Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: beleid

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam bereidt een programma voor dat ervoor moet zorgen dat er in het dorp minder mensen scheiden en dat als mensen toch besluiten te scheiden, zij goed worden begeleid. Ouders en kinderen krijgen hierbij hun eigen specifieke aandacht. Dat meldt wethouder Dorien Zandvliet in een memo aan de gemeenteraad. “Uit overleggen met de professionals van ons eigen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kwam naar voren dat het probleem van (v)echtscheidingen hoog in de top tien staat van problematieken die het CJG Alblasserdam in ons dorp ziet.” Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De volledige gemeenteraad van Alblasserdam heeft dinsdagavond 19 februari 2019 ingestemd met een motie, waarin aan het college van B&W wordt gevraagd om dit jaar nog te komen met een voorstel naar de gemeenteraad waarin LHBTI-beleid wordt vormgegeven. LHBTI staat voor lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I). De motie, die werd opgesteld door PvdA’er Wim van Krimpen, kreeg vooraf al steun van de D66, het CDA, de VVD en de ChristenUnie. Uiteindelijk kon ook de SGP tijdens de gemeenteraadsvergadering instemmen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het nieuwe archeologiebeleid van de gemeente Alblasserdam is donderdag 6 december 2012 in werking getreden. Dit houdt in dat iedere Alblasserdammer die vanaf vandaag wil slopen , bouwen, of op een andere manier met werkzaamheden de grond in moet, te maken kan krijgen met dit nieuwe beleid. Concreet houdt dit in dat als bij een Wabo-aanvraag blijkt dat een archeologisch onderzoek nodig is, de aanvrager een gespecialiseerd bedrijf moet inschakelen. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De D66 noemt het verbazingwekkend dat er geen kunst –en cultuurbeleid is in Alblasserdam. “We zien in ons dorp het ene na het andere kunstwerk verschijnen, maar welke visie vanuit het college ligt hier nu aan ten grondslag? Als wij af moeten gaan op de berichten die wij in de pers lezen, dan is het enkel gebaseerd op de inspiratie die wethouder Ad Cardon opdoet als hij ergens rondrijdt,” meent Ramon Pardo, fractievoorzitter van de D66 in Alblasserdam. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.