Advertentie
excuses - Alblasserdamsnieuws.nl Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: excuses

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft een excuusbrief gestuurd naar een aantal mensen voor het per abuis publiceren van enkele e-mailadressen. Het betrof een nieuwsbrief van DG&J, de dienst die voor 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid werkt. In de aanhef van de nieuwsbrief van 27 september 2013 stonden elf e-mailadressen, waarvan 10 naar persoonlijke e-mailadressen (mensen met een professionele betrokkenheid) en een naar een zakelijk e-mailadres. Abusievelijk stonden deze op de doorlopende lijst bij de ingekomen stukken van het raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

wethouder-Sjoerd-Veerman-van-Alblasserdam-Desktop-ResolutieALBLASSERDAM – Wethouder Sjoerd Veerman vindt dat hij sneller had communiceren toen hij te horen kreeg dat staalbedrijf Nedstaal het plan had om asbesthoudend staal te willen verwerken. “Ik bied mijn excuses aan dat het proces zo is gelopen en dat ik het college, de raad en de inwoners van Alblasserdam niet eerder heb betrokken bij de plannen. Ik heb hiervan geleerd. En zal in het vervolg sneller communiceren en strakker vinger aan de pols houden als het over dergelijke gevoelige zaken gaat,” zo schrijft Veerman in een brief aan de gemeenteraad. Op 12 februari zal de wethouder tegenover de raad verantwoording afleggen over zijn rol in dit proces. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.