ALBLASSERDAM – De politieke partijen in Alblasserdam konden maandagavond 5 oktober tijdens de commissievergadering nog niet tot een principebesluit komen over het al dan niet garant staan voor een lening van voetbalvereniging Alblasserdam. Er bleken nog te veel vragen te zijn over de mogelijke negatieve gevolgen voor de gemeente, als het in de toekomst alsnog mis zou gaan met de 82 jaar oude club, die diep in de schulden zit. Ook het feit dat spelers en trainers van het eerste elftal een financiële vergoeding krijgen, viel bij een aantal partijen niet in goede aarde. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

“Wij hebben daar hele grote moeite mee,” aldus Eric Boersma van de SGP. Om het financiële gat te dichten bij de club stelde Boersma voor om te stoppen met het betalen van de eersteklassers en het contributiegeld te verhogen: “Per maand wordt er maar tussen de 6 en 12,50 euro betaald, dat kan volgens mij bijna verdubbelen.”

Roze wolk
Omdat voor veel politici niet duidelijk was, wat de exacte oorzaak was van de financiële nood, hield Wim Vos, leider van een externe commissie die onderzoek heeft gedaan naar het handelen van de club, voor de vragenronde een korte presentatie. Daarbij kwam naar voren dat de geldnood voor een groot deel te wijten is aan het vorige bestuur van de vereniging dat op een roze wolk heeft geleefd. “Eind 2009 was er een eerste signaal vanuit de vereniging. Daarna hebben een paar mensen zich over de zaak gebogen en kwamen er steeds meer dingen aan het licht,” aldus Vos.

Verdraaien van cijfers
Als voorbeelden hiervan noemde Vos het verdraaien van cijfers, verzwijgen van schulden en verkeerde investeringen van de leiding: “Hoewel de Feyenoorddag een grote opbrengst heeft gehad, was de schuld van 245.000 nog lang niet weggewerkt. Als VV Alblasserdam een bedrijf was geweest, waren ze zeker failliet verklaard. Maar er is een groot maatschappelijk belang en daarom is dit niet gebeurd.”

Strenge voorwaarden
De PvdA, het CDA en de D66 willen in principe akkoord gaan met het voorstel om garant te staan voor een lening van 175.000 euro, maar de D66 merkte daarbij wel op dat er aan de strenge voorwaarden moet worden voldaan. “Het lijkt ons een mooie oplossing ten opzichte van het maatschappelijke verlies wat er zou zijn, wanneer de vereniging bankroet zou gaan,” meende D66 partijlid Michael van der Plaat.

Broek ophouden
De VVD had vooral vraagtekens bij de gevolgen van de alsnog verkeerde afloop van de vereniging. “Wij zien dat er een ferme wil is om orde op zaken te stellen. En we vinden het goed dat de vereniging zelf de lening aan gaat en dat ze deze ook zelf gaan aflossen. Verenigingen moeten namelijk hun eigen broek ophouden. Willen wij dit voorstel steunen, dan moet blijken dat er een gedegen voorstel is, dat nagekomen kan worden. Verder moet voor ons duidelijk zijn wat er gebeurt als de vereniging het niet redt. Richting andere clubs willen we geen geld steken in deze vereniging,” was de mening van VVD’er Catharina Leeuwis.

Scheiding van sport en staat.
SGP’er Eric Boersma was nog terughoudender met het instemmen van het garant staan voor de lening, dan de andere partijen. “Volgens de SGP kan sport heel nuttig, ontspannend en gezond zijn, maar helaas leidt sport soms ook tot grote uitwassen. Één daarvan is het prestatiegericht zijn. Maar ook het vloeken langs de zijlijn stoort ons. Daarom pleiten wij voor een strenge scheiding van sport en staat.”

Breedtesport
Toch is het niet de bedoeling van de SGP om helemaal geen medewerking te verlenen: “Wij willen best activiteiten steunen met een brede maatschappelijke functie. Maar wij denken dan meer aan breedtesport. Dus niet aan topsport waarbij trainers en leden van het elftal worden betaald.”

Volgens Vos is daar in de nieuwe begroting van de club rekening mee gehouden. “Er is een absolute balans tussen uitgave en inkomsten. Vroeger was er veel prestatiegericht, maar nu is dat veel minder. Er gaat zeker niet te veel geld naar het eerste.”

Contributie
Om het financiële probleem sneller op te lossen stelde Boersma voor om de contributie te verhogen. “Er wordt nu tussen de zes en 12,50 euro per maand betaald. Daar moet toch meer te halen zijn bij leden die de club een warm hart toedragen? Wat mij betreft wordt de contributie verhoogd.”

Maar Vos zag hier geen heil in: “We hebben dit vergeleken met zeven clubs uit de omliggende dorpen en ik kan u zeggen dat we geheel marktconform zijn. Ik denk dat er hierdoor veel leden bij de club weggaan, als de contributie wordt verhoogd.”

Eerste elftal
De ChristenUnie was het qua mening over het eerste elftal eens: “Het eerste elftal presteert goed, daar is niets mis mee, maar zijn wij er voor om een eerste elftal in stand te houden? Dat denk ik niet,” aldus Arjan Zwaan.

Tot slot gaf Vos aan dat de vereniging zo snel mogelijk de schulden wil aflossen: “We zijn druk bezig met het onderhandelen met de crediteuren. Zo is heeft iemand ons 10.000 euro korting gegeven op een hekwerk en zo zijn er nog plenty voorbeelden te noemen.”

Bespreekstuk
Omdat nog niet alle partijen konden instemmen met het voorstel, is het onderwerp geplaatst als bespreekstuk bij de eerstvolgende raadsvergadering.