Advertentie
bezuiniging - Alblasserdamsnieuws.nl Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: bezuiniging

molens Werelderfgoed Kinderdijk foto Peter StamMOLENWAARD – De gemeente Molenwaard moet anderhalf miljoen euro bezuinigen. Bij het maken van zorgvuldige keuzes, vragen de gemeenteraad en het college van B&W de bewoners naar hun mening. Zij doet dit onder meer door de inzet van een online-enquête. Van 16 april tot en met 7 mei kunnen bewoners op deze website aangeven waarop zij willen bezuinigen en waarop juist niet. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De brandweerboot van Alblasserdam moet wegens bezuinigingen zo snel mogelijk de deur uit. In het totaal moet de brandweer van het Damdorp voor 83.000 euro bezuinigen. Door de boot van de hand te doen, worden duizenden euro’s bespaard. “Je bespaart natuurlijk de kosten van de boot en de jaarlijkse afschrijvingen, maar ook de kosten voor de ligplaats, het onderhoud, de brandstof en het oefenen,” vertelt postcommandant Gerard Ketting. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM  – Het Alblasserdamse college van B&W heeft deze week de Perspectiefnota (PPN) 2012 vastgesteld. De PPN 2012 heeft vooral een kaderstellend en richtinggevend karakter, omdat het op dit moment nog steeds niet duidelijk is hoe zwaar de bezuinigingen vanuit het rijk uiteindelijk uitvallen. Het college presenteert bezuinigingsvoorstellen voor een bedrag van €1,5 miljoen structureel. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft in 2010 600.000 euro overgehouden op een begroting van 36 miljoen. Hierin is ook al de bezuiniging van vier ton verwerkt die nodig was om de lagere bijdrage van het rijk aan de gemeente op te vangen. Ook heeft de gemeente het merendeel van de geplande activiteiten in 2010 uitgevoerd. Dit blijkt uit de jaarrekening 2010. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – In juni van dit jaar bespreekt de gemeenteraad van Alblasserdam de toekomst van het zwembad in Alblasserdam. Op dit moment wordt nog onderzocht welk effect het heeft als het zwembad Blokweer per 1 augustus 2012 sluit en wat het effect is als het bad in 2015 sluit. Verder worden de voor –en nadelen onderzocht van nieuwbouw van het zwembad met daarin één basisbad en nieuwbouw met daarin twee baden. Ook andere innovatievoorstellen worden dit jaar besproken. In het totaal moet de gemeente een bedrag tussen de 1,1 en 2,1 miljoen bezuinigen op een begroting van 52 miljoen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het Alblasserdamse college van burgemeester en wethouders stelt in de begroting 2011-2014 voor om de levensduur van wegen, straten, pleinen en speelterreinen te verlengen van 30 naar 35 jaar. Dit in een poging om geen extra geld uit te hoeven reserveren voor onderhoud en vervanging in de nieuwe woon- en bedrijfsterreinen. Volgens de Alblasserdamse VVD is dat geen goed idee omdat vorig jaar nog vastgesteld is dat 30 jaar de uiterste levensduur is vanwege de zachte grond in Alblasserdam. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.