ALBLASSERDAM – De SGP-fractie vraagt Alblasserdammers opnieuw naar hun mening over het scheiden van afval en het ophalen van dit afval, dat veelal dient als grondstof voor een nieuw product. Vorig jaar heeft de SGP ook een enquête uitgezet. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de inbreng in de gemeenteraad. Mede als gevolg daarvan is een proef gestart om de PMD (bak met oranje deksel) tweewekelijks op te halen in plaats van vierwekelijks. Later dit jaar wordt het ook mogelijk om bij hoogbouw GFT (bak met groen deksel) apart in te zamelen.

Door het afnemen van deze vragenlijst wil de SGP-fractie zien hoe inwoners aankijken tegen de hogere ophaalfrequentie van de ‘oranje container’ en wat de mening is ten opzichte van mogelijke invoering van een vorm van afvalstoffenheffing. De uitkomsten van de enquête worden opnieuw meegenomen in de woordvoering in de gemeenteraad.

De enquête is hier te vinden. https://alblasserdam.sgp.nl/actueel/grondstoffenscheiding-in-alblasserdam/12668