kwikALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam heeft in september 2014 meer kwik uitgestoten dan volgens de vergunning is toegestaan. Kwikverbindingen zijn vrijwel zonder uitzondering erg giftig, bekend om zijn giftigheid is kwikoxide dat makkelijk ontstaat waar verwarmd kwik met lucht in contact komt. De gemeente Alblasserdam laat in een persbericht weten dat de gezondheidkundige norm voor kwik niet is overschreden. “De volksgezondheid is niet in het geding geweest,” aldus Ilona Binnerts, woordvoerster van de gemeente.

Onderzoek
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft na ontvangst van de meetresultaten op 24 november 2014 het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de Milieudienst Rijnmond en de Dienst Gezondheid & Jeugd betrokken. Na het faillissement van Nedstaal, zijn de huidige eigenaren een onderzoek gestart naar de oorzaak en de mogelijke oplossingen om overschrijdingen in de toekomst te voorkomen.

Grenzen
“Uit de voorlopige resultaten van de herhaalmeting in januari 2015 blijkt dat de uitstoot van kwik weer binnen de grenzen van de vergunning ligt,” vertelt Binnerts.

Dwangsom
Op basis van de meting in 2014 heeft OZHZ namens de provincie besloten een dwangsom op te leggen aan Nedstaal, waarbij een geldboete van € 50.000 wordt opgelegd per constatering dat niet wordt voldaan aan de maximale uitstoot kwik. Die boete geldt pas vanaf een volgende overtreding.

Blij
Wethouder Arjan Kraijo van Alblasserdam reageert met: “De reactie van de provincie en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de acties die de eigenaren van Nedstaal ondernemen, ondersteunen wij van harte. Wij zijn blij dat het bedrijf in staat is geweest om de problemen op zo’n korte termijn onder controle te krijgen. De volksgezondheid is niet in het geding geweest, maar desondanks is een overschrijding van de normen uit de vergunning niet toegestaan. Gelukkig ligt de uitstoot van kwik weer binnen de grenzen van de vergunning.”