ALBLASSERDAM – Op 30 oktober 2012 presenteert de Commissie Woonwagens een advies aan de Alblasserdamse gemeenteraad voor de herhuisvesting van de zestien woonwagens die nu nog aan de Staalindustrieweg staan. De woonwagens moeten zo snel als mogelijk bij de Staalindustrieweg weg, met name omdat de luchtkwaliteit in het gebied onder de maat is. Volgens de commissie is het verstandig om de zestien wagens te plaatsen op de locatie langs de Vinkenpolderweg (bij Souburgh), waar eerder ASVZ bouwplannen had.

Begin 2012 heeft de raad al ingestemd met een  andere locatie in het plan Lint Vinkenpolder voor de huisvesting van 6 tot 8 woonwagenwoningen. De twee locaties bieden ruimte om alle 16 huishoudens opnieuw te kunnen huisvesten.

Veiliger leefomgeving
Sinds 1999 ligt de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van woonwagenbewoners bij de gemeente. De gemeenteraad heeft al eerder besloten dat de woonwagens aan de Staalindustrieweg vóór 1 januari 2019 weg moeten zijn. Uit onderzoek was gebleken dat deze locatie niet geschikt is om te wonen, vanwege de belasting door industrie en het verkeer. De raad vindt het daarom noodzakelijk dat de bewoners verhuizen naar een veiliger leefomgeving.

Commissie Woonwagens
Om aan deze verantwoordelijkheid te voldoen, heeft het presidium van de raad op 26 juni 2012 de tijdelijke Commissie Woonwagens ingesteld. Deze commissie had de opdracht om een breed gedragen oplossing te vinden voor de herhuisvesting van de 16 woonwagens. In de commissie zit een vertegenwoordiger van elke fractie uit de raad.

De afgelopen drie maanden heeft de commissie in vertrouwelijkheid gewerkt aan een oplossing. Eén van de voorwaarden was dat er minimaal twee locaties komen voor de 16 woonwagens. Daarnaast kunnen de woonwagens alleen geplaatst worden in gebieden die bestemd zijn voor nieuwbouw of herontwikkeling.

Als de raad het advies van de commissie overneemt, krijgt het college van B&W de opdracht om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de nieuwe locatie. De commissie benadrukt het belang dat college en raad samen blijven werken in dit dossier. De Commissie Woonwagens wordt op 30 oktober 2012 opgeheven.

Communicatie
De commissie heeft de uitkomsten van hun bevindingen besproken met het college van B&W, de bewoners van de Staalindustrieweg en de direct omwonenden van de Vinkenpolderweg.