente wil niet alleen duidelijkheid over de emissiecijfers, maar ook de ontbrekende gegevens alsnog ontvangen. Zoals de cijfers van de diffuse emissies (de uitstoot via het dak) en een onafhankelijke beoordeling van de cijfers. Ook vraagt de gemeente aan de provincie om de geurklachten van omwonenden aan te pakken en wil weten welke stoffen die geuroverlast veroorzaken.

Advies GGD
De gemeente heeft de GGD gevraagd te adviseren over mogelijke gezondheidsrisico’s. De GGD heeft aangegeven dat zij voor een adequaat advies over de emissies de juiste en betrouwbare cijfers nodig heeft. Bij de voorgenomen proef moet volgens de GGD het uitgangspunt zijn dat er geen asbestvezels naar de omgeving vrij mogen komen.