ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam gaat op 8 november 2012 in gesprek met de bewoners en belanghebbenden van het ‘dijklint’ om een inventarisatie te maken van de knelpunten op en bij de dijk en de mogelijke oplossingen hiervoor. De bijeenkomst vindt plaats om 19.30 uur in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam. Iedereen is van harte welkom.

Rustig en veiliger Dijklint
Een rustiger en veiliger Dijklint is één van de speerpunten van dit college. In de afgelopen periode is een vrijliggend fietspad gerealiseerd en de komende tijd zal de gemeente aanvullende oversteekmaatregelen nemen om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten.

Als vervolg op deze maatregelen heeft de raad in mei van dit jaar een budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een inrichtingsplan voor het Dijklint. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met bewoners en belanghebbenden.

Programma
19.15 uur    Inloop met koffie
19.30 uur    Welkom en toelichting door wethouder P.J. Verheij
19.45 uur    Toelichting projectaanpak door de heer H. Schnitker, afdeling Buitenruimte
20.00 uur    Inventarisatie knelpunten en oplossingen met bewoners en belanghebbenden
21.00 uur    Afronding en sluiting

Voortgang
De resultaten van de startbijeenkomst worden meegenomen in de uitwerking van het concept inrichtingsplan. Dit wordt gedaan door een ontwerpwerkgroep, bestaande uit o.a. vertegen­woordigers van de gemeente Alblasserdam, het Waterschap, Belangengroep Dijk en IHC. De ontwerpwerkgroep krijgt ondersteuning van een extern bureau met kennis en ervaring over landelijke ontwerprichtlijnen.

Naar verwachting is het concept inrichtingsplan in februari 2013 gereed. Dan zal een vervolgbijeenkomst gepland worden.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 5 november 2012 aanmelden door een e-mail te sturen naar ima.riksman@alblasserdam.nl.