asbesterdamALBLASSERDAM – De gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht gaan in beroep tegen het besluit van de Provincie Zuid Holland om Nedstaal vergunning te verlenen voor proeven  om asbesthoudend schroot te verwerken. In een eerste reactie laten de gemeenten weten dat ze zien dat de Provincie een aantal verbeteringen heeft doorgevoerd in hun besluit naar aanleiding van de ingediende zienswijzen in januari 2013. De gemeenten vinden echter dat er nog steeds een aantal zaken niet goed geregeld is in het besluit.

Verbeteringen
De Provincie heeft een aantal verbeteringen opgenomen in het besluit. Zo wordt voorgeschreven dat de proeven gefaseerd worden opgebouwd. Bij elke stap zijn er metingen en volgt een evaluatie. Als er asbest buiten de smeltoven wordt aangetroffen, dan stoppen de proeven. Daarnaast zijn er nu documenten beschikbaar waarin de proeven tot in detail zijn uitgewerkt inclusief een calamiteitenplan. Ook gaat de Omgevingsdienst meer toezicht houden tijdens het proces.

Geen volledige garantie
In het besluit zien de gemeenten echter geen volledige garantie dat tijdens de proeven geen enkele asbestuitstoot uit de fabriek kan plaats vinden. Ook hebben de gemeenten twijfels of Nedstaal voldoet aan de meest recente Europese milieu-eisen. Hiervoor moet het bedrijf de beschikking hebben over de best beschikbare technieken van dit moment en een milieuzorgsysteem in het gehele bedrijf.

De gemeenten gaan de komende weken het besluit gedetailleerd doornemen om het beroep adequaat in te vullen.