KINDERDIJK – Ingrid de Bondt gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland heeft vrijdagmiddag 4 november samen met de wethouders Peter Verheij (gemeente Alblasserdam ), André Hoogendoorn (gemeente Nieuw-Lekkerland) en bestuurslid Teus Kool (Waterschap Rivierenland) drie nieuwe fietspaden geopend in Kinderdijk. Verheij, Hoogendoorn en Kool fietsten – samen met schoolkinderen van basisschool De Wegwijzer en Schakel uit Nieuw-Lekkerland én met bewoners van Alblasserdam – voor het eerst over de nieuwe fietspaden.

Gedeputeerde Ingrid de Bondt, burgemeester Rinus Houtman van Nieuw-Lekkerland en tientallen geïnteresseerden wachtten de fietsers op op het terrein van IHC in Nieuw-Lekkerland. Bondt wilde alle gasten ontvangen met een confettiregen, maar dat mislukte. De kanonnen weigerden dienst.

Dijkverzwaring
In diverse toespraken die volgden, benadrukten de wethouders het belang van het fietspad. “Ik sta hier als een gelukkig mens,” liet Hoogendoorn weten. Wel moet er volgens hem nog wat gedaan worden aan het fietspad: “Het stuk tussen Schoordijk en de Middelweg moet nog afgemaakt worden, maar dat komt met de dijkverzwaring in 2013 wel goed.”

Genieten
“Dit fietspad is gewoon om te genieten,” zo stak Peter Verheij niet veel later van wal, nadat hij per fiets vanuit Alblasserdam naar het feestterrein was gereden. “Met een gevaarlijke cocktail aan auto’s vrachtauto’s, bromfietsers en fietsers is het fietspad een goede oplossing om de dijk veiliger te maken. Het is bovendien prachtig om over het nieuwe pad te fietsen.”

Problemen en bezwaren
Toch moeten er nog wel wat problemen opgelost worden. Een aantal bewoners van de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam is namelijk fel tegen de aanleg van een fietspad langs hun huis. In hun koopcontract staat dat er geen openbaar wandel-, fiets- of rijwielpad aangelegd zou worden. Wethouder Verheij heeft daar inmiddels iets op bedacht, maar heeft nog geen goedkeuring. “We willen het pad buitendijks aanleggen, maar hebben daar nog wel toestemming van Rijkswaterstaat voor nodig. Door het pad lager aan te leggen dan de tuinen, blijft de privacy van de mensen gewaarborgd.”

Niet bespreekbaar
De betreffende bewoners kunnen zich echter volgens Verheij ook in dit plan niet vinden. “Geen enkel alternatief is met hen bespreekbaar.” Verheij hoopt voor het einde van dit jaar toestemming te krijgen van Rijkswaterstaat. “Daarna ga ik, zoals ik al vele keren heb gedaan, met de bewoners opnieuw in gesprek.” Een ander lastig punt was het gebied rondom Mercon Kloos. Doordat er meerdere malen bezwaar is gemaakt tegen de bouwplannen van de gemeente, is daar nog steeds geen definitief plan. Voorlopig ligt er een noodfietspad.

Samenwerking
Voor de realisatie van de fietspaden is succesvol samengewerkt. De provincie Zuid-Holland was verantwoordelijk voor de financiering van de nieuwe fietspaden. De fietspaden zijn aangelegd door de gemeenten Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en het Waterschap Rivierenland.