ALBLASSERDAM – Langs de dijk in Alblasserdam is in 2011 is een vrijliggend fietspad gerealiseerd. Om de veiligheid van het dijklint te verbeteren wil de gemeente acht oversteekplaatsen op het fietspad aanpassen. De werkzaamheden starten in augustus van dit jaar en moeten rond november afgerond zijn. Naast veilige oversteekplaatsen wil het college van burgemeester en wethouders op langere termijn werken aan de weginrichting in zijn geheel. Het college heeft de raad verzocht een krediet beschikbaar te stellen van 50.000 euro voor het maken van een plan van aanpak Inrichtingsplan Dijklint.

De acht punten die aangepast worden zijn de oversteek bij de Touwbaan, de Oost-Kinderdijk 24, de Pijlstoep, de Noordenstraat, de Merwedeweg, het Zwarte Paard, de Molenkade en bij de West-Kinderdijk ter hoogte van Jonker. Het volledige plan is hier te downloaden.

Extra maatregelen fietspad
“Met de komst van een vrijliggende fietspad van Alblasserdam naar Nieuw-Lekkerland is de veiligheid voor fietsers en voetgangers aanzienlijk verbeterd,” vertelt Wendy Hermans, woordvoerster van de gemeente Alblasserdam. Nu worden er extra maatregelen getroffen om fietsers en voetgangers veiliger van en naar het fietspad te leiden. Deze aanpassingen worden gefinancierd uit de middelen die de provincie Zuid-Holland beschikbaar heeft gesteld voor het project Fietspad Dijklint. Belanghebbenden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een inloopavond over de maatregelen.

Inrichtingsplan Dijklint
Op langere termijn wil de gemeente samen met bewoners en de klankbordgroep ook de weginrichting van het Dijklint aanpakken. De bedoeling is dat er op 1 maart 2013 een inrichtingsplan voor de weg ligt. Gelet op de specifieke problematiek van het Dijklint is maatwerk vereist. Het college zal daarom gebruik maken van alle kennis en ervaring die aanwezig is: lokaal en landelijk. Bewoners, de klankbordgroep, bedrijven, het Waterschap en andere belanghebbenden wordt gevraagd om mee te denken. Zij worden van het begin tot het eind meegenomen in het opstellen van het inrichtingsplan.

De komende maand wil de gemeente een plan van aanpak opstellen ter voorbereiding op het Inrichtingsplan Dijklint. De raad zal op 29 mei 2012 een besluit nemen of hij hier geld voor ter beschikking stelt.