Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: vergadering

ALBLASSERDAM  – Er komt steeds meer kritiek op het feit dat het Alblasserdamse gemeentebestuur in het geheim vergadert over de restauratie van het Alblasserdamse gemeentehuis. De D66 uit deze week openlijk kritiek op de manier van werken in de afgelopen periode. “Wij hebben moeite met de gehanteerde beslotenheid, omdat dit ingaat tegen onze principes en het ook zorgt voor argwaan en wantrouwen. Door deze beslotenheid en geheimhouding heeft er geen fatsoenlijke publieke discussie kunnen plaats vinden over een onderwerp dat van zeer groot belang is voor onze gemeente,” zo laat Marko Stout namens de D66 weten. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_2441 (Kopie)ALBLASSERDAM – De politieke partijen in Alblasserdam hebben nog te veel vragen om een standpunt in te nemen over het beschikbaar stellen van geld voor een nieuwe sporthal op sportpark Molenzicht. Er is daarom nog minimaal één extra commissievergadering nodig, voordat het collegevoorstel naar de raad kan. Dat bleek deze week tijdens de vergadering van de commissie ‘Samenleving’ in het gemeentehuis in Alblasserdam. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_3150 (Kopie)ALBLASSERDAM – Burgemeester Bert Blase en kunstenaar Bram Verbrugge hebben dinsdagavond 24 september, voorafgaand aan de eerste raadsvergadering na de zomer, een portret van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander onthuld. Dit gebeurde in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Alblasserdam.  Verbrugge vertelde dat hij geprobeerd heeft om de koning te portretteren als een vriendelijke en open man, omdat Willem Alexander zo op hem overkomt. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Ramon Pardo D66 AlblasserdamALBLASSERDAM – Het college van B&W van Alblasserdam heeft dinsdagavond 18 juni van de meerderheid van de politieke partijen groen licht gekregen om de grond achter de woningen aan de Oost-Kinderdijk 48-66 eventueel te onteigenen van het Waterschap. Dit is nodig om achter deze huizen een buitendijks fietspad aan te kunnen leggen, zodat er aaneengesloten fietspad langs de dijk kan ontstaan. Alleen de D66 vond het nog te vroeg om te beslissen over een onteigening, omdat er volgens de partij nog te weinig gecommuniceerd zou zijn met de bewoners.
Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Sportbelangen Alblasserdam wil dat de gemeente zorgt voor een tijdelijke sporthal, omdat anders het ‘redelijke gezonde verenigingsleven’ in Alblasserdam ‘er helemaal aangaat’. Dat stelde Lykele Bokhorst, voorzitter van Sportbelangen Alblasserdam dinsdagavond 17 april tijdens een commissievergadering in het gemeentehuis. Wethouder Sjoerd Veerman heeft volgens hem niet hard kunnen maken dat er tijdig een nieuwe sporthal staat in het Damdorp. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Ondanks dat de kosten voor het uitbreiden van de begraafplaats in Alblasserdam met 600.000 euro zijn gestegen, hoeven de begraaftarieven niet omhoog. Dat bleek deze week tijdens de commissievergadering. Vorig jaar begon aannemer Kroeze met de uitbreiding, maar ging failliet. Maandenlang lag het werk stil. Inmiddels is een nieuwe aannemer bereid gevonden om de klus te klaren. “Het werk ligt al vanaf september stil; geen reclame voor ons dorp,” stelde CDA-man Arie van ’t Zelfde. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Met grote tegenzin en na een urenlange discussie, heeft de voltallige Alblasserdamse gemeenteraad op de late avond van dinsdag 13 maart besloten om het verlieslijdend bouwproject Noordoevers (bij Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht) financieel te steunen. Het Damdorp staat met zo’n 325.000 euro gemeenschapsgeld garant voor de nu bekende risico’s. Dit bedrag kan, afhankelijk van de nog onbekende risico’s oplopen tot maximaal 6,5 ton. Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht betalen zeven miljoen euro. Alblasserdam was dinsdag de laatste van de zes die groen licht gaf. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De bouw van 295 woningen op het terrein Mercon Kloos aan de West-Kinderdijk in Alblasserdam gaat voorlopig niet door. “Als je kijkt naar de huidige woningmarkt, komt er, zeker op korte termijn, geen ontwikkeling in het project,” aldus wethouder Peter Verheij. Het project heeft al heel wat jaren vertraging opgelopen, onder andere doordat de Raad van State vindt dat de gemeente eerst één en ander duidelijk op papier moet zetten. Een belangrijk punt daarbij is de categorisering van de weg. Over dat punt werd dinsdagavond 14 februari urenlang gediscussieerd in het Alblasserdamse gemeentehuis. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Een vermogend man uit Barendrecht wil dertien nieuwe huizen bij de Hellingen in Alblasserdam kopen en wil daarbij gebruik maken van overheidssubsidie. De Alblasserdamse gemeenteraad was donderdagavond in allerijl bij elkaar geroepen om te beslissen hoe hier mee omgegaan moet worden. Het was namelijk volgens de regels niet mogelijk om als rechtspersoon gebruik te maken van de subsidieregeling. Die was alleen bedoeld voor particulieren. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft dinsdagavond 13 december ruim drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de hoofdlocatie van de ds. Joannes Beukelmanschool aan de Mesdaglaan. Het huidige gebouw aan de Lelsstraat voldoet niet meer aan de eisen en de reformatorische basisschool is daarom al jaren op zoek naar een nieuw gebouw. Met het beschikbaar stellen van het geld, is er een belangrijke stap richting de nieuwbouw gezet. Wel moet er nog goed naar de bouwplannen gekeken worden en is het zaak dat er naar de belangen van alle partijen wordt gekeken. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Zoals het er nu naar uitziet kan in 2014 de eerste duik genomen worden in een nog te bouwen zwembad in Alblasserdam. Alle politieke partijen lieten dinsdagavond 25 oktober tijdens de commissievergadering op het gemeentehuis weten enthousiast te zijn over de plannen om een bad van 25 bij 21 meter te bouwen. Met het bad wordt het oude zwembad Blokweer vervangen. Het plan wordt als akkoordstuk gezet op de agenda van de volgende raadsvergadering. De kans is erg klein dat het idee dan alsnog wordt afgekaatst. Het nieuwe zwembad heeft alleen één nadeel. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De fietsaansluiting en voetgangersoversteekplaats bij het Boerenpad/ Blokweerweg in Alblasserdam worden stevig aangepakt. De huidige situatie is volgens verkeerswethouder Peter Verheij ‘raar’ en ‘gevaarlijk’. “Het fietspad komt opeens uit op de rijbaan waar ook auto’s rijden. Dat willen we aanpakken.” Het nieuwe plan is er nog niet, maar daar wordt hard aan gewerkt. “We willen het in het najaar al geregeld hebben,”aldus Verheij. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – 155 mensen hebben tussen 9 en 22 september een gratis identiteitskaart aangevraagd bij de gemeente Alblasserdam. Nog eens zestig inwoners deden in die periode een aanvraag bij de gemeente om hun geld terug te krijgen. Dat bleek dinsdagavond 27 september uit de beantwoording van burgemeester Bert Blase op de vragen die D66 onlangs had gesteld. Met de aanvragen gaat een bedrag gemoeid van zo’n 5.500 euro. Dit geld wordt door de gemeente teruggevraagd bij het rijk. “We houden ons aan de toezegging van de minister,” aldus Blase.

ALBLASSERDAM – De gemeenteraadscommissie van Alblasserdam heeft deze week gevraagd een nieuw soort zwembad dat mogelijk geschikt is voor het Damdorp nader te onderzoeken. Het gaat om project ‘2521 Gewoon Zwemmen’. Dit is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en de ‘natte groep’ waarbij het de bedoeling is dat er een twee meter diep bad van 25 bij 21 meter inclusief beweegbare bodem wordt gebouwd. Michael van der Plaat (D66) spoorde het college aan te kiezen voor ‘2521’: “Met een beetje daadkracht levert de maatschappelijke variant zeer grote kostenbesparing op. Pak die kansen op, college!” De totaalinvestering exclusies grondkosten en btw kost 4.200.000. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De vrijwilligersvergadering van Stichting Jeugdland wordt woensdagavond 6 april  gehouden Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam. Tijdens de avond wordt gesproken over de voorbereidingen van Jeugdland. Geïnteresseerden en mensen met vernieuwende dan wel leuke ideeën zijn tijdens de avond van harte welkom om mee te praten. Ook scholieren vanaf vijftien jaar die een maatschappelijke stage zoeken zijn welkom. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.