ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse fractie van de D66 gaat een motie van wantrouwen indienen tegen wethouder Ad Cardon. D66-fractievoorzitter Ramon Pardo vindt dat de 70-jarige wethouder niet geschikt is voor zijn ambt. “Hij heeft mij tijdens het voorzittersoverleg van 15 november monddood willen maken met een tirade. Excuses van hem zouden op zijn plaats zijn,” stelde Pardo tijdens de gemeenteraadscommissievergadering, die dinsdagavond 20 november in het gemeentehuis werd gehouden.

Geen sorry
Cardon gaf aan geen ‘sorry’ te gaan zeggen tegen de D66’er. “Ik ga geen excuses maken. Ik heb tijdens het overleg tegen meneer Pardo gezegd dat het niet gebruikelijk is, om op dat soort bijeenkomsten politiek te bedrijven. We hadden het die avond daarvoor uitgebreid over het onderwerp ‘burgerparticipatie’ gehad en ik zat er niet op te wachten om die avond opnieuw daarover in discussie te gaan. Die bijeenkomsten zijn in het algemeen al heel ingewikkeld. Toen ging meneer Pardo mij bevragen over de manier hoe iets aangepakt wordt. Ik dacht: laten we dat maar bespreken in bijeenkomsten als deze,” aldus Cardon.

Motie
Pardo antwoordde daar op: “Ik ga de discussie niet overdoen. De wethouder kan een motie van wantrouwen verwachten in de volgende raadsvergadering.”

Voorzittersoverleg
De botsing vond plaats tijdens een overleg van Alblasserdamse wijkvertegenwoordigers. Tijdens dergelijke avonden worden de huidige Alblasserdamse problemen en ontwikkelingen besproken. Pardo zat bij die vergadering als raadslid en Cardon was aanwezig als wethouder. De D66’er vroeg tijdens de bespreking over de ontwikkelingen bij de kinderboerderij naar een motivatie, maar werd naar eigen zeggen afgekapt door de wethouder.

‘Zat met die meneer’
Na de vergadering van dinsdag 20 november vertelde Ramon dat de motie niet alleen gebaseerd is op de aanvaring op 15 november. “Ik ben het gewoon zo zat met die meneer. Hij is wat mij betreft niet geschikt voor zijn ambt. Dit college zegt te staan voor burgerparticipatie en het in gesprek gaan met de inwoners, maar dat is niet wat de heer Cardon uitdraagt. Hij deelt de bevelen uit. En mensen kunnen bij hem terecht voor een klachtenrondje. Dat is geen burgerparticipatie. Zo werkt het niet.”

‘Je bent er om te horen’
Cardon lichtte na de vergadering zijn mening verder toe met: “We hadden het over iets heel positiefs en dat steekt blijkbaar soms. Sommige mensen kunnen dat niet hebben. Pardo begon op een bepaald moment vragen te stellen of het allemaal wel goed ging en hij begon over inspraak. Daar heeft hij een bepaalde opvatting over. Ik zei, op de manier zoals ik in elkaar zit, van: ‘jongen, het is niet gebruikelijk dat we dat soort discussies hier voeren. Je bent er om te horen wat er onder de mensen leeft en ga vooral je standpunten niet verkondigen. Hij zag dat meteen als aanval en stond in brand.”

Presidium
Woensdag 21 november beslist het presidium wanneer het onderwerp wordt behandeld. Het ligt voor de hand dat dit tijdens de eerstvolgende vergadering zal zijn. Overigens toont het indienen van een motie niet meer aan dan dat de indiener reden ziet een motie in te dienen. De vraag is hoeveel steun de motie krijgt. Als de motie van wantrouwen ook daadwerkelijk aangenomen wordt dan is er een ernstige situatie ontstaan. Dit wordt meestal opgevat als een aansporing aan degene wiens functioneren de motie betreft, zijn functie neer te leggen. De kans dat de motie wordt aangenomen, lijkt op dit moment minimaal.