Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: emissie

Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – Staalfabriek Nedstaal in Alblasserdam gaat vanaf 2 januari 2014 een test uitvoeren om de uitstoot van stoffen die niet via de schoorsteen gaan, terug te dringen. Momenteel gaan er stoffen via onder meer de dakkappen de lucht in, zonder dat daar verder controle over is. Met het terugdringen van deze zogenoemde ‘diffuse emissies’ hoopt Nedstaal een milieuprestatie neer te zetten die uitstijgt boven de wettelijke Europese norm die in 2016 van toepassing wordt. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam heeft tussen de jaren 2007 en 2010 meer kwik via de schoorsteen uitgestoten dan de vergunning toeliet. Ook werd er in 2009 meer stof uitgestoten dan was toegestaan. Dat laat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid per brief aan het Alblasserdamse college van burgemeester en wethouders weten. Eerder meldde de dienst in een persbericht dat er geen sprake was van overschrijdingen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam is niet tevreden met de cijfers die de provincie heeft gepresenteerd in een brief van 18 februari 2013 en op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) op 31 januari 2013. Deze cijfers geven volgens de gemeente geen volledig beeld en roepen nieuwe vragen op. Een toelichting bij de cijfers ontbreekt. Vrijdag 1 maart heeft de gemeente een brief gestuurd naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Hierin dringt de gemeente er op aan om snel duidelijkheid te geven over de cijfers van de uitstoot van stoffen van Staalbedrijf Nedstaal. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De over 2011 gemeten emissies van kwik, zink en fijnstof bij staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam, overschrijden geen vergunninggrenzen. Dat stelt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in een bericht. Onlangs bleek uit cijfers van een onafhankelijk tegenonderzoek dat er mogelijk veel te veel kwik, zink en fijnstof uitgestoten zouden worden. Zowel Nedstaal als de Omgevingsdienst ontkennen de vermeende overschrijdingen. In een eerder bericht liet de OZHZ weten al weten dat de door Nedstaal gerapporteerde emissiecijfers voor kwik waren gebaseerd op een rekenfout. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.