Ramon Pardo D66 AlblasserdamALBLASSERDAM – Het college van B&W van Alblasserdam heeft dinsdagavond 18 juni van de meerderheid van de politieke partijen groen licht gekregen om de grond achter de woningen aan de Oost-Kinderdijk 48-66 eventueel te onteigenen van het Waterschap. Dit is nodig om achter deze huizen een buitendijks fietspad aan te kunnen leggen, zodat er aaneengesloten fietspad langs de dijk kan ontstaan. Alleen de D66 vond het nog te vroeg om te beslissen over een onteigening, omdat er volgens de partij nog te weinig gecommuniceerd zou zijn met de bewoners.

Privacy
Het is de bedoeling dat het fietspad, met een lengte van zo’n 160 meter, tussen de achtertuinen en de rivier komt. Het waterschap, dat eigenaar van de grond is, en de bewoners willen dit niet. De bewoners zijn naar de Raad van State gestapt omdat het waterschap 25 jaar geleden heeft beloofd dat er geen fietspad aangelegd zou worden op dit stuk dijk. Door die belofte werd de privacy van de bewoners in hun achtertuin gewaarborgd. Het waterschap wil zich aan de belofte houden, omdat ze anders bij een volgende afspraak ongeloofwaardig is. De gemeente wil juist wel graag het pad aanleggen, zodat fietser niet meer over de dijk hoeven. Dit zou de verkeersveiligheid van de fietsers ten goede komen. Door de grond van het waterschap te onteigenen, is er een mogelijkheid om het fietspad, ondanks de belofte van het waterschap, toch aan te leggen. De Raad van State heeft onlangs een tussenuitspraak in de zaak gedaan en stelt daarin dat het belang ‘verkeersveiligheid’ zwaarder weegt dan de individuele belangen van een aantal bewoners.

Geen chique procedure
“Wij vinden dat de wethouder dit mogelijk te bewandelen pad van onteigening eerst met de direct betrokken bewoners had moeten bespreken, alvorens dit voorstel in de openbaarheid werd gebracht. De procedure die nu gevolgd wordt, vinden wij geen chique,” stelde Pardo tijdens de commissievergadering ‘grondgebied’.

Verontwaardigd
Wethouder Verheij was het duidelijk niet eens met de stelling van Ramon Pardo en stelde op verontwaardigde toon: “U schets nu een beeld dat feitelijk onjuist is. Wij hebben vele pogingen gedaan om het gesprek aan te gaan. Ik heb de bewoners uitgenodigd om langs te komen, zodat ik hen persoonlijk kon vertellen wat onze plannen zijn. Daar zijn ze niet op ingegaan. Ik zou niet weten wat er nog meer gedaan had moeten worden om de communicatie tot stand te brengen.”

“Verkeersveiligheid gaat voor privébelang”
De vijf andere politieke partijen steunden de wethouder en verklaarden bereid te zijn om een onteigeningsprocedure te starten om zodoende het stuk fietspad langs de dijk aan te kunnen aanleggen. “Het publiek belang, namelijk de verkeersveiligheid van de fietsers, gaat in dit geval voor het privébelang. De wethouder heeft zijn uiterste best gedaan om in gesprek te gaan. Dat gesprek blijkt niet mogelijk te zijn. Wij vinden dat er nu doorgepakt moet worden,” aldus Arie van ’t Zelfde van het CDA.  De PvdA, de CU, de VVD en de SPG waren het met het CDA eens. Jan Willem de Leeuw van de SGP vulde nog aan met: “We hopen dat de bewoners nu wel in overleg gaan met de wethouder en niet kiezen voor juridische procedures. Anders stellen wij het tracé vast, zonder dat bewoners inspraak hebben.”

156.000
Het lijkt er op dat volgende week tijdens de raadsvergadering in ieder geval vijf van de zes politieke partijen in gaan stemmen met het collegevoorstel om het stuk fietspad buitendijks aan te leggen. Als de meerderheid van de raad inderdaad akkoord gaat, wordt er een voorbereidingskrediet van 156.000 euro beschikbaar gesteld en kan er een begin gemaakt worden met de voorbereidingen voor de aanleg van het buitendijkse fietspad.  Of de D66 gaat instemmen met het voorstel, is nog even de vraag. “Het fietspad willen we wel, maar we zien graag dat er beter gecommuniceerd en overlegd wordt met de bewoners,” aldus Pardo die als enige het onderwerp volgende week nogmaals aan bod wil laten komen.

Feestje
Freek de Gier (VVD) baalde er volgende week nog een keer over het onderwerp gediscussieerd wordt. De Gier zei: “Ik voel er niets voor om dit feestje volgende week over te doen. ” Voorzitter Boele was echter duidelijk: “Het is geen akkoordstuk, dus is het een bespreekstuk.”