ALBLASSERDAM – Van 4 november tot en met 15 december 2011 ligt het ontwerp bestemmingsplan Dijklint ter inzage bij de gemeente Alblasserdam. In dit ontwerp zijn de 26 reacties verwerkt van bewoners en andere belanghebbenden die hebben gereageerd op het voorontwerp bestemmingsplan dat tussen 20 mei tot eind juni 2011 ter inzage lag. Door het nieuwe bestemmingsplan vervallen hele oude plannen die tot nu toe van kracht waren.

De gemeente heeft het plan waar mogelijk aangepast met de binnen gekomen reacties.

In grote lijnen zijn de volgende aanpassingen gedaan.

  • in enkele gevallen is de kaart aangepast aan de feitelijke situatie;
  • verleende bouwvergunningen zijn ingepast;
  • oorspronkelijke bestemmingen van het groen aan de Blokweerweg (Groene Long) en aan de Oost-Kinderdijk 279 worden opnieuw opgenomen. Het bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk;
  • de omschrijving van de bestemming “wonen” is aangepast;

Het plangebied omvat het westelijk dijklint van Alblasserdam, met uitzondering van het Mercon Kloosterrein.

Zienswijzen
Van 4 november tot en met 15 december 2011 kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op het ontwerp bestemmingsplan. Ook kunt u het vanaf die datum vinden op www.alblasserdam.nl (ontwerpbestemmingsplan Dijklint). Het plan is digitaal te downloaden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Actualisatie                                                                                                         
De gemeente is sinds 2009 bezig met de actualisatie van verouderde bestemmingsplannen. Na de plannen Landelijk Gebied, Kom en Centrum gaat nu het bestemmingsplan Dijklint de procedure in.