IMG_4602 (Large)ALBLASSERDAM – De dijk langs de rivier de Noord in Alblasserdam wordt vanaf volgende maand nog veiliger gemaakt. In het totaal is er 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project. Vrijdag 7 maart werd in het bijzijn van wethouder Peter Verheij ter hoogte van het Zwarte Paard een bord geplaatst, waarop de werkzaamheden worden aangekondigd. “Met een werkgroep is gekeken naar welke maatregelen nodig zijn om de drukbereden dijk veiliger te maken. In het totaal zijn er 120 reacties besproken, die vervolgens zijn samengevat in een aantal thema’s,” vertelt wethouder Verheij.

Zebrapaden
Afgelopen periode is er al hard gewerkt om het Dijklint (de dijk tussen het Cortgene in Alblasserdam tot aan de Molenstraat in Kinderdijk) veiliger te krijgen. Zo zijn er aanvullende maatregelen genomen om het fietspad te voorzien van oversteekpunten. De komende maanden worden meer maatregelen genomen. “De rijbaan wordt opgedeeld in twee rijbanen. Op een aantal plekken wordt de weg smaller gemaakt. Er wordt een ‘streetprint’ aangebracht op de plekken waar aan weerskanten van de dijk huizen staan. Verder worden er extra op – en afritten bij het fietspad gemaakt, worden er extra trappen aangelegd en komen er drie à vier extra zebrapaden op de dijk,” somt Verheij op.

Planning
Het is de bedoeling dat er op 22 april wordt gestart met de werkzaamheden. Een aantal keer zal de dijk worden afgesloten voor het verkeer. Wanneer dit precies plaatsvindt, wordt nog bepaald in overleg met onder andere scheepsbouwer IHC. Er wordt naar gestreefd om het project nog voor de bouwvak, die half juli begint, af te ronden.