Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: enquête

ALBLASSERDAM – De uitslag van de enquête over afval in Alblasserdam, die was uitgezet door de SGP, is bekend. “Inwoners zijn zeer tevreden met de tweewekelijkse ophaalronde van de PMD-container, de ‘oranje container’, maar geven ook aan niet meer afvalstoffenheffing te willen betalen,” zo stelt de SGP op basis van de enquête die door 225 inwoners is ingevuld. 84 procent van de respondenten is blij dat sinds dit kalenderjaar eens in de twee weken het plastic opgehaald wordt, vanwege een volle container of stankoverlast. De SGP-fractie is initiator van deze proef, voorheen werd de oranje container per vier weken geleegd. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De SGP-fractie vraagt Alblasserdammers opnieuw naar hun mening over het scheiden van afval en het ophalen van dit afval, dat veelal dient als grondstof voor een nieuw product. Vorig jaar heeft de SGP ook een enquête uitgezet. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de inbreng in de gemeenteraad. Mede als gevolg daarvan is een proef gestart om de PMD (bak met oranje deksel) tweewekelijks op te halen in plaats van vierwekelijks. Later dit jaar wordt het ook mogelijk om bij hoogbouw GFT (bak met groen deksel) apart in te zamelen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Arie den Boer uit Alblasserdam doet onderzoek naar ‘burgerparticipatie voor watererfgoed in bebouwde omgeving’ om te promoveren aan de Erasmus Universiteit/RSM/B-SM. De raad en het college hebben gereageerd op de vragen over burgerparticipatie en het burgerpanel. “Ik wil het nu ook weten van de bevolking en de gemeenschap. De resultaten verwerk ik in mijn proefschrift. De enquête invullen kan tot eind juli,” aldus Den Boer. (in het midden op de foto) De vragen gaan onder meer over de mate waarin mensen worden betrokken bij gemeentelijke projecten. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Een groot deel van de respondenten die de SGP-enquête over het busvervoer hebben ingevuld, heeft minder gebruik gemaakt van de bus sinds het moment dat Qbuzz het busvervoer regelt. Dat is wat de SGP betreft de belangrijkste uitkomst van de enquête van SGP Alblasserdam over het busvervoer door Qbuzz. 170 mensen vulden het digitale vragenformulier in. Ruim de helft van hen reist meerdere keren per week met lijn 489 (Alblasserdam – Kralingse Zoom), lijn 316 (Alblasserdam – Station Dordrecht) en lijn 190 (Alblasserdam – Zuidplein). Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De SGP-fractie gaat inwoners van Alblasserdam raadplegen over het busvervoer. Sinds 9 december 2018 verzorgt Qbuzz het busvervoer in de regio Drechtsteden, Molenwaard en Gorinchem. Veel reizigers zijn geconfronteerd met problemen. In januari 2019 kreeg Qbuzz van de provincie Zuid-Holland een boete opgelegd van 300.000 euro als gevolg van falende dienstverlening. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Landvast bestaat deze zomer al weer 10 jaar. Graag zijn wij u ook in de komende tien jaar van dienst als een gastvrij Cultureel Centrum met een cinema die voor ieder wat wils biedt. Om de tevredenheid van onze gasten te koesteren en te verbeteren, is een vragenlijst opgesteld om in kaart te brengen waar onze gasten behoefte aan hebben.

Helpt u ons mee om u nog beter van dienst te kunnen zijn? Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Onder de invullers verloten wij drie keer een Film & Eten arrangement voor 2 personen.

Tot nu toe is de enquête vooral door vrouwen ingevuld. Heel graag willen we ook de mening van onze mannelijke bezoekers goed vertegenwoordigd hebben. Daarom maken  mannelijke invullers daarnaast ook nog kans op één van de vijf bierpakketjes met speciaal voor Landvast gebrouwen lustrum bier.

Invullen kan tot en met 17 juni op: https://filmonderzoek.surveytalent.com/survey/publieksonderzoek-landvast-cinema

300e lid Bewonerspanel Alblasserdam (Medium)ALBLASSERDAM – Op 2 maart werd de 75-jarige heer Van der Werff met een bos bloemen en VVV-bonnen in het zonnetje gezet door burgemeester Jan Heijkoop van Alblasserdam en het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Dit deden zij ter ere van zijn aanmelding als 300e lid van het Bewonerspanel van Alblasserdam. Het OCD heeft dit internetpanel een aantal jaar geleden opgezet om in opdracht van de gemeente onderzoek uit te voeren onder Alblasserdamse burgers over bijvoorbeeld wonen, voorzieningen, veiligheid, parkeren en groenonderhoud. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

molens Werelderfgoed Kinderdijk foto Peter StamMOLENWAARD – De gemeente Molenwaard moet anderhalf miljoen euro bezuinigen. Bij het maken van zorgvuldige keuzes, vragen de gemeenteraad en het college van B&W de bewoners naar hun mening. Zij doet dit onder meer door de inzet van een online-enquête. Van 16 april tot en met 7 mei kunnen bewoners op deze website aangeven waarop zij willen bezuinigen en waarop juist niet. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

SAM_4640 (Medium)Judith van der Rhee, midden Anouk van Houdt, rechts Sifra van der RheeALBLASSERDAM – Drie leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben voor een praktische opdracht voor het vak maatschappijleer een enquête opgesteld. Die gaat over Alblasserdamse media en politiek. “We doen op lokaal niveau onderzoek naar hoe Alblasserdamse media politiek beïnvloeden. We richten ons hierbij op alblasserdamsnieuws.nl en de lokale verkiezingen van woensdag 19 maart. De enquête is bedoeld voor stemgerechtigden die in Alblasserdam wonen,” laten Sifra van der Rhee, Anouk van Houdt en Judith van der Rhee weten. De enquête kan via deze link worden ingevuld. http://enquetemaken.nu/r/16oyf

De Cyclus aan de Noord in Alblasserdam kunstwerk van Henk van BennekumALBLASSERDAM – 72% van de Alblasserdammers heeft veel vertrouwen in het gemeentebestuur. 42% vindt dat de gemeente goed wordt bestuurd. De inwoners geven het gemeentebestuur een 6,8 als rapportcijfer. Het vertrouwen in het Alblasserdamse bestuur is daarmee het hoogste van de Drechtsteden, samen met Hendrik-Ido-Ambacht. Dat staat in de tweede monitor Communicatie en Bestuur, een onderzoek naar het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke informatie en de besturen van de zes gemeenten van de Drechtsteden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Oud Gereformeerde Gemeente Kinderdijk in Alblasserdam 1ALBLASSERDAM – In de kerktoren van de Oud Gereformeerde Gemeente Kinderdijk in Alblasserdam hangt al bijna 25 jaar een luidklok. Tot op heden heeft de klok nog niet geluid. Vanuit de kerkelijke gemeente is de wens gekomen om het luidmechanisme van de klok te gaan gebruiken. Wettelijk gezien is het luiden geen probleem. Toch wil de kerk eerst de meningen in de buurt peilen. In de afgelopen week zijn in de buurt 243 enquêteformulieren verspreid. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

busALBLASSERDAM – In 2010 is in Alblasserdam de nieuwe verordening leerlingenvervoer ingegaan. Zoals in zoveel gemeentes kijkt ook gemeente Alblasserdam met die verordening wat strikter naar de regels. Inmiddels is het aanvraagprocedure voor schooljaar 2013-2014 begonnen en de Adviesraad Leerlingvervoer Alblasserdam is benieuwd naar uw ervaring / mening aangaande het leerlingenvervoer voor de kinderen in Alblasserdam. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – 71 procent van de Alblasserdammers heeft vertrouwen in het gemeentebestuur. Achttien procent zegt dat het vertrouwen in het bestuur in het afgelopen jaar is toegenomen. De inwoners geven het gemeentebestuur een 6,3 als rapportcijfer. Dat meldt de gemeente Alblasserdam op basis van de eerste monitor Communicatie en Bestuur, een onderzoek naar het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke informatie en de besturen van de zes gemeenten van de Drechtsteden. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft het onderzoek uitgevoerd. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Slechts 24 mensen hebben afgelopen drie maanden gereageerd op de veiligheidsenquête op de site van de Alblasserdamse Jeugdgemeenteraad. Voor de JGR was dit een tegenvallend resultaat. “Helaas vielen de aantallen tegen. De nieuwe enquête gaan we meer promoten, zodat er meer mensen bereikt worden,” aldus JGR-lid Jordi van den Boogert. De  volgende vraagstelling van de raad gaat over Dweilavond en het Havenfestival. Enkele uitkomsten van de veiligheidsenquête waren dat 83 procent van de jongeren zich veilig voelt. En dat het onveilige gevoel vooral wordt veroorzaakt door hangjongeren.