IMG_7898 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Op 24 januari 2013 vindt een tweede bijeenkomst plaats voor belanghebbenden van het ‘Dijklint’ (Oost en West-Kinderdijk) in Alblasserdam. Tijdens de avond presenteert de gemeente het concept- inrichtingsplan voor het Dijklint. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag  24 januari 2013 om 19.30 uur in Cultureel Centrum Landvast. Iedereen is van harte welkom.

Rustiger en veiliger Dijklint
Een rustiger en veiliger Dijklint is één van de speerpunten van dit college. De gemeente heeft daarom een aantal trajecten in gang gezet om dit te realiseren. Het concept-inrichtingsplan, dat nu op agenda staat, is bedoeld om de inrichting van de rijweg te verbeteren.

Het conceptinrichtingsplan is gemaakt door een Ontwerpwerkgroep, bestaande uit vertegen­woordigers van de gemeente Alblasserdam, het Waterschap, Belangengroep Dijk, Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk, Buurtcomité Alblasserwerf en IHC, ondersteund door adviesbureau Goudappel Coffeng. De geïnventariseerde oplossingen en knelpunten voor het Dijklint tijdens de bijeenkomst van 8 november 2012 waren hierbij het uitgangspunt.

Programma
19.15 uur      Inloop met koffie en thee
19.30 uur      Welkom en toelichting
19.40 uur      Presentatie conceptinrichtingsplan Dijklint
20.10 uur      Pauze
20.30 uur      Vragen en reacties
21.30 uur      Toelichting vervolg van het project
21.35 uur      Afronding en sluiting

Voortgang
Na deze avond zal de Ontwerpwerkgroep het inrichtingsplan verder uitwerken. Volgens planning zal het definitief inrichtingsplan in een eindbijeenkomst in maart 2013 worden gepresenteerd.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 22 januari 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar ima.riksman@alblasserdam.nl of te bellen naar 078-770 6062.