betonblokken fietspad dijk alblasserdam1ALBLASSERDAM – Een mijlpaal is bereikt. Na maanden van overleg en een zorgvuldige afweging van belangen is de Ontwerpwerkgroep er uit. De partijen hebben het inrichtingsplan voor het dijklint (Oost en West-Kinderdijk) in Alblasserdam afgerond. Op 21 maart 2013 zal de gemeente hun plan tijdens een laatste bijeenkomst aan alle belanghebbenden van het Dijklint presenteren. De bijeenkomst vindt plaats om 19.30 uur in zaal Royal van Cultureel Centrum Landvast. Iedereen is van harte welkom.Waarom een inrichtingsplan?
Een rustiger en veiliger Dijklint is één van de speerpunten van dit college. De gemeente heeft hiervoor een aantal trajecten in gang gezet. Het inrichtingsplan Dijklint is een van deze trajecten. Dit traject is in nauwe samenwerking met bewoners en belanghebbenden doorlopen en is bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid op de dijk te vergroten.

De Ontwerpwerkgroep
De Ontwerpwerkgroep die het plan heeft bedacht, bestaat uit vertegen­woordigers van de gemeente Alblasserdam, het Waterschap, Belangengroep Dijk, Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk, Buurtcomité Alblasserwerf, IHC, Politie Zuid-Holland Zuid en adviesbureau Goudappel Coffeng. Al deze partijen hebben uiteindelijk de keuzes gemaakt die verwerkt zijn in het inrichtingsplan Dijklint. Draagvlak van de deelnemende partijen was hierbij doorslaggevend.

Programma
19.15 uur – Inloop met koffie en thee
19.30 uur – Welkom en toelichting
19.40 uur – Presentatie inrichtingsplan Dijklint
20.30 uur – Pauze met mogelijkheid voor eventuele vragen
21.00 uur – Toelichting vervolg van het project
21.15 uur – Afronding en sluiting

Voortgang
Na deze avond zullen de reacties, voor zover mogelijk, verwerkt worden in het inrichtingsplan Dijklint. Vervolgens wordt het inrichtingsplan ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd. De resultaten van het besluit zullen daarna schriftelijk aan belanghebbenden worden teruggekoppeld.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 20 maart aanmelden door een e-mail te sturen naar ima.riksman@alblasserdam.nl of te bellen naar 078-770 6062.