Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam wil duidelijke regels voor de uitstoot van met name fijn stof door staalbedrijf Nedstaal. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) moet die regels vaststellen namens het bevoegd gezag de provincie Zuid-Holland, stelt de gemeente. Met duidelijke regels kan beter toezicht worden gehouden en kan de OZHZ namens de provincie handhaven. Dit staat in een brief die het college van B&W deze week aan de raad heeft gezonden.

 

Diffuse emissie
De gemeente heeft vragen gesteld aan de provincie naar aanleiding van onduidelijkheid over eerder gerapporteerde cijfers over de uitstoot door Nedstaal. In een brief van 26 maart 2013 heeft OZHZ deze vragen, namens de provincie, beantwoord. In deze brief staat dat de diffuse emissie van fijn stof hoog is in vergelijking met de uitstoot via de schoorsteen. OZHZ stelt dat de genoemde getallen in de vergunningsaanvraag van 2005 geen bindende werking hebben waardoor ze niet kan handhaven.

Handhaven
Daarom wil de gemeente dat OZHZ zo spoedig mogelijk duidelijke regels vaststelt voor de uitstoot van diffuse emissies, die voldoen aan actuele regelgeving, waarop OZHZ kan handhaven. De provincie kan hiervoor de huidige vergunning op dit punt wijzigen door een zogenaamde ‘ambtshalve wijziging van de vergunning’. De gemeente heeft ook nog de mogelijkheid om een handhavingsverzoek bij de provincie in te dienen.

Geurklachten
De gemeente krijgt nog steeds geurklachten over Nedstaal en houdt dit onderwerp onder de aandacht van Nedstaal en OZHZ. Beide hebben laten weten dat de oorzaak bekend is, en dat er nog onderzoek loopt naar de stoffen en de mogelijke maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te voorkomen. OZHZ maakt de uitslag van dit onderzoek zo spoedig mogelijk bekend.

Asbest
Naar aanleiding van de recente asbestvondsten bij Nedstaal lopen er diverse onderzoeken vanuit Nedstaal, OZHZ en het Openbaar Ministerie. Op verzoek van de gemeente adviseert de Dienst Gezondheid en Jeugd over mogelijke gezondheidsrisico’s.

De vergunningprocedure voor de proef met asbesthoudend schroot loopt nog. De provincie neemt voor 1 juni 2013 een definitief besluit.