nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam heeft tussen de jaren 2007 en 2010 meer kwik via de schoorsteen uitgestoten dan de vergunning toeliet. Ook werd er in 2009 meer stof uitgestoten dan was toegestaan. Dat laat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid per brief aan het Alblasserdamse college van burgemeester en wethouders weten. Eerder meldde de dienst in een persbericht dat er geen sprake was van overschrijdingen.

De OZHZ zegt hierover: “Wij zijn onvoldoende duidelijk geweest in onze formulering. Bedoeld werd dat voor kwik de maximale uitstoot van vijf kilo via de schoorsteen nooit is overschreden. Die vijf kilo is de maximale toegestane milieubelasting. In de vergunning is de toegestane uitstoot echter gekoppeld aan de productie van Nedstaal en de productie was de afgelopen vijf jaar lager dan de productie van Nedstaal. Er was dus een formele overschrijding van de kwikemissie, terwijl men onder de maximale emissie bleef. Hetzelfde geldt voor de uitstoot van stof in 2009. Er zijn geen overschrijdingen geweest van de voor de vigerende vergunning bepaalde, maximale toegestane milieubelasting.”

Niet relevant
Die laatste zin is volgens het actiecomité Asbest Nedstaal Nee niet relevant. “Dit is vergelijkbaar met de stelling: Normaal geldt op deze weg 100 km/uur, maar nu 50 km/uur….u heeft 99 km/uur gereden, maar dat is niet erg hoor we zien het door de vingers,” aldus Dirk Meiners.

Waarschuwingsbrief
De Omgevingsdienst stelt verder in de brief dat er in de jaren 2007 tot en met 2010 een handhavingsafweging had moeten plaatsvinden. “De gerapporteerde overschrijdingen zullen wij vastleggen in een waarschuwingsbrief. In 2011 is er geen overschrijding van de vergunde emissies geconstateerd,” aldus de OZHZ.

Afwijkingen
Dat de recente uitstootcijfers afwijken van de eerder gerapporteerde emissies in het jaarverslag, heeft volgens de Omgevingsdienst te maken met het feit dat in het milieujaarverslag over meer stoffen en bronnen wordt gerapporteerd dan alleen de stoffen en bronnen waarvoor een vergunning is verleend. “Dit betreft met name diffuse bronnen (uitstoot via het dak), waarvoor de vigerende vergunning op dit moment geen grenswaarden stelt. De uitstoot via de schoorsteen kent wel grenswaarden,” zo is te lezen in de brief aan het college.

Uitstoot via het dak
Uit berekeningen blijkt dat de uitstoot van Nedstaal via de dakluiken groter is dan via de schoorsteen. Dat dit is toegestaan, is een doorn in het oog van het actiecomité Asbest Nedstaal Nee. Dirk Meiners van het comité vertelt: “Sinds wanneer is het zo in Nederland dat, indien iets niet is opgenomen in een vergunning het automatisch is toegestaan? Deze redenering wordt namelijk gehanteerd door OZHZ. In de vigerende vergunning van Nedstaal staat ook niets over asbest…..waarom moet hier dan een nieuwe vergunning voor worden aangevraagd? Er staat ook niets over het lozen van olie in de rivier……dit houdt toch ook niet in dat er olie geloosd mag worden? Deze drogredenering van OZHZ is natuurlijk een wassen neus!”

Volledige controle
Omdat het eerder mis ging met de cijfertjes, krijgt Nedstaal voortaan een volledige controle en niet meer een steekproefsgewijze controle, zo kondigt de Omgevingsdienst aan. “Daarbij worden ook de diffuse emissies worden gecontroleerd, vastgelegd en geregistreerd. Dit is nodig om rekenfouten, zoals die eerder gemaakt zijn met de kwikemissie te voorkomen.”

Stank
Tot slot stelt de OZHZ dat de stankoverlast bij het staalbedrijf is achterhaald, doordat er aanpassingen zijn gedaan met de bemetseling van de pannen.

Bespreking met burgemeester
Volgende week vrijdag gaat het actiecomité in gesprek met burgemeester Bert Blase over dit onderwerp.

Het onderwerp en de brief zullen binnenkort in het college en wellicht daarna in de gemeenteraad worden besproken. De volledige brief van de Omgevingsdienst aan het college kunt u HIER downloaden.  Hierin staan onder meer de uitstootcijfers van de afgelopen jaren.