ALBLASSERDAM – Freek de Gier (VVD) heeft deze week tijdens een commissievergadering op het gemeentehuis in Alblasserdam met klem aandacht gevraagd voor de steeds verder in verval rakende Hof Souburgh aan de rand van het Damdorp. “Als wij niet op korte termijn iets ondernemen voorzie ik problemen die resulteren in een verloren kans. Kunnen meneer Broere (eigenaar van de grond, red) en de gemeente niet hun positie herzien? Dit moet toch op te lossen zijn?,” aldus De Gier.
De wethouders Cardon en Veerman vertelden hun best te gaan doen om de zaak te bespoedigen. “Het zou te gek zijn als zo’n rijksmonument vervalt. Het is onbestaanbaar dat het zo lang moet duren,” aldus Cardon. “Misschien dat we het via mediation voor elkaar kunnen krijgen. Het liefst zet ik alle partijen deze week nog bij elkaar om te overleggen en tot een oplossing te komen,” vulde collega Veerman aan.
Eerder lieten de D66 en de ChristenUnie zich al uit over de situatie. Ook zij vinden dat haast geboden is.
Drie jaar geleden liet Broere weten dat hij Hof Souburgh weer de allure van vroeger wilde geven. Niet alleen de historische boerderij uit 1857 zou opgeknapt worden, ook het appelhuisje, de molen en de monumentale poort aan het Kortland zouden gerestaureerd worden. Als beloning wilde hij hiervoor zes huizen bouwen, waarmee het project bekostigd zou kunnen worden. Deze plannen worden echter tegengehouden door de provincie Zuid-Holland, waardoor de zaak flinke vertraging heeft opgelopen.