wethouder-Sjoerd-Veerman-van-Alblasserdam-Desktop-ResolutieALBLASSERDAM – Wethouder Sjoerd Veerman vindt dat hij sneller had communiceren toen hij te horen kreeg dat staalbedrijf Nedstaal het plan had om asbesthoudend staal te willen verwerken. “Ik bied mijn excuses aan dat het proces zo is gelopen en dat ik het college, de raad en de inwoners van Alblasserdam niet eerder heb betrokken bij de plannen. Ik heb hiervan geleerd. En zal in het vervolg sneller communiceren en strakker vinger aan de pols houden als het over dergelijke gevoelige zaken gaat,” zo schrijft Veerman in een brief aan de gemeenteraad. Op 12 februari zal de wethouder tegenover de raad verantwoording afleggen over zijn rol in dit proces.

Achteraf
Op 23 maart 2012 hoorde Veerman voor het eerst over de plannen van Nedstaal: “Ik heb toen gedacht dat het een duurzame oplossing voor een reëel probleem zou kunnen zijn en dat het voordat het tot een vergunningsaanvraag zou komen nog lang zou gaan duren. Achteraf had ik op dat moment al het plan moeten delen met het college.

Politieke antenne
De wethouder laat verder weten dat hij zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat Nedstaal al in zo’n vergevorderd stadium was met de vergunningsaanvraag. “Achteraf gezien kun je stellen dat mijn politieke antenne onvoldoende was afgestemd op de gevoeligheid rondom asbest en de plannen bij Nedstaal. Ik heb te veel gekeken naar de duurzaamheidsaspecten van het plan en ben daardoor uit het oog verloren te communiceren over deze gevoelige zaak.”

Feitenrelaas
Het college van burgemeester en wethouders heeft de afgelopen periode alle feiten rondom de vergunningprocedure van Nedstaal voor het doen van een proef met het verwerken van asbesthoudend schroot, op een rij gezet. Doel van het relaas is verantwoording afleggen aan de gemeenteraad rondom het bestuurlijk handelen in dit dossier en om meer duidelijkheid te krijgen in het verloop van het voortraject van de aanvraag.

Downloaden
Naast inzicht in het bestuurlijk handelen geeft het ook informatie over het handelen van OZHZ en Nedstaal. Het college is van mening dat dit relaas een betrouwbare reconstructie is van de belangrijkste acties in dit dossier. Het relaas wordt op 12 februari behandeld en besproken en is inmiddels HIERRRR te downloaden. Ook de raadsinformatiebrief van wethouder Veerman is te downloaden. Dat kan HIER.