Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: moskee

ALBLASSERDAM – In de Anjerstraat in Alblasserdam zijn zaterdagavond 4 september 2021 de gemoederen opnieuw hoog opgelopen tussen een buurtbewoner en moskeebezoekers. Volgens de buurtbewoners is er in de buurt tot midden in de nacht veel (geluids)overlast. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gebedsoproep bij de moskee in de Anjerstraat in Alblasserdam klonk deze week ineens een stuk luider dan in voorgaande weken. Buurtbewoners maakten geluidsopnames en vreesden dat het nieuwe volume de norm zou worden. Navraag door de buurtbewoners bij Orhan Yilmaz, die onlangs als voorzitter is afgetreden, leert echter dat het een fout betreft. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het moskeebestuur in Alblasserdam, bestaande uit zeven personen, heeft besloten de bestuurswerkzaamheden per direct te stoppen en af te treden. Dat meldt het bestuur aan de gemeente. Volgende week zondag, 20 juni 2021, wordt er, als de coronamaatregelen het toelaten, een nieuw bestuur gekozen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM  – Vanuit de Alblasserdamse moskee zijn deze week voedselpakketten weggegeven. Dinsdag 27 en woensdag 28 april 2021 konden mensen uit Alblasserdam, die zich hadden opgegeven bij de Islamitische Stichting Nederland in Den Haag, de overkoepelende organisatie(Diyanet Vakfi ), in aanmerking komen voor een voedselpakket. 21 gezinnen hebben een pakket opgehaald. Verder werden er twee pakketten gedoneerd aan Voedselbank Alblasserdam. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Bij de moskee aan de Anjerstraat in Alblasserdam is vrijdag 9 april 2021 voor het eerst de openbare gebedsoproep azan ten gehore gebracht. Een paar minuten voor 14.00 uur klonken de Arabische klanken door drie luidsprekers op en aan de moskee. In opdracht van de gemeente werden op drie locaties geluidmetingen gedaan door de OmgevingsdienstZHZ. De eerste resultaten laten een geluidsniveau zien van ongeveer 63 decibel. Ongeveer dertien decibel meer dan het omgevingsgeluid zonder azan. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM –De moskee in Alblasserdam gaat bij nader inzien geen aangifte van discriminatie en bedreiging doen. Dat meldt voorzitter Orhan Yilmaz vrijdagavond 9 april, als update op onderstaand bericht. Aanvankelijk zou de moskee aangifte gaan doen tegen twee buurtbewoners. Eén buurtbewoonster zou donderdag 8 april 2021 de aanwezigen bij de moskee hebben uitgemaakt voor ‘kanker Turken en tering Turken’. Een andere buurtbewoner zou de moskeewoordvoerder hebben bedreigd met de woorden: “Ik maak je af”. Dit gebeurde tijdens een hoogoplopend conflict over het plan om iedere vrijdag zo’n twee minuten lang de ‘azan’ in het openbaar ten gehore te brengen. Later op de avond werd juist vanuit een bezoeker van de moskee eenzelfde soort bedreiging geuit richting een buurtbewoner. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse moskee aan de Anjerstraat gaat deze week starten met het openbaar uitzenden van de gebedsoproep (azan). Donderdag wordt getest; vrijdag klinkt voor het eerst de azan. Volgens woordvoerder Fazli Kafa is hiervoor inmiddels voldoende draagvlak in de buurt. Diverse buurtgenoten weerspreken dit. Zij zeggen dat juist meer dan de helft in de buurt tegen de openbare gebedsoproep is. Dit bleek dinsdagavond tijdens een bijna 3,5 uur durende gemeenteraadscommissievergadering, waaraan de zes politieke partijen in het dorp deelnamen en waarbij diverse betrokkenen inspraken. D66 noemde het de ultieme vorm van inburgeren; de SGP vindt het een ‘ongewenste ontwikkeling’. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders is niet blij met de brief die de Alblasserdamse moskee vorige week in de buurt heeft verspreid, waarin stond dat het college geen bezwaar zou hebben tegen het via de speakers uitzenden van de gebedsoproep ‘azan’ op iedere vrijdag bij de moskee. In een brief die het college in oktober 2020 aan het moskeebestuur verzond, wordt juist gewezen op de gevoeligheid van een dergelijk besluit. Ook werd toen vanuit het college geadviseerd om eerst te kijken naar maatschappelijk draagvlak voor de gebedsoproep in de wijk. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het nieuws dat de moskee in Alblasserdam voornemens is vanaf april iedere vrijdag de gebedsoproep via een speaker in het openbaar te doen, heeft tot veel reacties en vragen geleid in Alblasserdam. Alleen al via deze website en de daaraan gekoppelde sociale media kwamen in twee dagen tijd al 555 reacties binnen. De SGP in Alblasserdam heeft, naar aanleiding van het nieuwsbericht en de brief van de moskee, vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Daarin doet de partij de oproep aan het college om bij de moskee aan te dringen om het voorgenomen besluit voorlopig op te schorten. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Arco Strop van het CDA in Alblasserdam heeft donderdag 18 maart 2021 een bezorgde brief gestuurd naar Alblasserdamsnieuws.nl met daarin onder andere een oproep aan de omgeving en aan de moskee om tijd voor elkaar te nemen en met elkaar in gesprek te gaan. Dit naar aanleiding van de vele reacties vanuit het dorp op het artikel op Alblasserdamsnieuws.nl over het voornemen van de moskee om vanaf april via een speaker op te roepen tot gebed in Alblasserdam. De inzending van Strop is hieronder integraal te vinden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De Yunus Emre moskee aan de Anjerstraat in Alblasserdam gaat vanaf 9 april 2021 iedere vrijdag een gebedsoproep in het openbaar doen. De ingezongen ‘azan’ zal dan, in het Arabisch, door een luidspreker bij de moskee gaan klinken. De oproep start met een belijdenis dat Allah de grootste is (āllahu ākbar). Vervolgens wordt gesteld dat Mohammed Gods boodschapper is. Daarna wordt er opgeroepen om naar het gebed te komen. De moskee benadrukt dat ze zich zal houden aan de geldende geluidsnormen. “Je kunt het vergelijken met de kerkklok,” vertelt Orhan Yilmaz, voorzitter van de moskee. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Per direct worden er geen vrijdaggebeden gehouden bij de moskee aan de Anjerstraat in Alblasserdam. Orhan Yilmz, voorzitter van de Islamitische Stichting Yunus Emre Moskee meldt: “Vanwege de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) besloten om per direct te stoppen met de vrijdagdiensten. Dit besluit geldt voor de rest van oktober 2020. Alleen het vrijdaggebed vervalt. De vijf dagelijkse gebeden gaan wel door. De onderwijsdiensten gaan, met inachtneming van het coronaprotocol van ISN, ook gewoon door.” Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De vrijdagdiensten in de Alblasserdamse moskee aan de Anjerstraat gaan voorlopig niet door. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de richtlijnen die de Nederlandse overheid heeft opgesteld, heeft ISN besloten om met ingang van vrijdag 13 maart 2020 een tijdelijke stop te zetten op de deelname aan het vrijdaggebed (ṣalāt al-jumuʿa) in alle 148 ISN-moskeeën. “Wij willen al onze moskeebezoekers vriendelijk verzoeken om gehoor te geven aan deze oproep en om voorlopig niet deel te nemen aan onze vrijdagdiensten. Dit is een tijdelijke noodmaatregel die van kracht blijft tot nader order. Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen en/of aanscherping van deze maatregel.” Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Bij de moskee aan de Anjerstraat in Alblasserdam wordt zaterdag 19 oktober 2019 van 10.00 tot 17.00 uur een open dag gehouden. De organisatie is in handen van de Islamitische Stichting Yunus Emre Moskee en de Turkse Cultureel Vereniging Alblasserdam. Tijdens de open dag kunnen de bezoekers de moskee van binnen bekijken en informatie inwinnen over de islam en de moskee. Tijdens de rondleiding door de moskee kunnen vragen gesteld worden en foto’s gemaakt worden. “We willen mensen en groepen met elkaar verbinden. Want, onbekend maakt onbemind en dat willen we niet,” vertelt voorzitter Orhan Yilmaz van de islamitische stichting. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De bewoners van nieuwbouwwijk Hof en Singel in Alblasserdam hebben deze week kennis gemaakt met hun nieuwe overburen van de moskee aan de Anjerstraat. Voorzitter Orhan Yilmaz vertelt: “Onder het mom van ‘samen doen’ en ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ heeft  islamitische stichting Yunus Emre moskee Turkse cultureel vereniging Alblasserdam de nieuwe buren van Hof en Singel uitgenodigd om samen op de koffie of thee kennismaken en van gedachten te wisselen.” Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.