molens Werelderfgoed Kinderdijk foto Peter StamMOLENWAARD – De gemeente Molenwaard moet anderhalf miljoen euro bezuinigen. Bij het maken van zorgvuldige keuzes, vragen de gemeenteraad en het college van B&W de bewoners naar hun mening. Zij doet dit onder meer door de inzet van een online-enquête. Van 16 april tot en met 7 mei kunnen bewoners op deze website aangeven waarop zij willen bezuinigen en waarop juist niet.

Mede door opgelegde kortingen van het Rijk moet Molenwaard in de periode 2015-2018 € 1,5 miljoen bezuinigen. De gemeenteraad neemt begin juli, bij de behandeling van de kadernota 2015, een besluit over de te nemen bezuinigingsmaatregelen. De raad en het college nemen de uitkomsten van de online-enquête mee in haar afwegingen.

Maatregelen die mensen kunnen raken
In de voorbereiding op de kadernota 2015 heeft het college een lijst met mogelijke bezuinigingsmaatregelen opgesteld. Hierbij is gekeken in hoeverre een maatregel onderdeel is van de toekomstvisie op Molenwaard en of er sprake is van een wettelijke taak. Het college heeft in maart het complete pakket naar de gemeenteraad gestuurd. De komende maanden bespreken college en raad met elkaar de verschillende maatregelen. Beiden vinden het echter belangrijk hierbij de bewoners te raadplegen. De online-enquête speelt hierin een belangrijke rol. “Op de lijst staan maatregelen die onze inwoners echt kunnen raken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stopzetten van subsidie aan bibliotheken of het verhogen van de onroerendezaakbelasting (OZB). Als gemeente vinden we het belangrijk dat de inwoners met ons mee denken. Ook kijken we als gemeente natuurlijk zelf hoe we efficiënter kunnen werken.”, aldus Dirk Heijkoop, wethouder financiën.

Geefmolenwaardkleur.nl
Via www.geefmolenwaardkleur.nl hebben inwoners de keuze uit verschillende bezuinigingsmaatregelen. College en alle raadsfracties hebben deze maatregelen samen geselecteerd. Aan iedere maatregel is een bedrag gekoppeld, zodat inwoners zelf kunnen bepalen hoe het totaal te bezuinigen bedrag moet worden opgebouwd. Overigens kunnen inwoners niet alleen aan de uitgavenkant keuzes maken. Ze kunnen ook wijzigingen aanbrengen aan de inkomstenkant – bijvoorbeeld door belastingen te verhogen. De enquête is vanaf 16 april drie weken online. Nadat de enquête online is geweest, worden de resultaten verdiept in een aantal bijeenkomsten.

Onder de gemeente Molenwaard vallen onder meer de dorpen Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk en Oud-Alblas.