ALBLASSERDAM – De PvdA in Alblasserdam heeft in de Alblasserdamse gemeenteraad gepleit voor een beter landelijk kinderpardon. Middels een motie wilde de lokale partij druk uitoefenen op de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, om een oplossing te vinden voor een groep kinderen die het land uit moet. De partij kreeg uiteindelijk alleen steun van de D66. De andere partijen vonden de motie sympathiek, maar niet compleet genoeg en niet passend bij de lokale politiek.

De motie van de PvdA werd toegelicht door René Zonnebeld. Het raadslid betoogde: “Kinderen die buiten hun schuld hier langer dan vijf jaar zijn hebben recht op een toekomst in Nederland. Het kinderpardon regelt dat, maar we zijn er achter gekomen dat de interpretatie van de regels van het permanente kinderpardon duidelijker moeten worden. Zodat het kinderpardon doet wat het moet doen: kinderen (en ook hun ouders) in een kwetsbare positie beschermen.”

Kansloos doorprocederen
Zonnebeld vervolgde: “Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met het vluchtelingenverdrag en het internationaal kinderrechtenverdrag. En natuurlijk vinden we ook dat misbruik moet worden aangepakt. Maar kansloos doorprocederen door zowel de ouders als de IND moet worden tegengegaan en de procedures moeten sneller en efficiënter.”

Een signaal
De PvdA’er vroeg de raad om een ‘signaal met een mening vanuit de lokale politiek richting Den Haag. “Dit vraagt, ook vanuit deze positie, om een signaal af te geven naar rechtvaardigheid, vrijheid en gelijke kansen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in Nederland krijgen waar ze recht op hebben. Dat is immers in het belang van iedereen. Vandaar het verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon en tevens via de VNG druk uit te oefenen op de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om een oplossing te vinden voor deze groep kinderen.”

Vreemd
Na het betoog van Zonnebeld, mochten de vijf andere politieke partijen vertellen wat zij van het idee vonden. Herman Verweij van de VVD zei: “Deze orde is niet alleen vreemd aan de orde van de dag, maar ik zou bijna zeggen: hij is ook vreemd aan de orde van de raad. De indiener van de motie stelt dat het gaat om 400 kinderen in de samenleving, maar gaat het ook om de Alblasserdamse samenleving? Daar zit wat ons betreft de crux. Laat helder zijn dat, als het gaat om de schrijnende gevallen, niemand dit onberoerd laat. Maar waar de schoen wringt, is dat de oplossing wat ons betreft niet alleen zit in de verruiming van het kinderpardon, maar ook in duidelijkere en snellere procedures. In de toelichting hoor ik dat meneer Zonnebeld ook wel aangeven, maar vervolgens trechtert hij het met de motie direct naar het kinderpardon en de oproep om vanuit lokaal bestuur een oproep aan de staatssecretaris te doen. Dat is wat ons betreft te kort door de bocht. We zullen de motie daarom niet steunen.”

Complexer
Raadslid Ivana Glavaš van de D66 was het hier grotendeels mee eens: “Wij vinden het een sympathieke motie. We zien echter ook dat de oplossing complexer is dan deze in de motie geschetst wordt. We  zijn er voorstander om het kabinet op te roepen om kritisch naar de procedures te kijken, om te voorkomen dat deze kinderen in zo’n situatie terecht komen. In de tweede termijn laat ik weten welk standpunt we innemen.”

Breder vraagstuk
Arco Strop van het CDA liet weten dat ook hij de motie niet zal steunen: “Het is voor ons een ontzettend moeilijk onderwerp, want we voelen ontzettend mee met de strekking van de motie. Het zijn vaak schrijnende gevallen waar dit over gaat. Tegelijkertijd trechtert deze motie naar het kinderpardon, terwijl het, wat ons betreft een breder vraagstuk is dan het enkel oproepen tot een kinderpardon. Wij hebben er daarom voor gekozen om het signaal via de eigen partijlijn te brengen naar waar het hoort: Den Haag. Een kind mag nooit de dupe worden van dit beleid, maar ik denk dat we dit echt aan moeten pakken in Den Haag en niet hier. We gaan de motie niet steunen.”

Een beetje zeer
Teus Stam van de ChristenUnie sloot hierbij aan: “We vinden de motie heel sympathiek, maar anderzijds vinden we ook dat deze motie niet bij de lokale democratie hoort. Dit soort dingen moeten via de eigen partij naar de landelijke politiek gebracht worden. Het doet ons een beetje zeer, maar we gaan de motie niet steunen.

Landelijke discussie
Jan Mark ten Hove van de SGP sprak ook van een ‘sympathieke motie’. Verder zei hij: “Iedereen vindt dat regels en procedures sneller en efficiënter moeten, maar het is wel een landelijke discussie. Daar hoort de discussie plaats te vinden. En we zijn daarom niet van de motie te steunen.”

Ingetrokken
Nadat de PvdA had geconcludeerd dat er onvoldoende steun zou zijn voor de motie, werd deze ingetrokken en niet meer in stemming gebracht.

Hadden gesteund
Ivana Glavaš van de D66 merkte nog op dat zij de motie uiteindelijk wel gesteund zou hebben. Glavaš: “We denken namelijk dat het een goed signaal is naar het kabinet om dit op de agenda te zetten. We hadden de motie gesteund, maar dat is nu niet meer nodig.”