De Cyclus aan de Noord in Alblasserdam kunstwerk van Henk van BennekumALBLASSERDAM – 72% van de Alblasserdammers heeft veel vertrouwen in het gemeentebestuur. 42% vindt dat de gemeente goed wordt bestuurd. De inwoners geven het gemeentebestuur een 6,8 als rapportcijfer. Het vertrouwen in het Alblasserdamse bestuur is daarmee het hoogste van de Drechtsteden, samen met Hendrik-Ido-Ambacht. Dat staat in de tweede monitor Communicatie en Bestuur, een onderzoek naar het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke informatie en de besturen van de zes gemeenten van de Drechtsteden.

Alblasserdam
In Alblasserdam hebben 350 inwoners gereageerd van de in totaal 992 verstuurde enquêtes; een respons van 35%. Alblasserdam scoort in deze editie van de monitor Communicatie en Bestuur op verschillende vlakken beduidend hoger dan tijdens de meting in 2011. Toen was de waardering voor het gemeentebestuur een 6,3. Het college heeft flink geïnvesteerd in contacten in de samenleving, in de zichtbaarheid van en het vertrouwen in het gemeentebestuur. Uit de waardering in deze monitor is terug te lezen dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. Er is een duidelijke stijging te zien in het aantal inwoners dat van mening is dat men voldoende betrokken wordt bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijke plannen. Alblasserdam stijgt met de resultaten ook het snelst in vergelijking met andere Drechtstedengemeenten.

Andere uitkomsten
Net als in 2011 is de bekendheid met de pagina ‘Gemeentenieuws’ het grootst in Alblasserdam en Sliedrecht. In beide gemeenten is de bekendheid echter wel afgenomen (Alblasserdam: van 89% naar 81%, Sliedrecht: van 91% naar 81%). In Alblasserdam zegt 47% van de respondenten dat de gemeente duidelijke regels en verordeningen heeft. 29% geeft aan dat de regels goed worden gehandhaafd en gecontroleerd. 30% vindt dat er op een aantal terreinen teveel gemeentelijke regels zijn. Aan de inwoners is de stelling voorgelegd: ‘de gemeente doet voldoende voor het belastinggeld dat ik aan de gemeente betaal’. In Alblasserdam wordt deze stelling met een 5,9 beter gewaardeerd dan het gemiddelde (5,7). 30% van de inwoners geeft aan het hiermee eens te zijn. Zo’n 25% van de respondenten uit Alblasserdam bezoekt met enige regelmaat de website. 61% geeft aan niet bekend te zijn met de website.

Tweede onderzoek
Begin 2011 is voor de eerste keer in de Drechtsteden onderzoek gedaan naar het oordeel van inwoners over communicatie en bestuur. Dit tweede onderzoek ging in maart 2013 van start: 6.670 regiobewoners kregen een uitnodiging om mee te doen aan het regionale omnibusonderzoek. De respons was 32%: in totaal hebben 2.145 inwoners gereageerd. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft het onderzoek uitgevoerd.

Evaluatie
De resultaten van de monitor worden betrokken in de evaluatie van de nieuwe bestuursstijl van het college in de periode 2010 – 2014. De gemeente blijft werken aan de ontwikkeling van haar bestuursstijl. In de komende maanden staat de verbetering van de gemeentelijke website op de planning, inclusief de toepassing van social media.