Advertentie
bouw -en woningtoezicht - Alblasserdamsnieuws.nl Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: bouw -en woningtoezicht

alblasserdamALBLASSERDAM – Op 1 juni 2013 gaan de taken van Bouw- en Woningtoezicht (BWT), vergunningverlening en Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Alblasserdam over naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Vanaf die datum neemt OZHZ deze taken namens de gemeente voor haar rekening. Dat heeft het college van B&W  besloten. De negen medewerkers van deze afdeling komen per 1 juni in dienst bij de Omgevingsdienst. Voor de inwoners van Alblasserdam verandert er niets; het loket voor BWT, vergunningverlening en APV blijft in Alblasserdam. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De handhaving op het gebied van bouw –en woningtoezicht in Alblasserdam is op alle beoordelingspunten geen voldoende waard. Dat vindt de rekenkamercommissie, die zich in haar oordeel baseert op een onderzoek in de jaren 2007 tot en met 2009. Zo worden volgens het onderzoek de klagers onvoldoende op de hoogte gesteld van de voortgang en afhandeling van hun klacht en werd een aantal waarschuwingsbrieven waarin de gemeente constateerde dat er een overtreding werd begaan, te laat naar de eigenaren verzonden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.