Motie voor veiliger maken van beruchte kruising Kelvinring Alblasserdam

ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse gemeenteraad heeft dinsdagavond 13 november 2018 het college van burgemeester en wethouders opgedragen om per direct de verkeersveiligheid op de kruising Kelvinring / Edisonweg in Alblasserdam te verbeteren. De VVD had hiervoor een motie ingediend, die dinsdag door alle politieke partijen werd gesteund. Verantwoordelijk wethouder Arjan Kraijo zegde toe ermee aan de slag te gaan.

Middengeleiders
De kruising Kelvinring / Edisonweg is berucht in het Damdorp vanwege de vele ongevallen die daar in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Vooral fietsers en bromfietsers moesten het daarbij ontgelden. In februari 2015 werd geprobeerd om het kruispunt veiliger te maken door middengeleiders in het fietspad aan te brengen. Echter, ook in de afgelopen drie jaar vonden er nog steeds aanrijdingen plaats. Ook raakte een fietser gewond, doordat zij tegen de middengeleider botste.

Veel te langzaam
Herman Verweij van de VVD vertelde dinsdag tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis: “Afgelopen week hebben we opnieuw een aanrijding met letsel gezien op dit kruispunt. Het is een onoverzichtelijke situatie, waar herhaaldelijk aanrijdingen plaatsvinden met zwakkere verkeersdeelnemers. Dat vraagt om actie. We lezen dat vanaf 2019 elk jaar één kruispunt geanalyseerd gaat worden, waarna er een ‘go’ of ‘no-go’ voor de aanpak komt. Voor de VVD is dit veel te langzaam. We dienen daarom een motie in om per direct te beginnen met de aanpak van de verkeersonveilige situatie op de Kelvinring.”

Per direct verbeteren
Verweij vervolgde: “De kruising wordt door de gemeente onderkend als risicolocatie. Ondanks de genomen maatregelen is de kruising voor (brom)fietsers onverminderd gevaarlijk, getuige het nieuwe incident met letsel op 7 november. Het verbeteren van verkeersveiligheid van fietsers en andere zwakkere verkeersdeelnemers in ons dorp moet prioriteit krijgen. Het doen van verdere aanpassingen aan de kruising is daarom dringend gewenst. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan lichtsignaleringen in het wegdek, die automobilisten attenderen op het kruisende fietsverkeer. We verzoeken het college om per direct invulling te geven aan verbetering van de verkeersveiligheid op genoemde kruising en de raad hierover te informeren.”

Kruispunten zijn niet onveilig
Portefeuillehouder Kraijo antwoordde: “Kruispunten zijn niet onveilig, maar het zijn de verkeersdeelnemers die onveilig gedrag vertonen en daardoor ongelukken veroorzaken.”

Wereld op z’n kop
Herman Verweij interrumpeerde hierop direct de wethouder en zei: “Wat de wethouder hier stelt, is wel erg kort door de bocht. Dit is de wereld op zijn kop. We hebben als gemeente de verplichting dat onze infrastructuur zodanig is, dat de kans op ongelukken zo klein mogelijk is. Dat is optimaal als we geen weggebruikers hebben. Dat ben ik met de wethouder eens, maar dat is volgens mij niet de realiteit. Dus ik denk dat het goed is als u zich daar rekenschap van geeft.”

Maar één medewerker verkeer
Arjan Kraijo: “Natuurlijk, de overheid is gehouden aan de feitelijke inrichting van kruispunten en daar zijn ook veel studies naar en normen voor waar we ons aan moeten houden. Als het gaat om de Kelvinring: dat kruispunt is recentelijk aangepast met een middengeleider. Dat heeft nog niet het gewenste effect dat er geen ongelukken meer gebeuren. Elk ongeval is er één te veel. Tegelijkertijd speelt hier ook een prioriteitsvraagstuk en een capaciteitsvraagstuk. Als het gaat over verkeer in Alblasserdam, zijn we bezig met invalideparkeervergunningen, met opstellen van een parkeernotitie, met het herinrichten van straten, met elektrische laadpalen, met communicatie met inwoners over waar die palen moeten komen, een fietslus, subsidies op fietspaden, fietsnietjes, klachten van bewoners over verkeer, bushalte bij de Grote Beer. We hebben maar één medewerker ‘verkeer’ die operationeel, tactisch en strategisch al deze klussen moet klaren. Dus het is geen makkelijke opgave om nu aan te geven dat we prioriteiten gaan verschuiven. Het kan wel, maar dan schuiven ook de andere plannen naar achteren. Op het moment dat u een kruispunt grondig aan wilt passen, is daar geld voor nodig en dat is nu niet voorhanden. Maar als ik de motie zo lees, geeft u me de vrijheid om per direct invulling te geven aan verbetering van de verkeersveiligheid op het kruispunt.”

Niet zo groot
Arco Strop van het CDA zei hierop: “Het hoeft niet allemaal zo groot. Met relatief kleine aanpassingen kunnen we al heel wat effect bereiken.”

Handreiking
Wethouder Kraijo besloot: “Er is wel een aantal quickwins op korte termijn haalbaar als het gaat om de kruising bij de Kelvinring, wat op een snelle manier en relatief goedkope manier effect kan hebben. Die handreiking wil ik doen.”

13 reacties

 1. Laten we eens beginnen om die types met Franse auto’s uit te zetten. Dat maakt alle wegen veiliger niet alleen deze rotkruising. Zonder Franse auto’s is ook meteen die garage daar op de hoek weg en dat lost meteen het gedoe op deze kruising definitief op.

 2. Een zelfde soort duidelijke lichtsignalering zoals bij de VOP naast de brandweerkazerne zou denk al heel veel schelen. Is lijkt mij niet de duurste oplossing en zeker in de donkere maanden van het jaar zeer effectief.

 3. Gemeente mag de naastgelegen bedrijven hier ook wel in betrekken. M.i. het bord van Kwikfit verplaatsen en Peugeot dealer zet regelmatig voertuigen in het gras die het zicht belemmeren en de uitkomende berijders de fietsers niet tijdig zien aankomen. Ik juich dit initiatief toe. Mijn dochter van toen 13 is hier ook wel eens fors aangereden.

 4. Motie ??
  gewoon uit je doppen kijken !!
  Of moet dan ook elk kruispunt/zebrapad/wandelpad/etc aangepakt worden ??

 5. Misschien kan die ene medewerker (!?) ook eens kijken naar de kruising De Helling – Kabelbaan/Staalindustrieweg; fietsers hebben voorrang op de ene plek, maar haaientanden 1 meter verderop. Geeft nogal wat verwarring en zorgt dagelijks voor gevaarlijke situaties. Dat er minstens 10 lantaarnpalen niet branden is ook niet bevorderlijk voor de veiligheid!

 6. Mijnheer Kraijo wat een onzin vertelt u toch! U zegt tijdens de discussie:
  Kruispunten zijn niet onveilig, maar het zijn de verkeersdeelnemers die onveilig gedrag vertonen en daardoor ongelukken veroorzaken.
  Dit in plaats van zich af te vragen waarom het gedrag vertoont wordt dat er vertoont wordt, hoe je die prikkel weghaalt en vervolgens waarom men dan weer ander gedrag gaat vertonen.
  Mijnheer Kraijo deze uitspraak zegt veel over uw instelling en kennis aangaande wegontwerp en kennis van gedrag van verkeersdeelnemers.
  Verkeersdeelnemers gedragen zich in het algemeen zoals de situatie hen uitnodigt. Als een wegontwerp of situatie uitnodigt tot gevaarlijk gedrag zal een groter gedeelte van de verkeersdeelnemers gevaarlijk gedrag vertonen als wanneer het ontwerp uitnodigt tot veilig gedrag.
  Deze stelling kun je universeel toepassen, op het werk, thuis, op straat, in de kerk of in het zwembad.
  Het is gewoon schaamteloos aan te voeren dat de gemeente maar 1 ambtenaar heeft die zich met verkeer bezig houdt. Wij als burger mogen van u verwachten dat juist de wethouder er voor staat dat er voldoende menskracht en deskundigheid in huis is of wordt gemobiliseerd wanneer dat nodig is.
  Deze kruising is niet de enige plek in ons dorp die verkeerstechnisch niet in orde is, toch wordt ook daar niet gehaast met verbeteren, blijkbaar liggen uw prioriteiten niet zo bij verkeersveiligheid en dat is wat mij betreft onverenigbaar met uw taken .
  Dus kortom mijnheer Kraijo of uw attitude verandert en wel NU of u kunt wel gaan wat mij betreft. U hebt het echt niet begrepen of u wilt het niet begrijpen. In het eerste geval dient u bij te scholen en in het laatste geval bent u misdadig onbekwaam voor dit stukje van uw portefeuille. Lever dit stukje of uw hele portefeuille in en ga wat anders doen.
  Mocht u nadere toelichting willen, u kunt me gewoon bereiken. Alblasserdam nieuws heeft mijn emailadres en ik gebruik geen valse naam.
  Overigens wens ik de gemeenteraad veel wijsheid en vooral daadkracht in dit geval.

 7. Simpelste en snelste oplossing; haaientanden voor de fietsers maken.

  Fietsers zien het aankomen, een auto heeft z’n knipperlicht aan dus dan gaat hij het fietspad kruisen. Fietsers zelf zien ook of de automobilist hen heeft gezien, want dan maakt men (oog)contact.

  Fietsers daar op het fietspad hebben nu eenmaal het beste overzicht én invloed op de situatie, zowel door de ligging als de snelheden die daar behaald worden.

  Vanaf de autoweg is het enorm onoverzichtelijk..

  Er zijn veel dode hoeken in een auto (a b en c stijl)
  Als je daar rijd of zelfs stilstaat voor de haaientanden valt een groot deel van je zicht weg, en de knikken in het fietspad zorgen ervoor dat er nog meer dode hoeken ontstaan en zie je de fietsers niet goed aankomen

 8. Misschien dan niet alleen dat fietspad, maar ook het gedeelte dat een fietser vanuit bijvoorbeeld de MAC/Hornbach komt en daar naar rechts wil. Als fietser kom je daar haast niet tussen, je hebt dan wel haaitanden en moet dus wachten, maar eigenlijk als je daar naast de auto’s staat (zowel voorgesorteerd of gewoon uiterst rechts) sta je enorm in de weg voor de auto’s, de weg is gewoon te smal daar!

  Overigens ken ik wel meer gevaarlijke plekken in alblasserdam als het op de verkeersveiligheid aankomt!

  – Wensveenrotonde (zet die 4 afslag open!!)
  – Kruispunt onderaan de Helling, vlak voor de benzinepomp
  – Al die leine zijstraatjes als je vanaf de Dam komt fietsen, hebben daar voorrang, maar over het algemeen als je van de Dam afkomt heb je zeker als fietser een vaartje, als er dan een auto uit zo’n zijpad komt, moet je heel hard kunnen remmen…..

 9. @ariedekreij +1 helemaal gelijk. De meeste kruisingen zijn gewoon een onduidelijk dambord hier. Je vraagd je af of de betreffende ambtenaren ooit verder gekomen zijn dan bouwen met lego straatjes

 10. @peet Correctie: “betreffende ambtenaar”!

  Het is echt niet uit te leggen, dat al het werk bij 1 ambtenaar ligt en dat er daarom maar niet naar de veiligheid wordt gekeken! Als onderdeel van de Drechtsteden (wat juist de reden is van dit samenwerkingsverband), kun je altijd collega’s uit de andere Drechtsteden vragen bij te springen. Of je vraagt het uit aan een (kundig!) ingenieursbureau. Het voordeel daarvan is, dat zij wellicht zo’n zelfde ervaring hebben gehad, zodat ze ideeën die ze daar hebben gezien ook hier kunnen toepassen.

  Er wordt ook gesproken, dat er al een aanpassing is gedaan, namelijk geleiders op het fietspad aangebracht. Kan iemand mij uitleggen, waarom door die maatregel de veiligheid is verbeterd? Het zou mijns inziens al veel schelen als de markering (haaietanden, blokmarkering) eens een opfrisbeurt krijgt!

 11. AL deze fietser op de foto, die SPOOK rijdend oversteken zijn FOUT, al is dit NORMAAL aan het worden!!!!!

 12. Beste mensen.
  Het zal hr.Kraijo een rotzorg zijn of dat kruispunt gevaarlijk is.Hij woont hier niet en komt altijd met de auto naar zijn werk.Ik denk dat hij niet eens weet waar dat kruispunt ligt.Laat staan dat hij het wel is op de fiets gepasseerd is.
  Welterusten

 13. Weg met die Ambtenaar, laat de burgers het maar regelen want de gemeente is al lang het spoor bijster, zijn zeker 25 gevaarlijke punten in Alblasserdam. En vooral niet luisteren naar de bewoners, ze kunnen het gemeente huis beter verbouwen naar een gevangenis en die gasten die er nu in zetten permanent opsluiten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *