Advertentie
Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: motie

ALBLASSERDAM – De PvdA in Alblasserdam gaat woensdag 8 juli 2020 een motie indienen met daarin het verzoek om het kraanwater in Alblasserdam te laten onderzoeken door het onafhankelijke Toxicologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam. De partij hoopt dat de vijf andere politieke partijen de motie zullen steunen. Onlangs bleek namelijk dat er nog steeds giftige stoffen in het kraanwater in de regio zitten. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De volledige gemeenteraad van Alblasserdam heeft dinsdagavond 19 februari 2019 ingestemd met een motie, waarin aan het college van B&W wordt gevraagd om dit jaar nog te komen met een voorstel naar de gemeenteraad waarin LHBTI-beleid wordt vormgegeven. LHBTI staat voor lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I). De motie, die werd opgesteld door PvdA’er Wim van Krimpen, kreeg vooraf al steun van de D66, het CDA, de VVD en de ChristenUnie. Uiteindelijk kon ook de SGP tijdens de gemeenteraadsvergadering instemmen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De PvdA in Alblasserdam heeft in de Alblasserdamse gemeenteraad gepleit voor een beter landelijk kinderpardon. Middels een motie wilde de lokale partij druk uitoefenen op de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, om een oplossing te vinden voor een groep kinderen die het land uit moet. De partij kreeg uiteindelijk alleen steun van de D66. De andere partijen vonden de motie sympathiek, maar niet compleet genoeg en niet passend bij de lokale politiek. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse gemeenteraad heeft dinsdagavond 13 november 2018 het college van burgemeester en wethouders opgedragen om per direct de verkeersveiligheid op de kruising Kelvinring / Edisonweg in Alblasserdam te verbeteren. De VVD had hiervoor een motie ingediend, die dinsdag door alle politieke partijen werd gesteund. Verantwoordelijk wethouder Arjan Kraijo zegde toe ermee aan de slag te gaan. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – D66 Alblasserdam gaat bij nader inzien geen motie van wantrouwen indienen tegen wethouder Ad Cardon. Vorige week kondigde fractieleider Ramon Pardo aan een motie in te dienen, omdat hij geen vertrouwen meer heeft in de kunde en het handelen van de wethouder. Pardo en Cardon botsten onlangs tijdens een wijkoverleg. Volgens de D66’er werd hij door de wethouder middels een tirade monddood gemaakt. Cardon zelf vond en vindt dat Pardo politiek bedreef en dat zijn timing voor het onderwerp niet goed was. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse fractie van de D66 gaat een motie van wantrouwen indienen tegen wethouder Ad Cardon. D66-fractievoorzitter Ramon Pardo vindt dat de 70-jarige wethouder niet geschikt is voor zijn ambt. “Hij heeft mij tijdens het voorzittersoverleg van 15 november monddood willen maken met een tirade. Excuses van hem zouden op zijn plaats zijn,” stelde Pardo tijdens de gemeenteraadscommissievergadering, die dinsdagavond 20 november in het gemeentehuis werd gehouden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De Tweede Kamer heeft dinsdag 20 december een motie verworpen waarin onder meer de gemeente Alblasserdam vroeg om alsnog onderzoek te doen naar de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Dit om de vele schokgolffiles te kunnen verminderen. De toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu beloofde tijdens de besluitvorming over het containertransferium in polder Nieuwland, dat dit onderzoek er ging komen. De Alblasserdamse gemeenteraad had dit ook als één van de voorwaarden gesteld. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.