ALBLASSERDAM – Locoburgemeester Ad Cardon heeft maandag 30 augustus de Adviescommissie Straatnaamgeving Alblasserdam geïnstalleerd. De Adviescommissie Straatnaamgeving gaat het college van B&W adviseren over de toekenning van straatnamen en namen van gemeentelijke bouwwerken. De Adviescommissie is mede tot stand gekomen op initiatief van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Het Comité Openmonumentendag Alblasserdam van deze vereniging heeft een onderzoek ingesteld naar verdwenen straatnamen en aandacht gevraagd voor het verdwijnen van straatnamen van prominente Alblasserdammers. Dit was aanleiding voor het gemeentebestuur om de Adviescommissie Straatnaamgeving Alblasserdam in te stellen.

De heren A. de Jong, W. de Ruiter en G. Woudenberg van de Historische Vereniging zijn bereid gevonden deel uit te maken van de Adviescommissie. De commissievoorzitter is de heer A.C.C.M. Ruikes, voormalig fractievoorzitter van het CDA Alblasserdam. Bij de advisering zal de Commissie de historie van het gebied en de inwoners betrekken. De Adviescommissie zal minimaal een keer per zes maanden bij elkaar komen. Deze bijeenkomsten zijn in principe openbaar en burgers kunnen inspreken op geagendeerde onderwerpen.