ALBLASSERDAM – D66 Alblasserdam gaat bij nader inzien geen motie van wantrouwen indienen tegen wethouder Ad Cardon. Vorige week kondigde fractieleider Ramon Pardo aan een motie in te dienen, omdat hij geen vertrouwen meer heeft in de kunde en het handelen van de wethouder. Pardo en Cardon botsten onlangs tijdens een wijkoverleg. Volgens de D66’er werd hij door de wethouder middels een tirade monddood gemaakt. Cardon zelf vond en vindt dat Pardo politiek bedreef en dat zijn timing voor het onderwerp niet goed was.

Impulsief
Tijdens een zogenoemd interpellatiedebat sprak Pardo zich uit over de ontstane situatie. Vervolgens mochten de vijf andere partijen laten weten wat zij er van vonden. De D66-man trok aan het begin van zijn betoog het boetekleed aan. “De manier waarop ik dit onderwerp op de agenda heb gebracht, verdient geen schoonheidsprijs. Ik ben de eerste om dit toe te geven. De reactie die ik na de beantwoording van de wethouder gaf, was een deels impulsieve reactie. De vraag blijft echter of mijn conclusie van toen fout was. Zelfs na een week rust blijf ik er bij dat onze fractie geen vertrouwen heeft in wethouder Cardon.”

Geen knip voor de neus waard
Pardo benadrukte dat zijn actie niet gebaseerd is op een kwetsing van zijn ego. “Want als ik niet over dergelijke persoonlijke gevoelens heen zou kunnen stappen, ben ik als raadslid geen knip voor de neus waard. Voor ons zijn twee aspecten belangrijk. 1. Dit proces, 2. De concrete inhoud. Door dit proces kunnen de wethouder en de overige fracties hun zienswijze op dit issue vormen en geven en ons gebrek aan vertrouwen al dan niet steunen.”

Voorzittersvergadering
Over de inhoud vertelde Pardo: “Het incident vond plaats tijdens een voorzittersvergadering. Dit is bij uitstek het moment waarop voorzitters van buurtverenigingen ervaringen kunnen uitwisselen. Op mijn vraag aan één van de voorzitters, over welke mogelijkheden hij had om mensen in de wijk extra te betrekken bij een specifiek proces, werd ik in de reden gevallen door wethouder Cardon, die slechts deelnemer en geen voorzitter was bij de vergadering. Hij vertelde me dat we het zo niet gingen doen. Ik was verbaasd, want mijn vraag was expliciet bedoeld ter ondersteuning van hetgeen de wethouder eerder had gezegd en wat hij zou moeten willen bereiken.”

Lachen voorbij
Na een verdere uitleg over hoe de botsing tot stand kwam, stelde de D66’er een viertal vragen. Centraal stond daarbij of Cardon over voldoende capaciteiten beschikt en geschikt is voor zijn vak. “Onze fractie is het lachen met deze wethouder namelijk inmiddels voorbij,” aldus Pardo.

Genoeg voorbeelden
Ad Cardon antwoordde op de vragen van Pardo met: “Ik ken mezelf voldoende om te zeggen dat ik denk dat ik inderdaad over de benodigde kwaliteiten beschik. Bovendien heeft mijn partij mij gekozen als wethouder. Als ik niet over die kwaliteiten beschik, hadden ze dat niet gedaan. Er zijn genoeg voorbeelden waar iets tot stand is gebracht waar ik bij betrokken was. Daar waren kwaliteiten voor nodig. Ik ben degene die de wijk in trekt in Alblasserdam en in gesprek ga met de burger. Ik heb goed contact met de winkeliers, het bedrijfsleven en andere instellingen. En of de D66 een actieve wil spelen bij de implementatie van de nieuwe bestuursstijl? Dat moeten ze lekker zelf weten.”

Teleurgesteld
Pardo was niet tevreden met deze beantwoording: “De reacties stellen me teleur. De wethouder doet niet zijn best om de vragen content te beantwoorden. De conclusie is dat hij de schoen niet oppakt. Dat is een trieste conclusie.”

Andere partijen
De andere partijen waren het oneens met de D66. Wesselius van het CDA stelde: “Ik zie geen aanleiding om te denken dat de wethouder niet mee kan in de nieuwe bestuursstijl. Al geef ik toe dat de stijl die wethouder Cardon hanteert, niet heel conventioneel is. Maar dat is de stijl van Ramon Pardo ook niet.”

Goede bak koffie
Arjan Zwaan van de ChristenUnie vond de actie ‘vroegtijdig’. “Dit had met een goede bak koffie ook anders besproken kunnen worden.”

Onbehaaglijk
De SGP bij monde van Aart Boele vond de discussie over het functioneren van de wethouder niet op zijn plaats. “Onze fractie heeft geen enkele behoefte aan een discussie hierover. Wij zijn tevreden met de wethouder en laten ons niet in een discussie trekken, omdat één fractie dit vindt. Dit debat heeft een valse start gemaakt; daarbij voel ik me heel onbehaaglijk.”

Schoolplein
Catharina Leeuwis van de VVD vergeleek de situatie met een gevecht op het schoolplein. “Het lijkt wel of we kijken naar een gevecht op het schoolplein tussen twee jongens die zich allebei willen laten gelden. Van elkaar pikken ze dat niet en daarna horen ze elkaar niet op de inhoud. Beide heren hebben zich fel uitgelaten over iets procedureels. Na het horen van twee getuigen vinden we dat de wethouder gelijk had. Het was dus ongepast dat Pardo een politieke discussie wilde starten tijdens het overleg en het is vervolgens ongepast om vanwege het uitblijven van excuses over de terechtwijzing daarover, dit verantwoordingsdebat in de raad te willen voeren.”

Ver-plassen
De VVD’er vervolgde: “Om hiervoor een wethouder, die al zes jaar zijn nek uitsteekt in het dorp en ook zaken heeft bereikt op te laten draven, vinden wij de politiek van Alblasserdam onwaardig en daar nemen we afstand van. Kortom, dit wedstrijdje ver-plassen is wat ons betreft gewonnen door de wethouder. We hopen dat de heren een volwassenere manier van omgaan met elkaar zullen vinden en hopen nog meer dat we het voortaan weer echt over de inhoud kunnen hebben.”

Lavieren
“Wat zal ik zeggen, ik ben het met Boele eens. Geen zin om discussie te voeren over Cardon. In de praktijk zie ik dat Cardon de juiste invulling geeft aan de nieuwe bestuursstijl.

Ik zal willen afsluiten met een citaatje van meneer Toon Hermans en dat gaat als volgt.

“Een spreukje
‘K weet niet hoe dat zit met haren
Of met armen of met benen.
Wat mij wel is opgevallen:
Kleine mensen – lange tenen”

En daarbij doel ik, net als Hermans, niet op de lengte van een persoon. Daar wil ik bij laten.”

Geen motie
Alle reacties aangehoord hebbende, besloot Pardo geen motie van wantrouwen in te dienen. “Met deze motie gaan we niets voor elkaar krijgen. Ik vind het een moeilijke discussie, maar het is wel iets dat op onze agenda blijft staan.”