ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft besloten om het agendapunt over het wegencategoriseringsplan niet te behandelen tijdens de vergadering van 13 maart 2012. In plaats daarvan wil de raad het onderwerp, dat nauw verband houdt met hoe intensief de Oost- en West-Kinderdijk gebruikt zullen worden, behandelen tijdens een openbare bijeenkomst voor informatie en opinie (BIO).

De gemeenteraad wil graag nader geïnformeerd worden over het onderwerp door het college van B&W en belanghebbenden om zo tot een goede afweging te komen. Tijdens de BIO kunnen het college, de belangengroep Dijk en eventuele andere betrokkenen hun argumenten en standpunten ten aanzien van het onderwerp kenbaar maken. De belangengroep Dijk en het college van B&W hebben aangegeven gebruik te maken van deze bijeenkomst.

De datum van de bijeenkomst is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk begin april plaatsvinden.