Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: Windmolens

KINDERDIJK – Er komen definitief geen windmolens op het bedrijventerrein Ridderhaven-Donkersloot in Ridderkerk. Aanvankelijk had de provincie het idee om daar drie windturbines te gaan plaatsen. De gemeente Alblasserdam en Molenwaard dienden hier bezwaar tegen in, omdat zij van mening zijn dat de windmolens op zo’n korte afstand van het Werelderfgoed Kinderdijk het karakteristieke beeld van het erfgoed ernstig verstoren. Donderdag 26 januari 2017 meldt de provincie dat wordt afgezien van plaatsen van windmolens in Ridderkerk. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alblasserdam en Molenwaard dienen gezamenlijk met de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) een zienswijze in tegen de mogelijke plaatsing van windturbines in Ridderkerk. De provincie Zuid-Holland onderzoekt of er onder andere in Ridderkerk windturbines kunnen worden geplaatst. Het doel van de provincie is om 150 megawatt duurzame energie in Zuid-Holland op te wekken. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Een inspreker heeft dinsdagavond 10 maart 2015, tijdens een bijeenkomst voor informatie en opinie over het werelderfgoed Kinderdijk, aandacht gevraagd voor de mogelijke plaatsing van drie windmolens in Ridderkerk. “Er zijn plannen om drie reusachtige windturbines te plaatsen op de plek waar nu dat schip op de wal ligt. (ter hoogte van Hotel Kinderdijk) Als die plannen doorgaan, zou dat betekenen dat de turbines hemelsbreed nog dichterbij de molens komen, dan bij plaatsing in Alblasserdam. Bent u daarvan op de hoogte?,” vroeg de geboren Kinderdijker aan het college van B&W. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

windmolensALBLASSERDAM – Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben besloten om de plaatsing van windmolens op het Nieuwland Parc in Alblasserdam niet af te dwingen middels een zogenoemd ‘inpassingsplan’. Dat is te lezen in een raadsmemo van wethouder Arjan Kraijo. Een impactstudie door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wees uit dat windmolens in Alblasserdam niet te combineren zijn met het werelderfgoed Kinderdijk. Het zou het beeld vanuit Kinderdijk te veel verstoren. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

commissievergaderingALBLASSERDAM – Windmolens zijn niet welkom in Alblasserdam. Dat vinden in ieder geval vijf van de zes politieke partijen in het Damdorp, zo bleek dinsdagavond 15 oktober tijdens de gemeenteraadscommissievergadering. De meerderheid van de partijen schaarde zich met die mening achter de stellingname van het college van b&w. De provincie Zuid-Holland wil dat de gemeente het toelaat dat er windmolens in het dorp worden gebouwd. Bij weigering wil de provincie met een inpassingsplan de aangewezen locaties voor windenergie ruimtelijk zelf mogelijk maken. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

beeld-vanaf-papendrechtALBLASSERDAM – Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland willen overgaan tot inpassingsplannen voor 4 Zuid-Hollandse gemeenten die weigeren of verzuimen windenergielocaties op te nemen in hun bestemmingsplannen. Met een inpassingsplan maakt de provincie de aangewezen locaties voor windenergie ruimtelijk zelf mogelijk. Het gaat om de gemeenten Midden-Delfland, Westland, Papendrecht en Alblasserdam. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

windmolens-600x395ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam ziet af van het plan om windmolens in het dorp te plaatsen. “Vanuit veiligheids- en milieutechnische redenen en vanuit ruimtelijke perspectief is het niet wenselijk om de realisatie van windturbines op het grondgebied van Alblasserdam mogelijk te maken,” zo laat wethouder Sjoerd Veerman namens het college weten aan de gemeenteraad. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

WINDMOLENSALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam ziet voorlopig af van het plaatsen van windturbines in Alblasserdam. Het college heeft besloten eerst de resultaten van het onderzoek naar de kansen voor windenergie en de meest geschikte locaties voor turbines in de Drechtsteden af te wachten. Ook lokale initiatieven voor het plaatsen van windturbines worden in afwachting van het onderzoek voorlopig niet gehonoreerd. De gemeenten in de Drechtsteden voeren het onderzoek gezamenlijk uit. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

WINDMOLENSALBLASSERDAM – De CDA-fracties van Alblasserdam en Molenwaard hebben zich deze week gezamenlijk uitgesproken tegen de bouw van windmolens in de Alblasserwaard. Zij vinden dat deze hier niet thuishoren, in het landelijk gebied noch in het stedelijke gebied. Aanleiding voor dit standpunt was het voorstel van het college van Alblasserdam om het bouwen van een aantal windmolens, met een hoogte van ruim boven de honderd meter, in polder Nieuwland mogelijk te maken. Tijdens een gemeenteraadscommissievergadering in december 2012 liet de partij nog in het midden wat hun standpunt was. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Diverse politieke partijen hebben zich kritisch uitgelaten over de plannen van het college om drie tot zes windmolens te plaatsen bij bedrijventerrein Nieuwland in Alblasserdam. Dat deden zij dinsdagavond 11 december tijdens de gemeenteraadscommissievergadering. “We zijn extra kritisch, omdat de eerder voorgeschotelde gegevens ronduit bedroevend waren en de informatie over de nadelige effecten ontbrak. Verder kunnen de windmolens gevaar opleveren, geluidsoverlast veroorzaken en zorgen voor slagschaduw,” aldus Jan Lok namens de PvdA. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De bezoekers van deze site zijn sterk verdeeld over het plan van het college van burgemeester en wethouders om vijf windmolens te plaatsen in Alblasserdam. Dat blijkt uit de uitslag van een zogenoemde ‘poll’ die ruim drie dagen in te vullen was op Alblasserdamsnieuws.nl. De stelling luidde: “Ik vind het een goed idee van burgemeester en wethouders om vijf windmolens te plaatsen bij Nieuwland Parc in Alblasserdam.”. In het totaal brachten 1350 mensen hun stem uit. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Teunis Stoop,  regionaal portefeuillehouder Milieu verwacht dat de windmolens, ondanks protest van diverse Damdorpers, toch geplaatst worden. Dat stelde de Hendrik-Ido-Ambachter donderdag 15 november tijdens een duurzaamheidsbijeenkomst in Dordrecht. Samen met afgevaardigden uit de zes Drechtsteden en leden van de pers werd teruggeblikt op de duurzaamheid in de afgelopen twee jaar en werd er vooruitgeblikt naar de duurzaamheid in de toekomst. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – “Het geluid van windmolens is zo doordringend, dat mensen er zelfs ziek van kunnen worden. Plaats die dingen op zee en niet in Alblasserdam,” dat stelde Alblasserdammer André Ruikes deze week tijdens de gemeenteraadscommissievergadering. Hij kreeg bijval van diverse andere insprekers: “Straks heeft iedereen spijt als haren op zijn hoofd. Dit wordt een drama; een ramp voor het dorp,” voorspelde de heer Schulten. Één van de weinige positieve reacties kwam van ‘maniging director’ Bert Bult van Nedstaal. Niet gek, want het initiatief om windmolens te plaatsen is van zijn bedrijf en van Outsmart en de Rabobank. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De commissie ‘grondgebied’ van de gemeenteraad van Alblasserdam bespreekt op 16 oktober 2012 het voorstel om in Alblasserdam windmolens te plaatsen. Afhankelijk van de uitkomst van deze vergadering, zal de gemeenteraad op 30 oktober 2012 een besluit nemen. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd om bij de vergadering aanwezig te zijn. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.