Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – Staalfabriek Nedstaal in Alblasserdam gaat vanaf 2 januari 2014 een test uitvoeren om de uitstoot van stoffen die niet via de schoorsteen gaan, terug te dringen. Momenteel gaan er stoffen via onder meer de dakkappen de lucht in, zonder dat daar verder controle over is. Met het terugdringen van deze zogenoemde ‘diffuse emissies’ hoopt Nedstaal een milieuprestatie neer te zetten die uitstijgt boven de wettelijke Europese norm die in 2016 van toepassing wordt.

Kerstvakantie
Ingenieursbureau Peutz heeft een extern onderzoek uitgevoerd naar luchtstromen en diffusie emissies in de productiehal van de Alblasserdamse staalfabriek. Afsluiting van de dakkappen in de productiehal zal volgens hen naar verwachting een betere luchtstroom creëren richting de afzuiginstallatie. Tijdens de productiestop in de Kerstvakantie worden de voorbereidende werkzaamheden gedaan zodat op 2 januari de nieuwe situatie kan worden getest. Als de test slaagt, zullen in de zomer van 2014 de maatregelen permanent worden doorgevoerd. Reductie van diffuse emissies is een aandachtspunt in de concept-revisievergunning.

Overschatting
De firma Peutz heeft ook emissiemetingen bij de dakkappen verricht. Hieruit bleek dat het stofbalansmodel naar alle waarschijnlijkheid de daadwerkelijke diffuse emissies overschat. Verder deed het ingenieursbureau aanbevelingen voor aanpassingen van de afzuiginstallatie. Deze zijn inmiddels uitgevoerd. Het comité Aasbest Nedstaal Nee denkt dat de emissies niet overschat maar juist onderschat worden. “Wij denken dat de diffuse emissie nog veel hoger is dan wordt ingeschat. Wij denken dat er per jaar 300.000 kilo fijnstof per jaar via de dakluiken verdwijnt,” zegt Willem Schulpen van het comité.

Wit voetje
Over de test met de dakkappen zelf, zegt Schulpen: “Dit had veel eerder moeten gebeuren. Jarenlang is alles maar de lucht ingeblazen. De stofwolken en dampen gingen ongefilterd het dak uit. Wij zien deze maatregel als een charmeoffensief, waarmee ze alsnog een wit voetje willen halen bij de omgevingsdienst en de rechtbank. Begin volgend jaar is namelijk de zitting over de proef met asbesthoudend staalschroot.”

Geen overlast
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is akkoord met de test en zal in de eerste week van januari inspecties uitvoeren. Omwonenden zullen geen overlast van de voorbereidingen en de test zelf ondervinden.