Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: dijklint

ALBLASSERDAM – Het stukje fietspad achter de woningen langs de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam is na negen jaar gesteggel deze week alsnog officieel in gebruik genomen. Het fietspad is de ontbrekende schakel in een aaneengesloten vrijliggend fietspad langs de hele dijk. Het stuk fietspad, dat ongeveer 160 meter lang is, is één van de duurste stukjes fietspad in het Damdorp. Volgens het Algemeen Dagblad heeft het fietspad 710.000 euro heeft gekost. De helft daarvan ging op aan juridische kosten. Wethouder Peter Verheij vertelde bij de opening toch blij te zijn dat het fietspad er nu eindelijk ligt. “Het doet bij  sommige omwonenden een beetje zeer, maar dit is de minst schadelijke versie.” Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Dijklint alblasserdam fietspadALBLASSERDAM – De werkzaamheden aan het dijklint (Oost -en West-Kinderdijk) in Alblasserdam lopen een paar maanden uit. Dat meldt de gemeente Alblasserdam op Twitter naar aanleiding van een tweet van De Kantlijn. Het was de bedoeling dat er tot eind juli aan de dijk gewerkt zou worden. “Wegens tegenvallers tijdens de uitvoering, lopen de werkzaamheden uit tot naar verwachting eind oktober. De oorzaak zit met name in ander hoogteverloop langs de erfgrenzen. Daarnaast komt er op de weg her en der een dikkere asfaltlaag dan was voorzien,” laat een woordvoerster van de gemeente weten. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_4602 (Large)ALBLASSERDAM – De dijk langs de rivier de Noord in Alblasserdam wordt vanaf volgende maand nog veiliger gemaakt. In het totaal is er 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project. Vrijdag 7 maart werd in het bijzijn van wethouder Peter Verheij ter hoogte van het Zwarte Paard een bord geplaatst, waarop de werkzaamheden worden aangekondigd. “Met een werkgroep is gekeken naar welke maatregelen nodig zijn om de drukbereden dijk veiliger te maken. In het totaal zijn er 120 reacties besproken, die vervolgens zijn samengevat in een aantal thema’s,” vertelt wethouder Verheij. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

opening fietspad kinderdijk_3ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam zet de aanleg van de ontbrekende schakel in het fietspad Dijklint ter hoogte van de Oost-Kinderdijk door. Het fietspad achter de woningen van Oost-Kinderdijk 48-66 komt in het voorstel van het college buitendijks te liggen. Tot nu toe ontbrak dit gedeelte bij het uitblijven van de medewerking van bewoners. Zij beroepen zich op een afspraak met Waterschap Rivierenland. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

betonblokken fietspad dijk alblasserdam1ALBLASSERDAM – Een mijlpaal is bereikt. Na maanden van overleg en een zorgvuldige afweging van belangen is de Ontwerpwerkgroep er uit. De partijen hebben het inrichtingsplan voor het dijklint (Oost en West-Kinderdijk) in Alblasserdam afgerond. Op 21 maart 2013 zal de gemeente hun plan tijdens een laatste bijeenkomst aan alle belanghebbenden van het Dijklint presenteren. De bijeenkomst vindt plaats om 19.30 uur in zaal Royal van Cultureel Centrum Landvast. Iedereen is van harte welkom. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_7898 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Op 24 januari 2013 vindt een tweede bijeenkomst plaats voor belanghebbenden van het ‘Dijklint’ (Oost en West-Kinderdijk) in Alblasserdam. Tijdens de avond presenteert de gemeente het concept- inrichtingsplan voor het Dijklint. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag  24 januari 2013 om 19.30 uur in Cultureel Centrum Landvast. Iedereen is van harte welkom. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Woensdag 14 november 2012 start aannemer KWS Infra bv uit Zwijndrecht in opdracht van de gemeente Alblasserdam met werkzaamheden aan het Dijklint (Oost en West Kinderdijk). Er worden op diverse locaties op de Oost en West Kinderdijk overrijdbare middengeleiders en lichte plateaus aangebracht om fietsers en voetgangers veiliger van en naar het fietspad te leiden. Als alles volgens planning loopt, zijn de werkzaamheden nog voor de kerst klaar. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam gaat op 8 november 2012 in gesprek met de bewoners en belanghebbenden van het ‘dijklint’ om een inventarisatie te maken van de knelpunten op en bij de dijk en de mogelijke oplossingen hiervoor. De bijeenkomst vindt plaats om 19.30 uur in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam. Iedereen is van harte welkom. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Langs de dijk in Alblasserdam is in 2011 is een vrijliggend fietspad gerealiseerd. Om de veiligheid van het dijklint te verbeteren wil de gemeente acht oversteekplaatsen op het fietspad aanpassen. De werkzaamheden starten in augustus van dit jaar en moeten rond november afgerond zijn. Naast veilige oversteekplaatsen wil het college van burgemeester en wethouders op langere termijn werken aan de weginrichting in zijn geheel. Het college heeft de raad verzocht een krediet beschikbaar te stellen van 50.000 euro voor het maken van een plan van aanpak Inrichtingsplan Dijklint. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft besloten om het agendapunt over het wegencategoriseringsplan niet te behandelen tijdens de vergadering van 13 maart 2012. In plaats daarvan wil de raad het onderwerp, dat nauw verband houdt met hoe intensief de Oost- en West-Kinderdijk gebruikt zullen worden, behandelen tijdens een openbare bijeenkomst voor informatie en opinie (BIO). Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

KINDERDIJK – Ingrid de Bondt gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland heeft vrijdagmiddag 4 november samen met de wethouders Peter Verheij (gemeente Alblasserdam ), André Hoogendoorn (gemeente Nieuw-Lekkerland) en bestuurslid Teus Kool (Waterschap Rivierenland) drie nieuwe fietspaden geopend in Kinderdijk. Verheij, Hoogendoorn en Kool fietsten – samen met schoolkinderen van basisschool De Wegwijzer en Schakel uit Nieuw-Lekkerland én met bewoners van Alblasserdam – voor het eerst over de nieuwe fietspaden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Van 4 november tot en met 15 december 2011 ligt het ontwerp bestemmingsplan Dijklint ter inzage bij de gemeente Alblasserdam. In dit ontwerp zijn de 26 reacties verwerkt van bewoners en andere belanghebbenden die hebben gereageerd op het voorontwerp bestemmingsplan dat tussen 20 mei tot eind juni 2011 ter inzage lag. Door het nieuwe bestemmingsplan vervallen hele oude plannen die tot nu toe van kracht waren. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – “Wij zijn heel gelukkig met dit moment,” zo sprak wethouder Peter Verheij van de gemeente Alblasserdam vrijdagmiddag 15 april tijdens de feestelijke start van de uitvoerende werkzaamheden aan fietspad dijklint. Samen met de Lekkerlandse wethouder André Hoogendoorn groef Verheij op de gemeentegrens van Alblasserdam en Kinderdijk (thv Hotel Kinderdijk) met een kraantje de eerste aarde opzij. De start is volgens de Alblasserdammer een belangrijke mijlpaal voor beide gemeenten. “Dit is een majeure stap richting een veiligere en rustigere dijk.” Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente gaat het verkeers –en vervoersplan ‘Een duurzaam Veilig Wegbeheerder’ uit 2004 actualiseren. Het plan is verouderd en biedt onvoldoende mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. De wegcategorisering in het plan moet aangepast worden aan de wet- regelgeving van deze tijd. Aanleiding voor de aanpassing van het verkeersplan is de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Mercon Kloos van eind vorig jaar. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Wethouder Peter Verheij van de gemeente Alblasserdam en wethouder André Hoogendoorn van de gemeente Nieuw-Lekkerland maken 15 april om 15.30 uur een feestelijke start op de gemeentegrens met de uitvoerende werkzaamheden aan fietspad dijklint. De start is een belangrijke mijlpaal voor beide gemeenten. Met deze fietsroute willen zij de veiligheid verbeteren van de fietsers die nu gebruik moeten maken van de drukke West- en Oost-Kinderdijk. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.