Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: bestuur

ALBLASSERDAM – De Stichting Kinderboerderij Alblasserdam is weer op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. Het gaat in beide gevallen om vrijwilligerswerk. Van de voorzitter wordt verwacht dat zij of hij activiteiten coördineert, overlegt met de rest van het bestuur en de relaties onderhoudt en creëert met andere organisatie. Daarnaast zal de voorzitter zich samen met de secretaris inzetten voor fondsenwerving. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Afgelopen week werd bekend dat het bestuur van de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) is opgestapt. In een persbericht meldde de gemeente Alblasserdam dat er een verschil van inzicht was ontstaan tussen het bestuur en het college van B&W over de doorontwikkeling naar een nieuw bestuursmodel. Diverse Alblasserdammers uitten kritiek op  Alblasserdamsnieuws.nl, omdat volgens hen in het verhaal naar aanleiding van het persbericht van de gemeente nog wederhoor ontbrak. In onderstaande artikel volgt daarom alsnog wederhoor op het vorige artikel.  Uit schriftelijke contacten tussen onder meer het SWA-bestuur en het college blijkt dat het bestuur van de SWA zich gechanteerd voelt door de wethouder Peter Verheij en Dorien Zandvliet. Daarnaast vinden zij dat de directeur van de SWA, die vorig jaar aantrad, onvoldoende functioneert. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het bestuur van de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) heeft per direct al haar taken neergelegd. De reden hiervoor is een verschil van inzicht tussen het bestuur en het college van B&W over de doorontwikkeling naar een nieuw bestuursmodel, die SWA voor de komende jaren toekomstbestendig moet maken. Dat meldt de gemeente Alblasserdam in een persbericht. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse kinderboerderij heeft een nieuw bestuur. Als nieuwe voorzitter van de Kinderboerderij Alblasserdam treedt aan Sjoerd Veerman, wethouder van Alblasserdam van mei 2007 – april 2014. Verder wordt het bestuur aangevuld met Theo de Gelder, raadslid van Alblasserdam van maart 2006 – maart 2018. Er wordt nog gezocht naar minimaal één extra bestuurslid om het driekoppige bestuur te versterken. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Maaike van Stek en Anke van Veen, onder meer werkzaam als gastvrouwen bij de Alblasserdamse voedselbank, zijn onlangs gestart met een kledingbank in Alblasserdam. “Eigenlijk een proefkledingbank om te zien of er behoefte aan was. En die behoefte is er duidelijk,” vertelt Anke. Tot begin januari is de proefkledingbank gevestigd in koffiebar De Poort, nabij de Oude Torenbrug. Voor na die tijd wordt hard gezocht naar een nieuw onderkomen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De bestuursleden Cees van Leeuwen en Sylvie Duijmelinks van de stichting De Groene Long uit Alblasserdam stappen uit het bestuur, naar aanleiding van onenigheid over een kennismakingsgesprek met de burgemeester. “Voor mij en bestuurslid Sylvie is de maat nu vol. We hebben besloten, hoe moeilijk dat ook voor mij is, om afscheid te nemen van ‘mijn Club’ en het bestuur te verlaten. Voor mij betreft dit ook alle verdere activiteiten,” zo laat Van Leeuwen per mail weten.

Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_0242 (Medium)ALBLASSERDAM – Sjoerd J. Veerman heeft afgelopen week afscheid genomen als wethouder van Alblasserdam. Zeven jaar lang was Veerman als bestuurder actief in het Damdorp. De burgemeesters Blase en Brok van Alblasserdam en Dordrecht spraken tijdens de afscheidsreceptie lovende woorden. “Naast de zeer gerichte blik op de uitvoering, heeft Sjoerd ook nadrukkelijk het oog gehad op het beleid in de verdere toekomst van de Drechtsteden,” vertelde Brok. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_4182 (Large)ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse ondernemersvereniging Nieuwland en belangenvereniging Vinkenwaard zijn deze week officieel ‘samengesmolten’ tot ondernemersvereniging De Noord. De leden van de verenigingen stemden unaniem in met de fusie. Omdat het werkgebied van de vereniging een stuk groter is geworden, werd ook het bestuur uitgebreid naar zeven personen. Daarnaast werd er afscheid genomen van drie bestuursleden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Contract manager Sportcentrum Blokweer met BSSA (Kopie)ALBLASSERDAM – Het sportcentrum Blokweer in Alblasserdam valt per 1 januari onder de dagelijkse leiding van manager Ad van ’t Hof. Dinsdag 17 december werd een contract ondertekend, waarin is opgenomen dat het beheer van Blokweer per 1 januari 2014 van de gemeente Alblasserdam, overgaat naar de Beheer Stichting Sport Alblasserdam. Vanaf dat moment is de beheersstichting verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van sportcentrum Blokweer. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

jeugdland bestuur alblasserdam [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Het bestuur van Jeugdland Alblasserdam is weer op volle sterkte. Vorig jaar deed het bestuur een oproep voor nieuwe leden, omdat het bestuur niet meer voltallig was. “Wij zijn blij om te kunnen mededelen dat het bestuur weer op volle sterkte is en de 48ste editie kan organiseren. Jolanda en ik zijn het bestuur komen versterken,” vertelt Dimphi van Amen. De taken en verantwoordelijkheden zijn weer verdeeld. Belangrijkste wijzigingen zijn dat Cynthia de nieuwe voorzitter is, Jannie tot tweede penningmeester is benoemd en Dimphi de PR en ondersteuning bij de sponsorwerving voor haar rekening neemt. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – 71 procent van de Alblasserdammers heeft vertrouwen in het gemeentebestuur. Achttien procent zegt dat het vertrouwen in het bestuur in het afgelopen jaar is toegenomen. De inwoners geven het gemeentebestuur een 6,3 als rapportcijfer. Dat meldt de gemeente Alblasserdam op basis van de eerste monitor Communicatie en Bestuur, een onderzoek naar het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke informatie en de besturen van de zes gemeenten van de Drechtsteden. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft het onderzoek uitgevoerd. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Alblasserdammers krijgen op 20 september een unieke gelegenheid om te praten over de toekomst van hun dorp. En dan met name de bestuurlijke toekomst. Het gesprek dat met de gemeenteraad in Landvast wordt gevoerd, is bedoeld om van de Alblasserdammers, de ondernemers en de maatschappelijke instellingen te horen wat zij belangrijk vinden in de samenleving. De gemeenteraad wil de uitkomsten van deze gesprekken gebruiken om hun eigen ideeën over de bestuurlijke toekomst te vormen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – CDA Bestuur en Gemeenteraadsfractie in Alblasserdam nodigen de CDA leden en andere belangstellenden uit om op woensdag 31 augustus mee te praten en te denken over de toekomst van Alblasserdam. Dit zal gedaan worden in de Havenkerk aan de Ieplaan in Alblasserdam om 20.00 uur. Er wordt die avond geprobeerd interactief met elkaar van gedachten te wisselen over wat er met Alblasserdam moet gebeuren. Kan de gemeente zelfstandig blijven? Of is het beter als zij samengaat met één of misschien wel meer andere gemeenten? En welke gemeenten dan? Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam gaat op dinsdag 20 september in gesprek met de inwoners en ondernemers van Alblasserdam over de bestuurlijke toekomst van het dorp. De raad heeft in april 2011 vijf scenario’s gepresenteerd: ‘Alblasserdam blijft zoals het is’, ‘Alblasserdam: bestuurlijk zelfstandig met ambtelijke regie’, ‘Alblasserdam in de Alblasserwaard’, ‘Drechtsteden-Noord’ en ‘Alblasserdam als onderdeel van Drechtstad’. De afgelopen tijd heeft de werkgroep gewerkt aan een afwegingskader waarmee de voor- en nadelen van de scenario’s kunnen worden afgewogen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam gaat de komende maanden op zoek naar hoe het bestuur in de toekomst het Damdorp leiding wil geven. De Alblasserdamse identiteit staat daarbij hoog in het vaandel. De raad wil bij de zoektocht de inwoners van het dorp actief betrekken en luisteren naar hun mening, maar wil niet alleen via deze site en internet in het algemeen, horen hoe goed of slecht het gaat met de gemeente. “Als ik alleen af moet gaan op al die reacties, wordt het wel heel moeilijk om te besturen. Daarom organiseren we verschillende bijeenkomsten voor onze inwoners en ondernemers,” aldus Aart Boele die namens de raad de nieuwe plannen afgelopen week presenteerde. Het zou volgens burgemeester Bert Blase goed zijn als mensen in gesprek gaan met hun bestuurders:  “Ik ben hier altijd op aanspreekbaar en ik weet dat dit ook geldt voor onze wethouders en raadsleden.” Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.