ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse gemeenteraad heeft dinsdagavond 13 november 2018 het college van burgemeester en wethouders opgedragen om per direct de verkeersveiligheid op de kruising Kelvinring / Edisonweg in Alblasserdam te verbeteren. De VVD had hiervoor een motie ingediend, die dinsdag door alle politieke partijen werd gesteund. Verantwoordelijk wethouder Arjan Kraijo zegde toe ermee aan de slag te gaan.

Middengeleiders
De kruising Kelvinring / Edisonweg is berucht in het Damdorp vanwege de vele ongevallen die daar in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Vooral fietsers en bromfietsers moesten het daarbij ontgelden. In februari 2015 werd geprobeerd om het kruispunt veiliger te maken door middengeleiders in het fietspad aan te brengen. Echter, ook in de afgelopen drie jaar vonden er nog steeds aanrijdingen plaats. Ook raakte een fietser gewond, doordat zij tegen de middengeleider botste.

Veel te langzaam
Herman Verweij van de VVD vertelde dinsdag tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis: “Afgelopen week hebben we opnieuw een aanrijding met letsel gezien op dit kruispunt. Het is een onoverzichtelijke situatie, waar herhaaldelijk aanrijdingen plaatsvinden met zwakkere verkeersdeelnemers. Dat vraagt om actie. We lezen dat vanaf 2019 elk jaar één kruispunt geanalyseerd gaat worden, waarna er een ‘go’ of ‘no-go’ voor de aanpak komt. Voor de VVD is dit veel te langzaam. We dienen daarom een motie in om per direct te beginnen met de aanpak van de verkeersonveilige situatie op de Kelvinring.”

Per direct verbeteren
Verweij vervolgde: “De kruising wordt door de gemeente onderkend als risicolocatie. Ondanks de genomen maatregelen is de kruising voor (brom)fietsers onverminderd gevaarlijk, getuige het nieuwe incident met letsel op 7 november. Het verbeteren van verkeersveiligheid van fietsers en andere zwakkere verkeersdeelnemers in ons dorp moet prioriteit krijgen. Het doen van verdere aanpassingen aan de kruising is daarom dringend gewenst. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan lichtsignaleringen in het wegdek, die automobilisten attenderen op het kruisende fietsverkeer. We verzoeken het college om per direct invulling te geven aan verbetering van de verkeersveiligheid op genoemde kruising en de raad hierover te informeren.”

Kruispunten zijn niet onveilig
Portefeuillehouder Kraijo antwoordde: “Kruispunten zijn niet onveilig, maar het zijn de verkeersdeelnemers die onveilig gedrag vertonen en daardoor ongelukken veroorzaken.”

Wereld op z’n kop
Herman Verweij interrumpeerde hierop direct de wethouder en zei: “Wat de wethouder hier stelt, is wel erg kort door de bocht. Dit is de wereld op zijn kop. We hebben als gemeente de verplichting dat onze infrastructuur zodanig is, dat de kans op ongelukken zo klein mogelijk is. Dat is optimaal als we geen weggebruikers hebben. Dat ben ik met de wethouder eens, maar dat is volgens mij niet de realiteit. Dus ik denk dat het goed is als u zich daar rekenschap van geeft.”

Maar één medewerker verkeer
Arjan Kraijo: “Natuurlijk, de overheid is gehouden aan de feitelijke inrichting van kruispunten en daar zijn ook veel studies naar en normen voor waar we ons aan moeten houden. Als het gaat om de Kelvinring: dat kruispunt is recentelijk aangepast met een middengeleider. Dat heeft nog niet het gewenste effect dat er geen ongelukken meer gebeuren. Elk ongeval is er één te veel. Tegelijkertijd speelt hier ook een prioriteitsvraagstuk en een capaciteitsvraagstuk. Als het gaat over verkeer in Alblasserdam, zijn we bezig met invalideparkeervergunningen, met opstellen van een parkeernotitie, met het herinrichten van straten, met elektrische laadpalen, met communicatie met inwoners over waar die palen moeten komen, een fietslus, subsidies op fietspaden, fietsnietjes, klachten van bewoners over verkeer, bushalte bij de Grote Beer. We hebben maar één medewerker ‘verkeer’ die operationeel, tactisch en strategisch al deze klussen moet klaren. Dus het is geen makkelijke opgave om nu aan te geven dat we prioriteiten gaan verschuiven. Het kan wel, maar dan schuiven ook de andere plannen naar achteren. Op het moment dat u een kruispunt grondig aan wilt passen, is daar geld voor nodig en dat is nu niet voorhanden. Maar als ik de motie zo lees, geeft u me de vrijheid om per direct invulling te geven aan verbetering van de verkeersveiligheid op het kruispunt.”

Niet zo groot
Arco Strop van het CDA zei hierop: “Het hoeft niet allemaal zo groot. Met relatief kleine aanpassingen kunnen we al heel wat effect bereiken.”

Handreiking
Wethouder Kraijo besloot: “Er is wel een aantal quickwins op korte termijn haalbaar als het gaat om de kruising bij de Kelvinring, wat op een snelle manier en relatief goedkope manier effect kan hebben. Die handreiking wil ik doen.”