Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: omgevingsdienst

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft via de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid extra toezichthouders ingezet om iedere dag toezicht te kunnen houden op de maatregelen uit de Noodverordening. Deze toezichthouders zijn onder andere van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Zij doen dit door heel Alblasserdam, maar hebben extra aandacht op locaties waar het drukker kan zijn, zoals Winkelcentrum Makado en bouwmarkt Hornbach. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

e nose met schip [Desktop Resolutie]REGIO – De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid plaatst in de loop van 2015 tientallen elektronische neuzen in de regio. “Hoewel er geen ‘neus’ in Alblasserdam wordt geplaatst, heeft het dorp er toch voordeel van,” weet Laurie Dool van de OZHZ. Dool vervolgt: “Met de plaatsing van deze e-noses ontstaat een logische verbinding tussen de bestaande ‘e-nose’-netwerken in Brabant en het Rijnmondgebied en wordt de effectiviteit van het gehele netwerk vergroot.” Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt 190.000 euro uit voor de plaatsing van de ruim dertig neuzen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

OmgevingsdienstALBLASSERDAM  – De Alblasserdamse D66 blijft twijfels houden over de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) en vraagt een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de dienst. Aanleiding is het optreden van de omgevingsdienst in het dossier Nedstaal. “De zelfevaluatie die OZHZ afgelopen jaar heeft verricht heeft de twijfels van mijn fractie niet weggenomen en op sommige punten zelf vergroot. Wij vinden het daarom tijd voor een echt onafhankelijk onderzoek”, zo sprak raadslid Michael van der Plaat dinsdag 11 februari in de Drechtraad. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Foto Nedstaal (Kopie)ALBLASSERDAM – De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft deze week besloten om extra regels op te stellen voor staalfabriek Nedstaal in Alblasserdam. Het betreft voorschriften die betrekking hebben op de uitstoot van geur en de acceptatie en registratie van afvalstoffen. “In de huidige vergunning waren geen voorschriften opgenomen met betrekking tot geuruitstoot en acceptatie- en registratiebeleid van afvalstoffen. Door het ambtshalve toevoegen van deze voorschriften komt er meer duidelijkheid voor de omgeving en het bedrijf,” licht Michiel Muis van de Omgevingsdienst toe. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam mag proeven doen met het omsmelten van licht asbesthoudend staalschroot. Op 12 oktober 2012 is door Nedstaal bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) de aanvraag ingediend voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor proeven met licht asbesthoudend staalschroot. De omgevingsdienst heeft als uitvoeringsorganisatie in opdracht van de provincie Zuid-Holland de aanvraag zorgvuldig getoetst en onder strikte voorwaarden wordt de vergunning verleend. De proeven moeten worden uitgevoerd binnen een periode van maximaal een jaar. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft woensdag 11 september een zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit van de Omgevingsdienst om de vergunning voor Nedstaal aan te passen. De gemeente is positief over het ontwerp, maar vindt dat een aantal regels nog niet ver genoeg gaat. Zij wil dat de Omgevingsdienst de voorschriften voor onderzoek naar de uitstoot van stoffen naar de lucht aanscherpt. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

OmgevingsdienstALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam is zondag 7 april door de directie van het bedrijf stilgelegd, nadat bleek dat er schroot met asbesthoudende kit was aangetroffen op de schrootplaats. De avondploeg werd naar huis gestuurd en op het terrein werd onderzoek gedaan door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Nedstaal werd afgelopen donderdag getipt door ‘iemand uit de schrootwereld’. De tip luidde dat er waarschijnlijk schroot was geleverd, waar ook asbesthoudende kit aan vast zat. “Nadat we die tip kregen, hebben we het schroot laten onderzoeken. De uitslag was dat er geen asbest was aangetroffen,” vertelt directeur Jan Henk Wijma van Nedstaal. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam heeft tussen de jaren 2007 en 2010 meer kwik via de schoorsteen uitgestoten dan de vergunning toeliet. Ook werd er in 2009 meer stof uitgestoten dan was toegestaan. Dat laat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid per brief aan het Alblasserdamse college van burgemeester en wethouders weten. Eerder meldde de dienst in een persbericht dat er geen sprake was van overschrijdingen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Nedstaal in AlblasserdamALBLASSERDAM – Voor 1 juni 2013 wordt een besluit genomen over de tijdelijke omgevingsvergunning voor Nedstaal. Dat meldt de Omgevingsdienst ZHZ. “In het proces van vergunningverlening rond de proefneming staat voor OZHZ de zorgvuldigheid voorop,” zo stelt de dienst op haar website. Vanwege het aantal zienswijzen en het grote aantal vragen dat daarin wordt gesteld, is meer tijd nodig dan was voorzien om alles te beoordelen en te beantwoorden. De vragen zullen samen met de ingediende zienswijzen integraal worden behandeld. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De over 2011 gemeten emissies van kwik, zink en fijnstof bij staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam, overschrijden geen vergunninggrenzen. Dat stelt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in een bericht. Onlangs bleek uit cijfers van een onafhankelijk tegenonderzoek dat er mogelijk veel te veel kwik, zink en fijnstof uitgestoten zouden worden. Zowel Nedstaal als de Omgevingsdienst ontkennen de vermeende overschrijdingen. In een eerder bericht liet de OZHZ weten al weten dat de door Nedstaal gerapporteerde emissiecijfers voor kwik waren gebaseerd op een rekenfout. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_8447 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Tot en met 21 januari 2013 konden zienswijzen over de vergunningprocedure voor de proeven met licht asbesthoudend staalschroot bij Nedstaal in Alblasserdam worden ingediend. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft 308 zienswijzen ontvangen, waaronder die van de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. De komende weken zullen de zienswijzen bekeken en beoordeeld worden. Op vrijdag 1 februari komt de Omgevingsdienst met nieuwe informatie. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_7690 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Alleen als je met je ogen en oren dicht Alblasserdam binnenkomt, valt het nog nét niet op dat het onderwerp ‘asbest’ de gemoederen bezighoudt in het dorp. Deze week zijn er opnieuw protestborden bij de in –en uitgangen van het Damdorp geplaatst. Op Twitter en Facebook verschijnen steeds meer (ludieke) afbeeldingen en in de mailbox van de redactie verscheen een heus asbeststripverhaal. Afzender: anoniem. Donderdag 3 januari werd een opvallend bord bij de ‘Wensveenrotonde’ geplaatst. Hierop is te lezen: “Asbest + Molens  = Werelderfgoed??”. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_6987 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Het bureau Mobilisation (MOB) gaat in opdracht van de gemeente een tegenonderzoek doen naar de asbestplannen van Nedstaal in Alblasserdam. De opdracht van deze contra-expertise zal niet gericht zijn op de mogelijke slaagkans van de proef, maar expliciet op alle mogelijke risico’s die dit met zich mee kan brengen op het vlak van de volksgezondheid en de veiligheid. “Daarbij dient niet alleen gekeken te worden naar de risico’s van de verhittingsmethode zelf, maar ook naar de risico’s van transport, opslag en in geval van een calamiteit. Alle risico’s op het vlak van volksgezondheid en veiligheid worden zodoende bij het onderzoek betrokken,” vertelde burgemeester Bert Blase vrijdagmiddag 28 december tijdens een persbijeenkomst in het gemeentehuis. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_6212 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM –  De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) organiseert op maandagavond 14 januari 2013 een informatiebijeenkomst over de vergunningaanvraag van Nedstaal om asbesthoudend schroot te gaan verwerken. De bijeenkomst wordt gehouden in Cultureel Centrum Landvast aan de Haven in Alblasserdam. De bijeenkomst is bedoeld voor omwonenden van het bedrijf Nedstaal en andere geïnteresseerden. Er is plaats voor 300 man. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Op woensdag 19 december 2012 organiseert de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, een openbare gedachtewisseling over de vergunningsaanvraag van het bedrijf Nedstaal in Alblasserdam. Het college van de gemeente Alblasserdam ondersteunt het initiatief voor deze bijeenkomst. De openbare gedachtewisseling is bedoeld voor omwonenden van Nedstaal uit Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.