Advertentie
Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: commissie

Ramon Pardo D66 AlblasserdamALBLASSERDAM – Het college van B&W van Alblasserdam heeft dinsdagavond 18 juni van de meerderheid van de politieke partijen groen licht gekregen om de grond achter de woningen aan de Oost-Kinderdijk 48-66 eventueel te onteigenen van het Waterschap. Dit is nodig om achter deze huizen een buitendijks fietspad aan te kunnen leggen, zodat er aaneengesloten fietspad langs de dijk kan ontstaan. Alleen de D66 vond het nog te vroeg om te beslissen over een onteigening, omdat er volgens de partij nog te weinig gecommuniceerd zou zijn met de bewoners.
Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

wozALBLASSERDAM – Alblasserdammer Kees Boodt kan zich niet vinden de manier waarop de waarde van zijn woning wordt berekend. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad van Alblasserdam. “Ieder jaar krijgen wij een veel te hoge aanslag die gebaseerd is op rekenmodellen. Dit levert een fictieve waarde op, die, zoals ik elk jaar constateer, niet overeenstemt met de werkelijke marktwaarde op de peildatum,” aldus Boodt. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Op 30 oktober 2012 presenteert de Commissie Woonwagens een advies aan de Alblasserdamse gemeenteraad voor de herhuisvesting van de zestien woonwagens die nu nog aan de Staalindustrieweg staan. De woonwagens moeten zo snel als mogelijk bij de Staalindustrieweg weg, met name omdat de luchtkwaliteit in het gebied onder de maat is. Volgens de commissie is het verstandig om de zestien wagens te plaatsen op de locatie langs de Vinkenpolderweg (bij Souburgh), waar eerder ASVZ bouwplannen had. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Ondanks dat de kosten voor het uitbreiden van de begraafplaats in Alblasserdam met 600.000 euro zijn gestegen, hoeven de begraaftarieven niet omhoog. Dat bleek deze week tijdens de commissievergadering. Vorig jaar begon aannemer Kroeze met de uitbreiding, maar ging failliet. Maandenlang lag het werk stil. Inmiddels is een nieuwe aannemer bereid gevonden om de klus te klaren. “Het werk ligt al vanaf september stil; geen reclame voor ons dorp,” stelde CDA-man Arie van ’t Zelfde. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Zoals het er nu naar uitziet kan in 2014 de eerste duik genomen worden in een nog te bouwen zwembad in Alblasserdam. Alle politieke partijen lieten dinsdagavond 25 oktober tijdens de commissievergadering op het gemeentehuis weten enthousiast te zijn over de plannen om een bad van 25 bij 21 meter te bouwen. Met het bad wordt het oude zwembad Blokweer vervangen. Het plan wordt als akkoordstuk gezet op de agenda van de volgende raadsvergadering. De kans is erg klein dat het idee dan alsnog wordt afgekaatst. Het nieuwe zwembad heeft alleen één nadeel. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De fietsaansluiting en voetgangersoversteekplaats bij het Boerenpad/ Blokweerweg in Alblasserdam worden stevig aangepakt. De huidige situatie is volgens verkeerswethouder Peter Verheij ‘raar’ en ‘gevaarlijk’. “Het fietspad komt opeens uit op de rijbaan waar ook auto’s rijden. Dat willen we aanpakken.” Het nieuwe plan is er nog niet, maar daar wordt hard aan gewerkt. “We willen het in het najaar al geregeld hebben,”aldus Verheij. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeenteraadscommissie van Alblasserdam heeft deze week gevraagd een nieuw soort zwembad dat mogelijk geschikt is voor het Damdorp nader te onderzoeken. Het gaat om project ‘2521 Gewoon Zwemmen’. Dit is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en de ‘natte groep’ waarbij het de bedoeling is dat er een twee meter diep bad van 25 bij 21 meter inclusief beweegbare bodem wordt gebouwd. Michael van der Plaat (D66) spoorde het college aan te kiezen voor ‘2521’: “Met een beetje daadkracht levert de maatschappelijke variant zeer grote kostenbesparing op. Pak die kansen op, college!” De totaalinvestering exclusies grondkosten en btw kost 4.200.000. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De handhaving op het gebied van bouw –en woningtoezicht in Alblasserdam is op alle beoordelingspunten geen voldoende waard. Dat vindt de rekenkamercommissie, die zich in haar oordeel baseert op een onderzoek in de jaren 2007 tot en met 2009. Zo worden volgens het onderzoek de klagers onvoldoende op de hoogte gesteld van de voortgang en afhandeling van hun klacht en werd een aantal waarschuwingsbrieven waarin de gemeente constateerde dat er een overtreding werd begaan, te laat naar de eigenaren verzonden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De kredietaanvraag van 75.000 euro voor de buitenruimte van basisschool Het Palet heeft deze week flink wat stof doen opwaaien bij de gemeenteraadscommissie in Alblasserdam. De documenten bleken door onzorgvuldigheid enigszins misleidend te zijn en het tijdstip van de aanvraag verdiende volgens diverse politieke partijen ook geen schoonheidsprijs. De documenten zijn inmiddels aangepast en morgen, woensdag 8 december, vergadert de gemeenteraad over de aanvraag. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse natuurgids Cor Veen heeft de onlangs in het leven geroepen Straatnamencommissie verzocht verzetsstrijder Halbe Ruiter op te nemen op de lijst met toekomstige straatnamen van nieuwe woonwijken. Ruiter was tijdens de Tweede Wereldoorlog medewerker van een distributiekantoor in Alblasserdam, daarbij verleende hij medewerking aan de Landelijke Organisatie (LO) voor hulp aan onderduikers door illegale bonkaarten te verstrekken. Er heerste bij de organisatie in de tijd een nijpend gebrek aan deze kaarten. 28 maart 1944 werd Ruiter gearresteerd en op transport gesteld naar het concentratiekamp Bergen-Belsen. Daar overleed hij in februari ’45 op 31 jarige leeftijd.

ALBLASSERDAM – Vanaf januari 2011 gaat de gemeenteraad van Alblasserdam vergaderen volgens een nieuwe stijl. De opvallendste verandering is dat de raad alleen nog op dinsdagen vergadert. Daarnaast kan de raad voortaan elke dinsdag besluiten nemen. Kernwoord is flexibiliteit; het presidium – waarin alle fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier zitting hebben – bepaalt elke maand de invulling van de vergaderingen en het proces van besluitvorming. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De politieke partijen in Alblasserdam konden maandagavond 5 oktober tijdens de commissievergadering nog niet tot een principebesluit komen over het al dan niet garant staan voor een lening van voetbalvereniging Alblasserdam. Er bleken nog te veel vragen te zijn over de mogelijke negatieve gevolgen voor de gemeente, als het in de toekomst alsnog mis zou gaan met de 82 jaar oude club, die diep in de schulden zit. Ook het feit dat spelers en trainers van het eerste elftal een financiële vergoeding krijgen, viel bij een aantal partijen niet in goede aarde. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Locoburgemeester Ad Cardon heeft maandag 30 augustus de Adviescommissie Straatnaamgeving Alblasserdam geïnstalleerd. De Adviescommissie Straatnaamgeving gaat het college van B&W adviseren over de toekenning van straatnamen en namen van gemeentelijke bouwwerken. De Adviescommissie is mede tot stand gekomen op initiatief van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

 ALBLASSERDAM – Bewoners rondom de oude Wipmolen in Alblasserdam vinden dat de gemeente schromelijk te kort is geschoten bij de sloop van het pand aan de Zeevaartschoollaan. Volgens omwonenden had er veel voorzichtiger te werk gegaan moeten worden met bijvoorbeeld het uit de grond trekken van de Wipmolenheipalen, omdat veel huizen in de buurt niet zijn onderheid en er sterke trillingen aanwezig waren. Dat bleek deze week tijdens de commissievergadering op het gemeentehuis. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.