IMG_9964-Kopie“Laat verkeer op A15 bij Alblasserdam 80 km/u rijden en stel Torenbrug open voor vrachtverkeer”

ALBLASSERDAM – De cijfers van de kwartalen twee en drie van het fijnstofmeetpunt langs de Ruigenhil in Alblasserdam zijn nog steeds niet bekend. Dat bleek dinsdagavond 14 oktober tijdens de commissievergadering ‘Grondgebied’ in het gemeentehuis. “De emissiecijfers moeten nog gevalideerd en gefinetuned worden door de DCMR (milieudienst). Ze komen op korte termijn onze kant op,” vertelde wethouder Arjan Kraijo. “Dat klinkt of er nog aan gesleuteld moet worden,” schamperde Marko Stout (D66).

Valideren
Harrold van Vliet (SGP) vroeg vol verbazing: “Moet dat finetunen ook nog over de cijfers van het tweede kwartaal?” De wethouder antwoordde dat er niet aan gesleuteld wordt, maar dat er wordt gekeken naar de validiteit van de cijfers en dat daar, waar nodig, commentaar aan wordt toegevoegd. “En ja, ook de cijfers van het tweede kwartaal worden nog gevalideerd,” aldus Kraijo.

Cijfers
Milieudienst DCMR plaatste in opdracht van de gemeente eind december 2013 een fijnstofmeetpunt langs de Dam/Ruigenhil in Alblasserdam. Dit gebeurde nadat de gemeenteraad haar zorgen had uitgesproken over de luchtkwaliteit in het dorp. Die voldoet namelijk niet aan de wettelijke norm. In een persbericht werd beloofd dat er ieder kwartaal verslag uitgebracht zou worden van de meetresultaten van het geplaatste meetpunt. De cijfers van het eerste kwartaal zijn inmiddels wel binnen, maar die van de kwartalen twee en drie laten nog op zich wachten.

Geen conclusies
Aan de hand van de eerste resultaten kunnen volgens wethouder Kraijo echter nog geen conclusies aan verbonden worden: “Conclusies over de heersende luchtkwaliteit in Alblasserdam kunnen pas getrokken worden na een aaneensluitende meetreeks van een jaar. De resultaten kunnen dan conform de Europese wet –en regelgeving getoetst worden aan de norm.”

Onrust over real-time cijfers
Het is de bedoeling dat de cijfers van het meetpunt binnenkort real-time gepubliceerd worden op de site van de DCMR. De gemeenteraadscommissieleden vinden dit een goed plan, maar drongen er wel op aan bij de wethouder om burgers duidelijk te maken dat het om ongevalideerde cijfers gaat. “Het is prima om transparant te zijn, maar er kan bij vreemde uitschieters ook onrust ontstaan onder de bevolking. En het is niet de vraag of die gaat ontstaan, maar wanneer. Dat vraagt dus meer dan alleen een communicatiestrategie rondom de lancering van de real-timecijfers. Hoe denkt het college daarmee om te gaan?,” vroeg Herman Verweij (VVD).

Schokkend
Marko Stout (D66) vroeg zich af wanneer hij de nieuwe cijfers van de kwartalen twee en drie kan verwachten. “De cijfers die er nu zijn, kunnen als schokkend geïnterpreteerd worden, omdat ze boven de norm uitkomen. Het is zaak dat we zo snel mogelijk aanvullende gegevens krijgen,” vond Stout.

Geschrokken
“Wij zijn van de eerste cijfers geschrokken. Met name de NOX-uitstoot is extreem hoog,” vertelde Arie van ’t Zelfde van het CDA. Hij voegde er aan toe: “Ik begreep wel dat er over een langere termijn gekeken moet worden, willen we conclusies trekken. Ook het mooie voorjaar zou de waarden hebben beïnvloed. Maar dat neemt onze bezorgdheid niet weg. We willen de wethouder vragen wat er nú mogelijk is om die NOX-waarde omlaag te krijgen. We zouden kunnen denken aan het openstellen van de Oude Torenbrug voor vrachtverkeer en aan het verlagen van de maximumsnelheid op de A15 bij Alblasserdam naar tachtig kilometer per uur.”

Zwaarverkeer
Laatstgenoemde voorstellen van Van ’t Zelfde gingen voor VVD’er Verweij een stap te ver: “Ik vind deze draconische maatregelen te voorbarig. Daarmee loop je ver voor de muziek uit. We kunnen het scheepvaartverkeer stilleggen, Nedstaal stoppen, autoloze midweken invoeren en meer, maar ik zie liever eerst een zorgvuldige analyse, zodat we weten waardoor de waarden veroorzaakt worden. Dit is schieten uit de heup. Bovendien kun je niet zomaar zwaarverkeer over de Oude Torenbrug sturen, want daar zijn destijds afspraken over gemaakt met de omwonenden.”

Verheugd
De PvdA was, bij monde van Leo Verwoert, verheugd over het voorstel om real-time te gaan publiceren: “We hebben er jaren om geroepen en zijn daarom blij dat de cijfers eindelijk gepubliceerd worden. Meten is weten. Kom zo snel mogelijk met de resultaten van het afgelopen half jaar.”

Scheepvaartverkeer
De SGP vroeg de wethouder om er ook rekening mee te houden dat het scheepvaartverkeer ook een grote rol kan spelen bij de concentratie stikstof. “De Noord is de drukst bevaren rivier van Nederland. In veel schepen zitten nog oude motoren, die meer uitstoten dan de nieuwe. Het is daarom wellicht een optie om het meetpunt volgend jaar te verplaatsen naar wijk Kinderdijk,” opperde Harrold van Vliet.

Hoop
Teus Stam van ChristenUnie vertelde hoop te hebben op betere cijfers: “De metingen zijn voor Alblasserdam niet leuk om te zien. Het ging echter wel om een momentopname en het was ook nog eens warm en windstil. Dat geeft me de hoop dat het aan het eind van het jaar gunstiger uitpakt,” aldus Stam.

80 kilo fijnstof per dag
Willem Schulpen van het Actiecomité Asbest Nedstaal Nee attendeerde wethouder Kraijo er op dat ook Nedstaal een grote vervuiler is. “Nedstaal produceert tachtig tot honderd kilo fijnstof per dag,” aldus Schulpen.

Regeren is vooruit zien
Wethouder Arjan Kraijo nam kennis van alle adviezen en vertelde een actieplan luchtkwaliteit op te willen zetten met daarin concrete maatregelen om de uitstoot van giftige stoffen tegen te gaan. “Ik wil geen overhaaste conclusies trekken, maar we kunnen wel alvast de geest rijp maken om maatregelen te nemen, mocht blijken dat Alblasserdam boven de normen uitkomt. Door op voorhand maatregelen uit te sluiten, komen we nergens. Het is goed om er nu alvast over na te denken, zonder daar harde conclusies aan te verbinden. Regeren is vooruitzien,” aldus de wethouder.

De cijfers van kwartaal één zijn hier te bekijken. Op korte termijn is het ook mogelijk om de real-time meetgegevens in te zien op de site van milieudienst DCMR.

IMG_9964-Kopie

fijnstof